Otevřít menu
Doprava dnes
-

Hotovo! Ředitelství silnic a dálnic dokončilo modernizaci dálnice D1

Ředitelství silnic a dálnic dnes zprovoznilo poslední modernizovaný úsek dálnice D1. Modernizace D1 mezi Mirošovicemi (EXIT 21) a Kývalkou (EXIT 182), která byla stavebně zahájena v květnu 2013 a trvala celkem devět stavebních sezón, tím byla dokončena.

9:58 / 2. října 2021
Hotovo! Ředitelství silnic a dálnic dokončilo modernizaci dálnice D1

„Jednalo se o největší a z pohledu organizace postupu výstavby nejnáročnější projekt, který kdy Ředitelství silnic a dálnic realizovalo. V rámci modernizace došlo k rozšíření dálnice o 0,75 metrů na každé straně, což výrazně zvyšuje bezpečnost při odstavení vozidla a dále umožňuje v případě uzavření jednoho jízdního pásu vedení dopravy v režimu 2+2 jízdní pruhy na pásu druhém. Byla provedena kompletní rekonstrukce 160 kilometrů D1 v obou směrech, a to včetně mostů (92 dálničních mostů, 35 nadjezdů), mimoúrovňový křižovatek, středního dělícího pásu dálnice, kanalizace a několika odpočívek. Došlo k doplnění telematických zařízení a v celé délce byl položen optický kabel. V rámci modernizace bylo zbouráno a nově postaveno 35 dálničních nadjezdů s rezervou na možnost rozšíření dálnice na šestipruhové uspořádání. Významně vzrostla také bezpečnost díky instalaci nových svodidel s vysokou úrovní zadržení, modernizací stávajícího systému tísňového volání SOS a výstavbou oplocení. Snížen byl negativní vliv dálnice na okolí doplněním protihlukových opatření a výstavbou 4 nových ekoduktů pro migraci zvěře. Návrhové parametry dálnice D1 (rozhledové poměry, příčný sklon vozovky, délky připojovacích/odbočovacích pruhů) byly uvedeny do souladu s platnými technickými předpisy. 

V rámci projektu modernizace byla použita řadu inovativních postupů či technologií – cementobetonový kryt s obnaženým kamenivem, který zajistí dlouhodobě trvanlivé protismykové vlastnosti vozovky; mobilní svodidla pro oddělení protisměrných jízdních pruhů po dobu realizace; zálivy pro nouzové zastavení vozidel; nouzové sjezdy pro vozidla integrovaného záchranného systému; svodidla s vysokou úrovní zadržení ve středním dělicím pásu dálnice; velká část stavebních prací probíhala v noční době (pokládka cementobetonového krytu, přestavba přechodného značení, snášení nadjezdů, a řada dalších), plošné nasazení úsekového měření rychlosti pro zvýšení bezpečnosti provozu v uzavírkách“ shrnul základní výčet prací, které proběhly v rámci modernizace D1, generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Délka zmodernizovaných úseků činí celkem 160,2 kilometrů, čísla ŘSD uvádí, že částka celkové opravy se zastavila na hodnotě 21,8 miliardy Kč.

zpět na články

inzerce

nahoru