Otevřít menu
Doprava dnes
-

IRFC 2022: Evropští zástupci vidí v železnici budoucnost! Projekt VRT na konferenci podpořili

Ve dnech 5. – 7. října 2022 proběhl v Clarion Congress Hotel Prague již 7. ročník mezinárodní železniční konference International Rail Forum & Conference (IRFC).Všechny tři dny byly velmi nabité, ale co se v Praze ohledně mezinárodní železnice řešilo první den?

9:13 / 15. října 2022
IRFC 2022: Evropští zástupci vidí v železnici budoucnost! Projekt VRT na konferenci podpořilii

Foto: IRFC 2022.

Úvod konference

První den začal s velkou parádou. Na úvod konference vystoupil ministr dopravy ČR Martin Kupka (ODS), který započal první sekci celého fóra a konference. Zdůraznil priority železniční dopravy, které jsou hnacím motorem českého předsednictví. Podle něj je železniční doprava základem národního dopravního systému pro dosažení dopravy, která je bezpečná a šetrná k životnímu prostředí. S ohledem na Zelenou dohodu pro Evropu musí železnice výrazně omezit emise v dopravním sektoru a v návaznosti na to je třeba propagovat ekologické dopravní módy. „Potřebujeme dopravní síť, která je robustní z pohledu kapacity, bezpečnosti a energetické účinnosti s co nejméně slabými místy. Zvýšení kapacity železniční infrastruktury, soustředění se na výstavbu vysokorychlostních tratí a dokončení revize nařízení TEN-T jsou hlavními výzvami českého železničního sektoru pro zajištění udržitelné konektivity napříč Evropskou unií s navržením rozšíření koridorů dopravy EU i na území Ukrajiny a Moldávie,“ řekl na IRFC 2022 ministr dopravy ČR a pokračoval: „Snažíme se hledat také další možnosti alternativních pohonů, jako je například vodík. Dále analyzujeme a pracujeme na technických parametrech pro zajištění maximální možné interoperability, abychom tak zajistili co nejhladší propojení s dalšími státy.“ Na konec Martin Kupka zdůraznil:Z hlediska mezinárodní spolupráce je pro nás klíčové vybudovat vysokorychlostní spojení Via Vindobona, které propojí 3 středoevropské metropole - Prahu, Berlín a Vídeň. Na jeho přípravě intenzivně pracujeme s kolegy z Německa, Rakouska i Evropské komise.“ V uvítací sekci pokračovali další přednášející z Evropské komise a sektorových organizací. Všechny účastníky překvapil videovstup eurokomisařky pro dopravu Adiny Valean, která ocenila projekt vysokorychlostních tratí (VRT) a zaměřila svá slova také na nutnost pracovat na implementaci a digitalizaci. Francouzský velvyslanec Alexis Dutertre v první sekci řekl: „Během francouzského předsednictví jsme se snažili posunout projekt TEN-T a digitalizaci železnice. Musíme také pracovat na užší kooperaci s kandidátskými zeměmi, aby se mohly zapojit do evropské železniční sítě. S tím také pomůže například český projekt VRT, který může zvýšit konektivitu v rámci Evropy. I proto jsme v ČR prezentovali vlak TGV, protože TGV má nesporný pozitivní vliv na ekonomiku.“ Slovo následně dostal švédský velvyslanec v ČR Fredrik Jorgensen. Švédové se zaměřují hlavně na Green Deal, jímž chtějí posouvat železnici dále, aby došlo ke zvýšení železniční dopravy na evropském dopravním objemu. „Musíme v Evropě více standardizovat a pracovat na interoperabilitě, abychom měli lepší přeshraniční spojení. Ve Švédsku je toto téma velmi důležité. A ČR teď podniká kroky k tomu, aby měla VRT,“ řekl švédský velvyslanec. Velkou pochvalu evropské železnici vzdal japonský velvyslanec Hideo Suzuki, podle kterého je železnice jednou ze strategických infrastruktur, a proto by se na ni mělo myslet. „Fascinovala mě flexibilita evropského železničního systému, zejména v přeshraniční dopravě. Nicméně železnici čeká ještě spousta výzev ohledně jejího budoucího vývoje,“ řekl Hideo Suzuki.

První sekce

V první sekci se hovořilo o příspěvku železničního sektoru pro „Zelenou dohodu EU“. Tu započal generální ředitel Správy železnic (SŽ) Jiří Svoboda. Zmínil, že železnice přispívá Green Dealu velmi, protože je ekologická. Ale více se věnoval standardizaci a interoperabilitě. Podle něj jde vše tím správným směrem, ale zaměřoval se hlavně na českou železnici. „ČR má nejhustší železniční síť v Evropě a pro nás je to obrovská výzva, abychom ji udrželi konkurenceschopnou, provozuschopnou a navyšovali tak její kapacitu. Poptávka je stále větší a snažíme se uspokojit požadavky 126 dopravců. Projekt VRT by nám mohl pomoci s problematikou kapacity tratí pro nákladní i osobní dopravu. Potom další výzvou je i síť TEN-T,“ pronesl na IRFC 2022 Jiří Svoboda. Po generálním řediteli SŽ promluvil Walter Goetze, vedoucí kabinetu eurokomisařky Adiny Valean. Pozornost věnoval standardizaci a reformě systému TEN-T. Navíc je podle něj potřeba lákat do železničního sektoru nové lidi. Pokračoval Philippe Froissard, vedoucí oddělení Future Urban and Mobility Systems DG RTD a výkoný ředitel CER Alberto Mazzola. Tito pánové zmínili potřebu digitalizace a automatizace či pokračování jednání ohledně několika důležitých legislativních návrhů balíčku Fit for 55, které by v budoucnu měly přispět k dekarbonizaci dopravy. Následovala otevřená diskuse, ve které bylo možné slyšet Carla Borghiniho z Europe’s Rail JU, Lukáše Svobodu z Českých drah, Radka Čecha ze SŽ či místopředsedu vlády Lucemburska François Bausche.

Druhá sekce

Moderátorem druhé sekce byl ředitel ERA Josef Doppelbauer. Ten se věnoval prezentacím všech přednášejících a panelistů, kteří hovořili o standardizaci a interoperabilitě. Veškeré informace shrnul do výstižného prohlášení, že bez standardizace, interoperability a implementace ERTMS za přispění digitálního automatického spřáhla není možné vytvořit odolnou, schopnou a nadevše bezpečnou evropskou železnici. „Nebude to snadná cesta, bude dlouhá a plná kompromisů, ale čím dříve začneme, tím dříve budeme moci mít užitek z výsledků dalších výzkumných projektů,“ pronesl ve svém vystoupení Josef Doppelbauer. V této sekci například vystoupil Keir Fitch, vedoucí oddělení bezpečnosti kolejových vozidel a interoperability DG MOVE, Matthias Ruete, evropský koordinátor pro ERTMS DG MOVE či Michal Tóth z ČD Cargo. Zapomenout se nesmí na projevy Vladimíra Kampíka z AŽD a Marina Bajera, ředitele rozvoje obchodu TTC MARCONI. První den skončil panelovou diskusí, které se zúčastnili Alberto Mazzola, výkonný ředitel CER, Oldřich Sládek, výkonný ředitel ŽESNAD.CZ, Miroslav Táborský, technický ředitel DAKO-CZ a Sandra Géhénot, ředitelka pro nákladní dopravu UIC. 

Autor: Richard Mrkvička

IRFC 2022: Evropští zástupci vidí v železnici budoucnost! Projekt VRT na konferenci podpořili Foto: IRFC 2022..
zpět na články

inzerce

nahoru