Otevřít menu
Doprava dnes
-

Jak je to s výstavbou vodíkových plnicích stanic v ČR?

Agentura CzechInvest a Ministerstvo průmyslu a obchodu pořádaly v pondělí 28. března první z cyklu seminářů o vodíkových technologiích, který se zaměřoval hlavně na výstavbu vodíkových plnicích stanic. Na úvod akce, jež byla přístupná online, zazněly informace o vizích výstavby těchto plnících stanic v souladu s Vodíkovou strategií ČR a Národního akčního plánu čisté mobility, kterou prezentovali zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva dopravy a Centra dopravního výzkumu.

9:11 / 30. března 2022
Jak je to s výstavbou vodíkových plnicích stanic v ČR?i

Foto: CzechInvest

Jaká je vodíková situace v ČR? A jaké jsou budoucí plány s vodíkem?

Na semináři za Ministerstvo průmyslu a obchodu vystoupil jako první Lukáš Janura, který zmínil, jakou roli by měl mít vodík v ČR budoucnost. MPO chce Vodíkovou strategii nejdříve programově podpořit, roztřídit a předat informace široké veřejnosti, poté aktualizovat samotnou Vodíkovou strategii ČR. Ta by se měla opírat o inspiraci z Německa, Velké Británie a Nizozemska. V ČR by se měl vodík nejvíce promítnout do osobních automobilů, vlaků, prostředků hromadné dopravy, možná do funkčních vozidel, ale na každý prostředek se vztahují jiné parametry vodíkových plnících stanic.

Slovo si převzal Jan Bezděkovský z Ministerstva dopravy, který navázal na Lukáše Januru z MPO. Ten zpočátku zmínil, že Ministerstvo dopravy v letech 2017 až 2020 podpořilo z operačního programu stavbu devíti plnících vodíkových stanic, které se stále budují v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Ústí nad Labem a Litvínově. Alokace činila 354 milionů korun a Ministerstvo podpořilo tyto projekty 85 % nákladů. Výstavby těchto vodíkových plnících stanic však mají podle Bezděkovského zpoždění. „Realita není úplně optimistická, protože máme už od různých žadatelů informace, že nestihnou v termínu, jaký byl určen, projekty dokonči. Navíc se blíží konec operačního programu,“ uvedl zástupce z Ministerstva dopravy. „Ty projekty nyní mnohdy teprve zahajují výběrová řízení," uvedl Bezděkovský. Proto bude muset stát tuto situaci projednávat s Evropskou komisí, aby bylo možné dále čerpat peněz na výstavbu projektů, protože hrozí, že tyto finanční prostředky propadnou a nebudou na dotaci vyplaceny, doplnil.

Následně zástupce Ministerstva dopravy zmínil, jak by mohl vypadat nástup vodíkových technologií v ČR, který by podle něj mohl přijít po roce 2025. Do plánu však zcela jistě zasáhly dva pandemické roky, které nemají pozitivní dopad skoro na nic. Pan Bezděkovský také na semináři prozradil plán ČR s vodíkem. Ten počítá s tím, že by v roce 2030 mohlo být v České republice 80 plnících stanic na vodík s kapacitou 2 tuny za den, 40 – 50 tisíci osobních vodíkových automobilů a 870 autobusů. Podle Bezděkovského se nyní diskutuje o povinnosti budovat síť plnicích vodíkových stanic, nařízení se bude v roce 2026 revidovat. Diskutuje se například o tom, jak hustá má být síť vodíkových stanic, rozhoduje se mezi každými 150 nebo 300 kilometry na transevropské dopravní síti (TEN-T). V ČR do ní spadají například dálnice.

Ministerstvo dopravy v letech 2022 až 2027 chystá na stavbu plnicích vodíkových stanic vyčlenit z operačního programu až jednu miliardu korun. Odhadem by z této investice mělo vzniknout až 15 nových stanic. Začátek se plánuje na letošní červenec, přičemž podpora bude opět pokrývat 85 % nákladů Avšak výstavbu těchto projektů může zpomalit stavební zákon nebo zákon o veřejných zakázkách, dodali zástupci ministerstev.

Otázky na jednotlivé prezentující

Čím je způsobeno zdržení ve spouštění a stavbě stanic? Je to dáno tou nepříznivou covidovou situací, nebo je to spíše nezkušenost všech hráčů s tímto tématem?

Odpověděl pan Bezděkovský z Ministerstva dopravy: „Je to složité, pravda je asi někde mezi. Covid nebude hlavním důvodem zpoždění výstavby, ale stojí za tím spíše nezkušenost. Ta hraje asi větší roli.“

Plánuje MPO provozní podporu vodíkových projektů? Protože může nastat problém v provozních nákladech těchto stanic.

Odpověděl pan Janura z Ministerstva průmyslu a obchodu: „MPO nic neplánuje. Ale vnímáme, že je diskuse ohledně vodíkových technologií a také těchto nákladů.

Plánuje se vodík zavést i do lodní dopravy než jenom do silniční a letecké?

Odpověděl pan Bezděkovský z Ministerstva dopravy: „Jsme závislí, jestli jde o podporu OPD, takže tuto podporu ohledně lodní dopravy nemůžeme využít, abychom zavedli vodík i do lodní dopravy.“

Odpověděl pan Janura z Ministerstva průmyslu a obchodu: „MPO nemá nástroje na podporu tohoto. Peníze jdou spíše do letectví, silniční dopravy. Zatím vodíkové řešení pro lodě není jak v ČR, tak ani v EU. Ale teď je to spíše u silnic, než u vody.

Autor: Bc. Karel Geba

Jak je to s výstavbou vodíkových plnicích stanic v ČR? Foto: Roman Ličbinský.
zpět na články

inzerce

nahoru