Otevřít menu
Doprava dnes
-

Jak na dotazy ohledně výluk reagoval ministr dopravy Martin Kupka a generální ředitel Správy železnic k příležitosti setkání správní rady SŽ?

V rámci prvního setkání nové správní rady Správy železnic se pod vedením královéhradeckého hejtmana Martina Červíčka (ODS) uskutečnila  tisková konference. Toto jednání se účastnil i ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který měl co říci ke klíčovým ukazatelům výkonnosti pro vedení Správy železnic. Na co se ptali novináři? A jak jednotliví aktéři odpovídali?

6:00 / 28. srpna 2022
Jak na dotazy ohledně výluk reagoval ministr dopravy Martin Kupka a generální ředitel Správy železnic k příležitosti setkání správní rady SŽ?i

Foto: Generální ředitel SŽ Jiří Svoboda, ministr dopravy Martin Kupka a předseda správní rady SŽ Martin Červíček. Autor fotky: Karel Geba.

Vy jste zmiňovali, že lidé by měli být informováni předem. Měli by vědět, co se na trati děje. Nicméně, teď jsou výlukové jízdní řády uzpůsobené tomu, že se na dané trati staví,  přesto ale vlaky  jezdí s dalším zpožděním. Neměl by být tedy tlak na to, aby  jízdní řády byly realistické? Aby cestující počítal s tím, že pojede o půl hodiny déle?

Odpovídá ministr dopravy Martin Kupka (ODS): To je důležitá role koordinátora výlukové činnosti. Ten by měl mít možnost vytvářet samotný investiční plán spolu s těmi, kteří odpovídají za investice. A aby vznikaly realistické výhledy toho, co se bude opravovat, a jak se to zároveň podaří zorganizovat na té síti, aby to neznamenalo případně prodlužování  zpoždění. To, že se teď sešly na železniční síti, navíc na jedné trati, významné stavby, stačil jeden problém, a to zpoždění narůstalo řádově. Tohle se změní. Ta výluková činnost bude připravovaná s větším ohledem na to, aby to síť zvládla. Bude to také znamenat, že jednání s dopravci povede i k tomu, že v rámci vyjednávání těch výluk to bude znamenat omezení počtu spojů. To povede k tomu, že bude větší spoleh na to, že když už se rozhodnete jet tím vlakem, tak dojedete na místo včas. Tohle je důležitá změna, kterou chceme přinést. Já sám cestuji vlakem, mám spoustu známých, kteří si teď stěžovali na to, že nevěděli, kdy dojedou na místo. Jednou z důležitých vlastností železnice  musí být spolehlivost.“

Ministra doplnil předseda Správní rady Martin Červíček (ODS): „Je to o úzké komunikaci s objednateli, nejenom dopravci. Budeme se muset velmi vážně bavit o tom, jestli za těchto okolností, když je připravená výluka a velká investice, to ta železnice opravdu unese. Jestli ty spoje, které jsou objednávány,  se tam opravdu vejdou. A není to jenom o omezení spojů, ale také o zachování kapacity. My nechceme, aby bylo méně vlaků a tím pádem menší kapacita na železnici. My se chceme bavit o tom, jestli jedno z řešení není to, zda by do takto problematických výluk nebyl menší počet vlaků při zachování kapacity možný.“

Ty dílčí změny, které jste popsali na organizaci výluk a jejich opatření, mají omezit dopad na cestující. Proč nepřišla dřív nějaká proaktivní opatření?

Odpovídá generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda: „Myslím si, že se dělala proaktivně dřív.  Třeba beznapěťový úsek Ústí nad Orlicí – Brandýs nad Orlicí, protože skutečně to poškozování vedení způsobilo tu vlakovou událost v úvodu měsíce srpna, kdy vlaky stály téměř 6 hodin. Možná, kdybychom ten beznapěťový úsek odstranili o něco dříve, tak by třeba nebyla ta diskuse takto bouřlivá v rámci celé republiky. Já však musím ctít projektovou dokumentaci a ohrožení bezpečnosti v souvislosti se zpožďováním bude vždycky prioritou. Začínáme znovu a lépe ve smyslu vnitřní komunikace a musíme to ještě více provázat nejenom se zhotoviteli, ale i dopravci. Děláme maximum pro to, aby se splnilo to, co je součástí těch ukazatelů.“

Generálního ředitele doplnil ministr dopravy Martin Kupka (ODS): „Já bych chtěl zdůraznit, že ten dnešní krok je významnou změnou pro fungování SŽ, protože v těchto předchozích parametrech i předchozích KPI (klíčové ukazatele výkonnosti – pozn. red.) scházelo hledisko spolehlivosti a propustnosti železniční sítě. To byla chyba, za kterou zodpovědnost nenese generální ředitel SŽ. A věřím, že nově nastavená kritéria povedou k tomu, aby se situace na české železnici měřitelně zlepšovala jak pro cestující, tak dopravce.“

Pane ministře, dal jste si nějaký časový úsek, do kdy by měla být ta měřitelná kritéria splněná?  Budou například cestující od zítřka cestovat bez zpoždění?

Odpovídá ministr dopravy Martin Kupka (ODS): Pochopitelně se do odměňování parametry můžou promítnout až počínaje novým rokem. Domluvili jsme se na tom, byl to jeden z konkrétních úkolů jednající správní rady, aby s některými návrhy pan ředitel přišel ještě v tomto roce, například aby hledisko propustnosti trati bylo ještě v tomto roce zpřesněno a stanoveno. Ty věci se budou měnit v nejbližších dnech a týdnech. V některých případech se podaří spustit provoz dříve, v těch místech, kde ty výluky do nedávna omezovaly, my budeme klást větší důraz na organizaci práce na jednotlivých stanovištích. Protože v okamžiku, kdy je tam zachovaný provoz po jedné koleji, tak je potřeba, aby celé to staveniště bylo dobře spravované a dobře uklizené, aby nedocházelo k vytváření rizikových míst. Tohle všechno jsou nové podmínky, které od dneška Správa železnic přijímá. Veřejnost se dočká výrazné pozitivní změny."

Systém odměňování se může změnit až v příštím roce, ale kritický je ještě aktuální rok. Není to trochu nefér signál vůči lidem, že to odměňování bude stále stejné? Sám říkáte, že se ta situace bude zlepšovat, tak se tato kritéria nemusí do odměn v příštím roce promítnout, pokud dojde k plynulosti provozu.

Odpovídá ministr dopravy Martin Kupka (ODS): „Já jsem přesvědčený o tom, že tohle je věc, se kterou může pan ředitel zacházet již v tuto chvíli. Problémy, které se podaří rychle odstranit, se mohou promítnout do odměňování v letošním roce, ale my nemůžeme udělat nic jiného, než je nastavit pro ten příští rok, ale zároveň ty změny spouštíme dnešním dnem a já budu pečlivě sledovat to, aby se ta kritéria naplnila a stav se zlepšoval, a to ne od 1. ledna, ale hned.“

Když se bude sledovat zlepšování výluk na železnici, bude se také sledovat, kdo může za kterou mimořádnost? Jestli se to v nějaké podobě dozví i veřejnost, nebo zkrátka bude pouze nějaké celkové vyhodnocení.

Odpovídá ministr dopravy Martin Kupka (ODS): „To se děje již dnes. V případě těch zpoždění se určuje, kdy je chyba na straně SŽ a kdy na straně dopravců, či je to něco nepředvídatelného. Třeba pád člověka do železniční trati. To už dnes máme k dispozici, jen to nebylo předmětem vyhodnocení a nepropisovalo se to do odměn a nebyl to parametr ať už v ČD nebo v SŽ. To se teď mění. Samozřejmě máme zájem o to, aby se ta informace, kdo je za kterým zpožděním, veřejnosti dostávala. Je to férové a spravedlivé, přispěje to k tomu, aby byl na železnici větší pořádek.“

Zmínili jste zlepšení komunikace s veřejností. Jakou formou ta komunikace bude probíhat?

Odpovídá ministr dopravy Martin Kupka (ODS): „V tuto chvíli se to již podařilo započít už na jaře letošního roku. Chceme, aby každý cestující, který projíždí tím opravovaným úsekem, měl v ruce informaci s omluvou za komplikace, ale zároveň jasnou informací o tom, co se tam právě staví a jaký to bude mít přínos pro jeho další cestování. Jedna z konkrétních věcí, která se tam musí objevit, je aktuálně modernizace 4. koridoru. Ta bude znamenat od nového jízdního řádu zrychlení dopravy mezi Prahou a Českými Budějovicemi o 20 minut u těch expresních spojů. Chceme také, aby k tomu Správa železnic a dopravci používaly moderní elektronické nástroje, myslím aplikace například Českých drah a myslím, že by bylo dobré, kdyby se tímto směrem dali i další dopravci. A Správa železnic do takových aplikací bude dodávat informace spojené s cestováním a dalšími věcmi na trati.“

Ministr dopravy a generální ředitel na závěr reagovali obecně na výluky na tratích.

Odpovídá ministr dopravy Martin Kupka (ODS): „Ano, chceme zkracovat práce na jednotlivých výlukách, aby se to vše zvládalo v kratším čase. Ano, je možné, že to bude stát více peněz, ale budeme přesně směřovat tu úvahu k tomu, že když se jedná o extrémně vytíženou trať, tak jestli v danou chvíli nebude lepší připlatit za to, aby ta výluka trvala výrazně kratší dobu. Budeme také intenzivně tlačit na naše zhotovitele, aby organizovali svoji pracovní činnosti. Aby se vše stíhalo finalizovat v co nejkratší době, což se týká i projektantů.“

Odpovídá generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda: „Bude to čím dál významnější faktor, ta časová osa, a to zejména na koridorových tratí. Docela významnou roli pro to sehrála výluka Poříčany – Velim, kde se na tomto úseku za pochodu měnily technologie. Přichází taková doba strojů, ale tahle zkušenost nám ukázala, kam budeme směřovat. Neotevíral bych, zda se to mělo udělat dříve či déle. Ale vidím tady čím dál větší tlak jak od dopravců, tak cestujících i zhotovitelů, aby to netrvalo dlouho.“

Autor: Karel Geba

Jak na dotazy ohledně výluk reagoval ministr dopravy Martin Kupka a generální ředitel Správy železnic k příležitosti setkání správní rady SŽ? Foto: Generální ředitel SŽ Jiří Svoboda, ministr dopravy Martin Kupka a předseda správní rady SŽ Martin Červíček. Autor fotky: Karel Geba.. Jak na dotazy ohledně výluk reagoval ministr dopravy Martin Kupka a generální ředitel Správy železnic k příležitosti setkání správní rady SŽ? Foto: Generální ředitel SŽ Jiří Svoboda, ministr dopravy Martin Kupka a předseda správní rady SŽ Martin Červíček. Autor fotky: Karel Geba..
zpět na články

inzerce

nahoru