Otevřít menu
Doprava dnes
-

Jak probíhá příprava liniových staveb - fáze společné územní a stavební přípravy

Ředitelství silnic a dálnic má ve své sbírce zajímavý projekt. Série videí má seznámit veřejnost s tím, jak vlastně příprava jednotlivých staveb probíhá, jaké jsou její fáze a problémy, se kterými se může potkat. A my bychom vám tento pěkný manuál v našem seriálu rádi ukázali v textové podobě.

15:55 / 26. prosince 2022
Jak probíhá příprava liniových staveb - fáze společné územní a stavební přípravyi

Foto: mdcr.cz

V rámci liniového zákona je umožněno zpracovat pro stavby dopravní infrastruktury dokumentaci pro vydání společného povolení ve zjednodušeném povolení. Na základě této dokumentace probíhá jedna verifikace EIA, jedno kolečko získávání všech potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů a pouze jedno řížení, na konci kterého investor získá potřebné povolení.

I v rámci tohoto postupu je potřeba projít procesem majetkoprávního vyrovnání, kdy se vlastníkům pozemků zasílají návrhy kupních smluv s nabídkovou cenou stanovenou dle znalecké ceny vynásobenou koeficientem 1,5 u stavebních pozemků nebo osminásobkem u nestavebních pozemků. 

Liniový zákon ale umožňuje využít institutu mezitímního rozhodnutí, kdy pozemek přechází do vlastnictví investora stavby a finanční náhrada za pozemky je následně řešena samostatných procesem. Tento proces se uplatní na zbývající pozemky a nemovitosti, kde není možné ani opakovaně se dohodnout na odkupu.

Je tak umožněno zahájení stavby bez zdržení, ke kterému nyní v majetkoprávní přípravě dochází během časově náročného procesu vyvlastňování. 

Dalším důležitým nástrojem, kterým se liniový zákon snaží zrychlit přípravu staveb, je například stanovení lhůt na doručování a vydání závazných stanovisek dotčených orgánů. Od liniového zákona, i od nového stavebního zákona, jehož plná účinnost je nyní stanovena na červenec 2023, se očekává zjednoduššení procesu povolování staveb silniční infrastruktury se zkrácením času přípravy až o jednu třetinu, zjednodušení získávání potřebných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů, digitalizace procesů, jednodušší majetkoprávní přípravu a v neposlední řadě s tím spojenou úsporu vynakládání státních příspěvků na přípravu staveb. 

Celé video z dílny Ředitelství silnic a dálnic je ke zhlédnutí zde

Autor: Petr Dejnožka

zpět na články

inzerce

nahoru