Otevřít menu
Doprava dnes
-

Jaká byla stavební sezona 2022 ŘSD ve Středočeském kraji?

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se ve Středočeském kraji snažilo opravovat dálnice a silnice I. třídy ve velkém tempu. V loňském roce opravy probíhaly na více než 45 místech dálnic a silnic I. třídy. ŘSD například ve středních Čechách opravilo 20 mostů, z nichž šlo 15 před koncem roku 2022 do provozu. Co  se dále opravilo?

9:15 / 4. ledna 2023
Jaká byla stavební sezona 2022 ŘSD ve Středočeském kraji?i

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ŘSD.

„Opravovaly se vozovky v celkové délce cca 54 kilometrů (bez úseku D1 v km 16,000- 20,854) a zhruba 50 kilometrů se jich podařilo uvést do provozu. Mimo mostů a konstrukčních vrstev komunikací byla pozornost věnována také jejich funkčnímu odvodnění, protihlukovým opatřením, sanaci svahu, modernizaci odpočívek nebo zádržných systémů. Opravy, v rámci kterých proběhlo v roce2022 uvedení stavby do provozu jako celku, vyšly na více než 2 mld. Kč bez DPH ve smluvních cenách,“ prozradil Martin Buček z týmu komunikace ŘSD. ŘSD například dokončilo opravy silnice I/4 v celé její středočeské části. Došlo na zprovoznění průtahu obcí Jesenice u Rakovníka na sil. I/27, Hvězda na sil. I/16 nebo Bohutínem na sil I/18. Všechny jmenované stavební akce výrazně zasahovaly realizací dopravně inženýrského opatření do dopravní obslužnosti obyvatel v daném regionu a plynulosti provozu.

„ Z oprav, které jsme zahájili v loňském roce, budeme letos pokračovat sil. I/2 mezi Malínem a Novými Dvory na Kutnohorsku. Na dálnici D10 u Kbel u Benátek n. Jizerou se přesuneme z levého jízdního pásu do pravého ve směru na Mladou Boleslav. Na dálnici D4 zahájíme s novou stavební sezonu demolici 2. poloviny mostu D4-020 v jízdním pásu ve směru na Příbram. Na podzim by tak měl stát u Nové Huti kompletně nový most. Nový most dokončíme i na sil. I/16J u Ješína. Na dálnici D1 se pak již naplno rozběhne oprava asfaltobetonové vozovky,“ řekl Martin Buček.

Publikoval: Richard Mrkvička (Zdroj: ŘSD)

zpět na články

inzerce

nahoru