Otevřít menu
Doprava dnes
-

Jaké jsou bilance na silnicích? O tom mluvil ředitel dopravní policie ČR Jiří Zlý

Dnes se uskutečnil seminář s ředitelem dopravní policie Jiřím Zlým, který hovořil o vývoji dopravních nehod během letošní sezóny. Mluvilo se také o nejčastějších zásazích asistečních služeb, hodnotily se trendy v autech a obecně v dopravě. Co dalšího se probíralo?

6:13 / 28. října 2022
Jaké jsou bilance na silnicích? O tom mluvil ředitel dopravní policie ČR Jiří Zlýi

Foto: Seminář k bilanci silnic. Zdroj: YouTube ČTK.

Účelem semináře, který probíhal k zahájení zimní silniční sezóny 2022/2023, bylo obeznámit veřejnost s vývojem dopravy. Témata se dále dotýkala trendů v dopravě či legislativních změn. Seminářem provázel ředitel služby dopravní policie ČR plk. Jiří Zlý a Jan Procházka, Head of Operations Europ Assistance.

Jedním takovým společným jmenovatelem všech těch příčin je jedna jediná, a to přeceňování svých schopností

Ředitel dopravní policie ČR nastínil, jaká byla nehodovost v měsících říjen, listopad a prosinec od roku 2017. V roce 2021 bylo na českých silnicích v těchto měsících 26 872 nehod, přičemž nejvíce jich bylo v říjnu. V porovnání s předchozím obdobím je rok 2021 druhý s nejvyšším počtem nehod. Nejvíce jich bylo v roce 2017. Velké snížení nehod bylo v roce 2020, kdy spousta restrikcí odvedla řidiče ze silnic, přičemž v tomto roce byla za říjen až prosinec nehodovost na hraně 22,5 tisíce. Nejvíce usmrcených osob na silnicích v těchto letních měsících bylo v roce 2018. V roce 2021 na českých komunikacích na podzim zemřelo 133 osob. Největší podíl na tomto čísle má prosinec (50 usmrcených – pozn. redakce). Vše plynulo z uvolňování covidových opatření, kdy byl velký zájem o cestování, což se bohužel promítlo i do větší neukázněnosti řidičů.

Ředitel dopravní policie ČR Jiří Zlý ve své prezentaci uvedl, že nejčastějším druhem nehody mezi říjnem a prosincem byla v roce 2021 srážka s jedoucím nekolejovým vozidlem. Těchto nehod bylo 7 751, avšak od roku 2017 do roku 2020 tato bilance měla klesající tendenci i přes největší počet tohoto druhu ze všech. Mezi časté druhy nehod také patřily srážky s vozidlem zaparkovaným nebo odstaveným, kolize s pevnou překážkou nebo chodci či srážka s lesní zvěří. Srážka s pevnou překážkou má rok co rok stejnou bilanci, která se drží okolo 5,5 tisíce nehod tohoto druhu v rozmezí od října do prosince. Za 5 let v těchto měsících musela dopravní policie řešit 19 479 střetů se zvěří. „Hlavním důvodem srážek se zvěří je to, že komunikace vedou přes migrační pásma zvěře. Avšak správci se snaží budovat oplocení a pachové ohradníky, aby k těmto srážkám nedocházelo,“ řekl Jiří Zlý.

Řešila se také vážnost jednotlivých nehod. Nejvíce lidí podléhá dopravním srážkám s protijedoucími vozidly a srážkám s pevnou překážkou. Nejvážnější jsou však nehody chodců, u kterých je počet usmrcených na 1000 nehod asi 33,4. U dopravních nehod je toto číslo 6,9. Často za havárii můžou řidiči motorových vozidel, ti od října do prosince 2021 způsobili 21 330 nehod. Druhým největším viníkem je zvěř. Mezi hlavní příčiny nehod patří nevěnování se řízení (20 732 příčin nehod v roce 2021 mezi říjnem a prosincem – pozn. red.). Dalšími příčinami jsou nesprávné otáčení nebo couvání, nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky či nebezpečná vzdálenost mezi vozy.  „Jedním takovým společným jmenovatelem všech těch příčin je jedna jediná, a to přeceňování svých schopností při řízení jakéhokoliv dopravního prostředku. Ať se jedná o motorová nebo nemotorová vozidla,“ podotkl ředitel dopravní policie ČR. To samé platí i pro účastníky provozu, kteří používají elektrokoloběžky a kola.

Jelikož byl tento seminář založen na základě začínající zimní sezóny, tak dopravní ředitel policie ČR Jiří Zlý zdůraznil: „Řidiči by měli dbát na to, že během zimní sezóny nesmí řídit vozidlo, na němž je námraza a sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran. Neměli by také vyjet na komunikaci s autem, na němž či jeho nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu.“

Celkově došlo k 3,5% růstu asistencí

Od 1. listopadu do 31. března se na silnicích obecně udržuje souvislá vrstva ledu a námraz, k tomu všemu také více fouká. A proto by řidiči měli dbát na dobré přezutí a zvýšenou opatrnost. Zkontrolovat by si měli také svou povinnou výbavu, ve které nesmí chybět řetězy.

Jiří Zlý svůj výstup shrnul bilancí nehodovosti roku 2022 od ledna do září. „Za 9 měsíců jsme v ČR šetřili 73,5 tisíce dopravních nehod, což je nárůst o 1,5 % proti loňským devíti měsícům. V těchto nehodách zahynulo 347 účastníků silničního provozu, což je o 10 osob více oproti loňskému roku,“ pronesl na závěr Jiří Zlý.

Poté vystoupil Jan Procházka z Europ Assistance, který zmínil, že za rok 2022 jeho asistenční firma řešila 79 696 případů. Toto číslo oproti minulým rokům vzrostlo. Za letní sezónu Europ zaznamenal 27 271 případů, přičemž ze 63 % to byly poruchy, ze 13 % chyby řidiče a nehody tvořily 20 %. Nejvíce podle něj byly využívány odtahové služby, silniční asistence a zajišťování služeb náhradních vozidel. Celkově došlo k 3,5% růstu asistencí, i když ceny paliva jsou vyšší. I tak je stále velká poptávka po cestování. Jan Procházka také zmínil, že ceny odtahů vzrostly o 20 % a ve 3 771 případech museli lidé doplácet odtah kvůli nízkým limitům ve smlouvě, proto by si je měli zkontrolovat. Novinkou je asistenční zásah, o který zákazníci požádají digitálně, přičemž tímto způsobem Europ Assistance odbavil okolo 8 000 zákazníků.

Autor: Karel Geba

Jaké jsou bilance na silnicích? O tom mluvil ředitel dopravní policie ČR Jiří Zlý Foto: Grafy dopravní policie ČR. Zdroj: Dopravní policie ČR.. Jaké jsou bilance na silnicích? O tom mluvil ředitel dopravní policie ČR Jiří Zlý Foto: Grafy dopravní policie ČR. Zdroj: Dopravní policie ČR.. Jaké jsou bilance na silnicích? O tom mluvil ředitel dopravní policie ČR Jiří Zlý Foto: Grafy dopravní policie ČR. Zdroj: Dopravní policie ČR.. Jaké jsou bilance na silnicích? O tom mluvil ředitel dopravní policie ČR Jiří Zlý Foto: Grafy dopravní policie ČR. Zdroj: Dopravní policie ČR.. Jaké jsou bilance na silnicích? O tom mluvil ředitel dopravní policie ČR Jiří Zlý Foto: Grafy dopravní policie ČR. Zdroj: Dopravní policie ČR.. Jaké jsou bilance na silnicích? O tom mluvil ředitel dopravní policie ČR Jiří Zlý Foto: Jan Procházka z Europ Assistance. Zdroj: YouTube ČTK..
zpět na články

inzerce

nahoru