Otevřít menu
Doprava dnes
-

Jaké jsou trendy digitalizace ve stavebnictví?

Digitalizace v oblasti českého stavebnictví již získává konkrétnější obrysy. Dříve byla digitalizace v tomto úseku ekonomiky spíše výjimečnou záležitostí, dnes ji však postupně využívá čím dál tím více objednatelů i zhotovitelů zakázek. Spolu s tím ovšem vyvstává i potřeba nových odborníků, kteří budou digitalizaci umět.

7:29 / 12. prosince 2023
Jaké jsou trendy digitalizace ve stavebnictví?i

Foto: liftrock.eu

Aktuální výzvy, kterým čelí české stavebnictví, dostávají jasnější obrysy. Zatímco dříve byla digitalizace považována za zbytečný luxus, který si dopřávala jen hrstka stavebních společností, dnes už ji začíná vyžadovat stále víc objednatelů i zhotovitelů stavebních zakázek. I díky plánovanému přijetí zákona o BIM si jednotliví hráči na stavebním trhu uvědomují přínosy digitalizace a chtějí víc porozumět moderním technologiím a možnostem, které nabízí.

Přestože je oproti některým zahraničním trhům české stavebnictví stále na začátku cesty, objevují se u nás společnosti, které se snaží uchopit digitalizaci za správný konec a podpořit její rychlejší implementaci. Patří k nim například holding Liftrock, podle něhož je nejen klíčovým trendem, ale brzy i nutností přesun od jednoduchých digitálních nástrojů ke komplexní digitalizaci celého oboru. Co to znamená? Stavebníci by v ideálním případě měli zcela zahodit tužku a papír. Všechny informace by měly být soustředěny na jednom místě, měly by být aktuální a dostupné pro všechny.

Moderní řízení stavebních projektů je základ
V holdingu Liftrock má tuto oblast na starosti společnost Proconom, jejíž software PROCONOM přináší komplexní sadu nástrojů pro správu stavebních projektů – CDE neboli společné datové prostředí, elektronický stavební deník, BOZP, moduly pro rozpočet, změny během výstavby, měření, prostavěnost, fakturaci a reklamace. „Klient si může vybrat z široké škály modulů v závislosti na svých konkrétních potřebách,“ říká ředitel společnosti Proconom Tomáš Opelka s tím, že softwaru nechybí ani propojení skrze OpenAPI. „Chceme, aby jednotlivé softwary společností byly schopny komunikovat automaticky a oboustranně,“ dodává.

Kromě vývoje vlastního systému je jedním z klíčových prvků digitalizace ve stavebnictví také sledování aktuální legislativy, konkurence a implementace nejnovějších technologických trendů. Odborníci v Liftrocku a Proconomu aktivně zkoumají a testují nové technologie, aby zajistili, že jsou implementovány pouze ty, které přinášejí skutečnou hodnotu. „Jsem rád, že se nikdo z našeho týmu nebojí nastudovat a používat nejmodernější technologie, které se ne vždy ukazují jako nejvhodnější,“ podotýká ředitel vývoje Proconomu Lukáš Hanuš.

Je potřeba vzdělávat a vychovávat nové odborníky
Digitální inovace však nejsou jen o implementaci nových softwarových produktů. Důležitým faktorem je také osvěta, změna myšlení a přístupu k práci. A to potvrzují i odborníci z oboru, kteří o digitalizaci mluví na konferencích a sdílí své know-how. „Chceme být u tvorby metodik pro digitalizaci stavebnictví a jejich zavádění do praxe. Víme, že zavést něco nového je těžké. Je třeba mít a vychovávat odborníky, kteří budou digitalizaci umět. Díky tomu můžeme pomoci radou, školením nebo službou, aby se digitalizace rozjela i na stavbách,“ popisuje Martina Veselá, předsedkyně představenstva Contract Managementu Česko, který je také součástí holdingu Liftrock.

Digitalizace urychluje a zjednodušuje práci
A proč je digitalizace tak důležitá? Její přínosy jsou obrovské. Od zefektivnění všech procesů přes jasně definované odpovědnosti až po snížení byrokracie. „Díky digitalizaci je jasně stanoveno, kdo za co odpovídá, do kdy a k čemu se má vyjádřit. V evidenci celé stavby pak klíčovou roli hraje jeden společný datový prostor se všemi dokumenty a také auditní stopou. Zásadní jsou i negrafické informace v informačním modelu stavby,“ vyjmenovává Tomáš Opelka, co mohou stavebníci získat díky moderním technologiím. Podstatná je i finanční úspora a nižší míra chybovosti.
Digitální transformace ve stavebnictví už dávno není pouhým trendem, ale nezbytným krokem směrem k budoucnosti. Digitalizace otevírá nové obzory, přináší moderní a efektivní metody práce a transformuje obor. Kdo bude chtít uspět, digitalizaci se nevyhne.

Publikovala: Lucie Sogelová (zdroj: liftrock.eu)

Jaké jsou trendy digitalizace ve stavebnictví? Foto: liftrock.eu.
zpět na články

inzerce

nahoru