Otevřít menu
Doprava dnes
-

Jaký vliv má na zpoždění dopravce?

Když lidé cestují vlakem, běžně jim způsobují komplikace zpoždění, která většinou vyplývají z výlukových opatření. Ta bývají zapříčiněna opravami na železnicích, které provádí Správa železnic, ale i tak může dopravce napomoct ke snížení zpoždění, i když za ně většinou nemůže. Jaké prostředky můžou například České dráhy použít, aby snížily zpoždění?

5:46 / 3. října 2022
Jaký vliv má na zpoždění dopravce?i

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: ČD.

Všechna opatření vůči zpožděním koordinuje dispečink osobní dopravy. Většina opatření, která způsobují zpoždění, se dají dopředu projednat, prokonzultovat a předejít na domluvě s kraji, Ministerstvem dopravy či Správou železnic. Tyto všechny instituce se snaží veškerá opatření nastavit tak, aby nezpůsobovaly lidem potíže. České dráhy například kvůli zpožděním nasazují do oběhu pohotovostní soupravy a lokomotivy. To může znamenat, že se zpoždění jednoho vlaku nepřenáší na další. V lokalitách, kde toto udělat nelze, je potřeba provést změnu v nasazení stávajících vozidel a personálu.

Jedním způsobem, jak snížit zpoždění, je rozdělení vlaku či zkrácení cesty. Specifickou skupinu představují vlak složené z různých skupin přímých vozů, které se v jednotlivých částech trasy odpojují, aby pokračovaly svými směry. To se týká dálkových a regionálních spojů. Zde mohou dopravci například provést vhodnou změnu a náhradním způsobem převést přímé vozy na jiné vlaky, čímž se sníží doba čekání a zabrání se přenosu zpoždění.

Dále se České dráhy často upínají k zastavení jiných spojů či výpravě autobusů. Zkracování zpoždění se řeší i v situaci, kdy je potřeba zajistit přípoj na daný vlak. Dispečink osobní dopravy řeší pozitiva i negativa čekání na daný přípojný vlak, přičemž někdy se snaží dopravce cestující převést na jiný vlak, aby u hlavního spoje nedošlo ke zpoždění. Mezi nepopulární opatření patří odřeknutí vlaku, nutný přestup nebo náhradní autobusová doprava. Tyto faktory však mohou zajistit, že cestující dojede včas do místa určení.

Publikoval: Karel Geba (Zdroj: ČD)

zpět na články

inzerce

nahoru