Otevřít menu
Doprava dnes
-

Jaro bez dluhů s Dopravním podnikem města Brna je v plném proudu

Akci Jaro bez dluhů spustil brněnský dopravní podnik 20. března a potrvá až do 20. června 2022. Dopravce tím dává dlužníkům možnost uhradit jen 825 Kč za jednu pokutu. Zbývající část jim odpustí.

9:25 / 23. dubna 2022
Jaro bez dluhů s Dopravním podnikem města Brna je v plném proudu i

Foto: www.dpmb.cz

"Naším cílem je oslovit dlužníky, kteří nesplňovali podmínky pro využití Milostivého léta, tedy osoby, které mají bydliště na úřední adrese, které v době vzniku pohledávky nedovršily 18 let a osoby a u kterých jsou vzhledem k množství soudně a exekučně vymáhaných pohledávek další dluhy vymáhány mimosoudně,“ vysvětlila Mgr. Barbora Doležalová, tisková mluvčí Dopravního podniku města Brna (DPMB).

Dopravní podnik eviduje pokuty staré i 25 let. Věkové spektrum dlužníků je různorodé – v rozmezí od 15 do 69 let. Právě tito cestující totiž musí mít platný jízdní doklad.

Svůj dluh aktuálně zaplatilo 55 lidí, což představuje částku 142 000 Kč. Jedná se o 177 pohledávek.

„Akci v tuto chvíli hodnotíme jako úspěšnou. Dáváme těmto lidem šanci zbavit se dluhů a na druhou stranu získáme finance, které by nám pravděpodobně bez této akce nezaplatili,“ dodala mluvčí.

Jaro bez dluhů pokračuje až do 20. června 2022. Pokud zájemci uhradí ve stanovené době sníženou přirážku k jízdnému a jízdné, zbývající část mu dopravce odpustí. Místo 1 525 Kč tak lidé mohou zaplatit 825 Kč.

Zahrnovány jsou pohledávky vymáhané mimosoudně, u nichž nebylo zahájeno soudní řízení, rozhodnuto soudem, zahájeno exekuční řízení a rovněž u nich neprobíhá insolvenční řízení.

Dlužník, který bude chtít využít akce Jaro bez dluhů s DPMB, musí svůj záměr oznámit písemně či emailem DPMB, a. s. (pokuty@dpmb.cz) nebo přímo smluvní advokátní kanceláři (dpmb@advokati.pro).

Současně musí nejpozději do 20. 6. 2022 uhradit sníženou sazbu přirážky k jízdnému a jízdné. Za datum úhrady se považuje den, kdy je daná částka připsána na účet DPMB, a. s., nebo na účet smluvní advokátní kanceláře.

Na pohledávky zahrnuté do akce Jaro bez dluhů s DPMB nelze uzavřít splátkový kalendář. Dluh je nutné splatit jednorázově.

Detailní informace lze získat na telefonním čísle 543 174 541, nebo na pracovišti Tarifního kontaktního centra na Novobranské 18, 2. patro, po – pá 7:00 – 17:00 hodin.

Jde o samostatnou akci DPMB, a. s. určenou pro dlužníky, jejichž dluh vznikl neuhrazením přirážky k jízdnému za jízdu bez platného jízdního dokladu.

 

 

Publikovala: Dagmar Lánská (zdroj: www.dpmb.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru