Otevřít menu
Doprava dnes
-

Jiří Svoboda zvolen členem Management Committee CER

Generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda byl v pondělí 20. září v polském Gdaňsku zvolen členem Management Committe CER. Úlohou CER (Community of European Railway and Infrastructure Companies - Společenství evropských železničních společností)  je zejména podporovat zlepšené obchodního a regulačního prostředí pro evropské železniční provozovatele a společnosti působící v oblasti železniční infrastruktury. Organizace v současné době  sdružuje 70 evropských společností pro železniční provoz a infrastrukturu.

15:21 / 22. září 2021
Jiří Svoboda zvolen členem Management Committee CER

 

Důležitost spolupráce Správy železnic se sousedními železnicemi

CER společně bojuje za silnější železnici. Právě v tomto slova smyslu se generální ředitel Správy železnic a nově i člen managementu CER Jiří Svoboda vyjádřil na svém twitterovém účtu. „Již od svého jmenování vnímám důležitost spolupráce Správy železnic se sousedními železnicemi a dalšími významnými železnicemi Evropské Unie.“

Důležitost železniční sítě si nemusíme připomínat. Jedná se zajisté o budoucnost dopravy v celém evropském regionu. „Železnice je klíčovým prvkem moderního evropského dopravního systému a zároveň jediným dopravním módem, schopným naplnit ambiciózní environmentální cíle EU, a to pouze za předpokladu, že bude fungovat jako jeden systém napříč členskými státy,“ je přesvědčený generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. „Zde je důležité připomenout, že EU není externí subjekt sídlící v Belgii, EU jsme my. Jedinou možnou cestou, jak zajistit, aby byla česká železnice plnohodnotnou součástí EU, je být aktivní v definování podoby evropské železnice jako celku, a právě v tom nám pomáhá CER, která je »hlasem evropských železnic«,“ dodává Svoboda.

  A čím vším se tedy konkrétně organizace CER zabývá? „Úkolem CER je zastupovat zájmy svých členů na politické scéně EU, zejména podporovat zlepšení podmínek evropských železničních společností, tedy správce infrastruktury i dopravce. Již v roce 2020 jsem výrazně posílil zapojení Správy železnic do agendy EU zřízením odboru mezinárodních vztahů. Díky tomu jsme schopni prosazovat naše zájmy a zasahovat do evropské legislativy již v procesu její přípravy, a tím eliminovat potenciální »nepříjemná překvapení«,“ upozorňuje generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Cítím potřebu hájit zájmy české železnice v probíhající revizi TSI 2022

Jiří Svoboda se do managementu CER rozhodl kandidovat hned z několika důvodů. „Do CER Management Committee jsem se rozhodl kandidovat hned ze dvou důvodů. Prvním je posílení pozice Správy železnic nejen v CER, ale i zvýšení její prestiže a vnímaní v rámci EU. jsem přesvědčen, že česká železnice má potenciál zařadit se mezi nejvyspělejší moderní železnice v EU,“ pevně věří Svoboda. „Druhým důvodem je skutečnost, že právě nyní probíhá proces definování budoucí podoby evropského železničního systému, s tím spojené revize stěžejních dokumentů a politik EU. Jde zejména o nařízení TEN-T, do kterého nutně musíme prosadit připravovaný systém vysokorychlostní železnice v ČR (dále jen „VRT“),“ nezastírá Jiří Svoboda.

Správu železnic tedy čeká spousta práce ohledně prosazení projektu VRT. „Ač má česká železnice nespornou geografickou výhody díky své poloze v srdci Evropy a zejména na trase Berlín – Vídeň, zvané také „Via Vindobona“, musíme se s naším projektem VRT prosadit mezi ostatními železničními projekty EU. Objem EU fondů není neomezený a většina finanční pomoci EU bude soustředěna na ty nejdůležitější tratě v EU, tzv. hlavní síť TEN-T. VRT ČR je jednoznačně stěžejním prvkem systému VRT v celé střední Evropě, ale jeho zařazení do hlavní sítě TEN-T si musíme prosadit a vybojovat sami. To je pro mne osobně důležitý cíl působení v CER Management Committee na funkční období 2022 – 2023,“ prozrazuje Jiří Svoboda.

Modernizace českých železnic je vidět prakticky na každém kroku. Správa železnic pracuje na mnoha projektech, přičemž klíčová zůstává modernizace českých tratí. „Další, a vlastně neméně důležitou oblastí jsou technologie. Moderní technologie jsou pro rozvoj železnice 21. století nezbytné. Zde cítím potřebu hájit zájmy české železnice v probíhající revizi TSI 2022,“ dává si za cíl Jiří Svoboda. „CER je zároveň i platformou pro výměnu zkušeností a navazování mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a výzkumu. Bude hrát stěžejní roli v připravovaném společném podniku Europe's Rail Joint Undertaking. Ten navazuje na Shift2Rail a bude nositelem inovací v železničním sektoru,“ prozrazuje na závěr generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Autor článku: Bc. Filip Červinka 

 

Jiří Svoboda zvolen členem Management Committee CER . Jiří Svoboda zvolen členem Management Committee CER . Jiří Svoboda zvolen členem Management Committee CER .
zpět na články

inzerce

nahoru