Otevřít menu
Doprava dnes
-

Kamiony budou moci výjimečně jezdit bez přestávek

Sněmovnou schválená novela zákona o silniční dopravě umožňuje Ministerstvu dopravy ČR, aby ve výjimečných situacích povolilo řidičům nákladních automobilů jezdit bez dodržování povinných přestávek. Možné to bude například při kalamitách nebo krizích v dotčených úsecích silnic.

15:51 / 11. července 2022
Kamiony budou moci výjimečně jezdit bez přestávek i

Foto: www.trucker.cz

Novela zavádí rozsáhlou reformu silniční dopravy v Evropské unii, takzvaný evropský balíček mobility, který v červenci 2020 schválil Evropský parlament. Nová pravidla upravují přístup na trh nákladní dopravy, vysílání zaměstnanců v dopravě a zlepšení pracovních podmínek řidičů. Cílem balíčku je rovněž efektivnější prosazování pravidel a zvýšení bezpečnosti provozu.

Novelu musí ještě podepsat prezident.

Dopravci povolení nedodržovat bezpečnostní přestávky uvítali. Tento institut se bude moci použít třeba při kalamitách nebo v krizích  (při podstatném zhoršení sjízdnosti silnice, přerušení sjízdnosti či ochraně života, majetku a zdraví).

Při vydávání výjimky se Ministerstvo dopravy ČR bude obracet na Ministerstvo vnitra ČR, Policii ČR a příslušný krajský úřad. Vydat jej ale bude moci jen se souhlasem Evropské komise a upravit pouze podle jejích případných připomínek. V případě hrozby nebezpečí z prodlení, například při přírodní kalamitě, bude ale ministerstvo smět takové rozhodnutí vydat i zrychleně. Takovéto povolení bude moci vydat maximálně na 30 dní.

Vláda upozornila na covidovou pandemii, během níž některé státy opět zavedly kontroly a hranicích.  Silnice tak byly zablokované a řidiči neměli možnost dodržet požadavky na odpočinek.

Poslanci na návrh Senátu vložili do novely zákona také pravidla pro najímání kamionů bez řidiče. Pravidla z letošního jara stanoví, že kamiony najaté bez řidiče z jiného členského státu unie a určené pro dopravu zboží, bude možné využívat jen za podmínky, že nepůjde o silniční dopravu pro vlastní potřeby. Nájem takového kamionu bude omezen, a to dvěma po sobě jdoucími měsíci.

Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) má další pozměňovací návrh Senátu odstranit nadbytečnou administrativu spojenou se zápisem změn v živnostenském rejstříku. Řadu údajů tak bude možné zapsat automaticky bez vedení samostatného řízení. Senátní znění návrhu podpořila též zpravodajka Zuzana Ožanová (ANO).

Ve výcvikových vozidel sloužících žadatelům o řidičské oprávnění nebo průkaz profesní způsobilosti řidiče nebude nutné používat tachograf, třebaže by jím bylo vozidlo vybaveno. Dopravci nebudou muset opravovat velká vozidla na plochách k tomu určených ani dva roky uchovávat doklady o údržbě mimo vlastní prostory.

Nová pravidla mají mimo jiné zamezit situacím, kdy některé, především západoevropské, státy požadovaly vyplácet řidičům minimální mzdu ve výši té země, jíž právě projíždí. Avšak vzhledem k tomu, že v těchto zemích jsou mzdy mnohem vyšší než v České republice či dalších okolních zemích, by podle dopravců byla tato pravidla pro české firmy takřka likvidační.

Ministr dopravy Martin Kupka senátní verzi, pro níž hlasovalo všech 139 přítomných poslanců ze všech sněmovních stran, podpořil.

Publikoval: Karel Geba (zdroj: ČTK, www.trucker.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru