Otevřít menu
Doprava dnes
-

Kdo spravuje dálnice a kdo se stará o silnice nižších tříd? SUSPK vysvětluje, kdo má co v kompetenci

Správa a údržba silnic Pardubického kraje (SUSPK) se často setkává s tím, že si lidé stěžují na stav komunikací - jejich správa jí však nepřísluší. Proto se organizace rozhodla objasnit rozdělení komunikací včetně toho, kdo odpovídá za jejich udržování.

10:14 / 31. srpna 2022
Kdo spravuje dálnice a kdo se stará o silnice nižších tříd? SUSPK vysvětluje, kdo má co v kompetencii

Foto: Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Rozdělení českých silnic a působnost v oblasti jejich správy řeší Zákon o pozemních komunikacích č. 13/1997 Sb. a Prováděcí vyhláška 136/1961 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

Dálnice a silnice I. třídy

Tyto nejvyšší kategorie pozemních komunikací spravuje Ředitelství silnic a dálnic České republiky. Dálnice a silnice I. třídy slouží k rychlé přepravě na větší vzdálenosti. Jejich průjezdnost by měla mít nejvyšší prioritu.

Dálnice se značí písmenem D s následným jedno nebo dvojciferným číslem (např. D1, D31). Pro dopravní značení se používá pouze číslo na červeném podkladu.

Zajímavost představuje Pražský okruh, který byl do roku 2016 považován za rychlostní silnici. V současnosti je společně s dalšími podobnými úseky evidován jako dálnice - konkrétně Pražský okruh pod označením D0.

Silnice I. třídy, rovněž pod správou Ředitelství silnic a dálnic České republiky, spojují zpravidla větší města. Označeny jsou jedno nebo dvojciferným číslem. Na dopravních značkách je potom toto číslo na modrém podkladu.

Vzdálenost od začátku komunikace značí v případě dálnic i silnic I. třídy kilometrovníky, konkrétně černá čísla na žlutém podkladu.

Silnice II. a III. třídy

Nižší třída komunikací patřící jednotlivým krajům spadají do kompetencí Správy a údržby silnic.

Za římskou číslicí II (druhá třída) a III (třetí třída) následuje tří, čtyř nebo pěticiferné číslo. Na dopravních značkách se číslo silnice objevuje na modrém podkladu.

Co se týká značení mostů - to tvoří číslo komunikace, za nímž za pomlčkou stojí také číslo mostu na daném úseku (např. 32221-1).

Místní komunikace

Zde se jedná o majetek jednotlivých obcí, jež tyto komunikace zároveň spravují. Mnohdy za služby spojené s jejich udržováním platí například místní Správě a údržbě silnic nebo soukromé firmě. Tyto silnice jsou veřejně přístupné, ale slouží převážně k dopravě v dané obci. Tvoří je třeba nábřeží, parkoviště, ale i chodníky přilehlé k silnicím.

Účelové komunikace

Podle SUSPK spadá do této kategorie takzvaně kdeco. Pod pojmem „účelová komunikace“ si lze představit vše, co je součástí soukromých objektů a uzavřených areálů; dále zemědělských ploch, lesů a též některých specifických staveb, jako jsou přehradní hráze. Údržbu a schůdnost účelových komunikací zajišťují vlastníci těchto objektů.

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, krajská příspěvková organizace vznikla v roce 2002 sloučením bývalých Správ a údržeb silnic Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí a Litomyšl. Organizace zajišťuje správu a údržbu silnic II. a III. třídy v majetku Pardubického kraje.

Publikoval: Petr Dejnožka (zdroj: Správa a údržba silnic Pardubického kraje)

zpět na články

inzerce

nahoru