Otevřít menu
Doprava dnes
-

Kolektivní sbírání pneumatik má smysl, navíc je velmi úspěšné

Společnost ELTMA provozuje v ČR kolektivní systém, který firmám umožňuje plnění povinností zpětného odběru pneumatik. Jedná se o úspěšný systém, loni se díky němu podařilo splnit povinnosti nad rámec platné legislativy.

6:45 / 6. července 2022
Kolektivní sbírání pneumatik má smysl, navíc je velmi úspěšné i

Foto: Ilustrační foto. Zdroj fotky: ELTMA.

Široká síť dopomohla k vybrání bezmála 52 000 tun opotřebovaných pneumatik

Kolektivní systém disponuje téměř 3 600 místy zpětného odběru, kam mohou koneční uživatelé bezplatně pneumatiky odevzdat. Sběrná síť se rozšířila v rámci plnění povinné dostupnosti také o městské a obecní sběrné dvory. Široká síť dopomohla k vysbírání bezmála 52 000 tun opotřebovaných pneumatik.

Trend je vzrůstající oproti loňskému roku, což značí brzký návrat na hodnoty z doby před pandemií. Minimální úroveň zpětného odběru stanovená legislativou pro rok 2021 ve výši 70 % byla kolektivním systémem opět překonána – vysbíral téměř 83 % pneumatik, které jeho účastníci uvedli na trh. V roce 2021 přibylo rekordních 94 nových účastníků a ke konci roku jsme evidovali 182 společností, které se rozhodly plnit své povinnosti s jediným autorizovaným kolektivním systémem, tedy v principu transparentnosti a nediskriminace, a v neposlední řadě řádně v souladu s legislativou.

Úroveň zpětného odběru stanovená legislativou pro rok 2021 ve výši 70 % byla kolektivním systémem opět překonána

V roce 2022 se společnost zaměří na další zlepšení fungování systému, a to hlavně zjednodušením a zefektivněním informační části. To přinese možnost rychlejšího objednávání svozů, efektivní využití personálních zdrojů a vedení evidence tak, jak požaduje nová legislativa. Společně vytváříme lepší svět – a děkujeme tímto všem, kdo nám v tom pomáhají.

Eltma jako autorizovaný kolektivní systém organizuje svoz a zpracování pneumatik. Financování je zajištěno účastnickým poplatkem. Svoz a likvidace je v rukou našich zpracovatelů, vybraných na základě výběrového řízení. Pneumatiky jsou sváženy z jednotlivých sběrných míst a převáženy ke zpracování. Odpadové pneumatiky lze využít energeticky. Zařízení na energetické zpracování pneumatik musí mít povolení ČIŽP, která také provádí kontrolu a monitoring spalování a vzniku emisí. Materiálovému využití předchází separace ocelových kordů, textilu a gumového granulátu. Ocelové kordy jsou dále použity v hutním průmyslu, textil například do izolačních desek. Z gumového granulátu se vyrábí povrchy pro průmysl, jízdárny, tlumící podložky pod koleje, náhrady za kovové poklopy a další produkty.

Publikoval: Karel Geba (Zdroj: ČTK)

zpět na články

inzerce

nahoru