Otevřít menu
Doprava dnes
-

Kolínské nádraží bude plně bezbariérové

Tento týden byla zahájena plánovaná přestavba kolínského nádraží, významného přestupního uzlu. V rámci projektu dojde např. k vybudování výtahů či prodloužení podchodu. Finanční náklady stavby se vyšplhají k 654 milionům Kč.

12:46 / 18. února 2024
Kolínské nádraží bude plně bezbariérovéi

Foto: Slavnostní zahájení přestavby kolínského nádraží. Zdroj: Lucie Sogelová

Nádraží v Kolíně je význačnou železniční smyčkou v České republice. Stanice, nacházející se na prvním tranzitním koridoru, už prošla před patnácti lety celkovou přestavbou a nyní ji čekají další úpravy.

„Přístup k vlakům pro cestující na vozíku nebo s kočárkem byl řešen schodišťovými plošinami, které už ale neodpovídají současným požadavkům. Stejně jako v řadě dalších stanic zajistí nově bezbariérový přístup na nástupiště výtahy,“ vysvětlil Martin Kupka, ministr dopravy.

Plánované stavební úpravy kolínského nádraží se tedy zaměří zejména na zlepšení přístupu na nástupiště i pro cestující s omezenou schopností pohybu. Do konce roku 2026 by se tak měl objekt stát plně bezbariérovým.

Cestující budou moci využívat dosavadní technologický tunel, jež do této doby využívali jen drážní zaměstnanci. Během stavby dojde k jeho přestavbě na veřejný podchod a následně z něj pak povede na každé nástupiště schodiště a výtah. Moderní podchod se navíc prodlouží až do Starokolínské ulice.

„Lidé tak už nebudou mít důvod riskantně přecházet přes koleje. Původní podchod zůstane zachován po celou dobu výstavby. Tím snížíme dopady stavby na cestující. Vzhledem k vytíženosti stanice bude sloužit veřejnosti i po dokončení prací, a to souběžně s novým podchodem,“ sdělil Jiří Svoboda, generální ředitel Správy železnic.

Co se týče omezení dopravy, v letošním roce dojde ve stanici pouze ke snížení rychlosti projíždějících vlaků. V letech 2025 a 2026 pak proběhnou určitá omezení na jednotlivých nástupištích.

Stavba je financována ze Státního fondu dopravní infrastruktury a jejím zhotovitelem je společnost IR.Construction. Celkové náklady projektu dosahují k 654 milionům Kč.

Publikovala: Lucie Sogelová (zdroj: Správa železnic)

Kolínské nádraží bude plně bezbariérové Foto: Stavba by měla být hotová do konce roku 2026. Zdroj: Lucie Sogelová.
zpět na články

inzerce

nahoru