Otevřít menu
Doprava dnes
-

Konečně! Po více než třiceti letech plánování se začíná stavět obchvat Nové Paky

Výstavbu dlouho očekávaného obchvatu Nové Paky na silnici I/16 zahájilo včera Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za účasti významných osobností. Nová stavba odlehčí městu a urychlí cestu do Krkonoš.

13:46 / 3. září 2022
Konečně! Po více než třiceti letech plánování se začíná stavět obchvat Nové Paky i

Foto: Dagmar Lánská

Silnice s označením I/16 procházející Novou Pakou představuje důležitou spojnici mezi závody automobilky Škoda v Mladé Boleslavi a ve Vrchlabí; zároveň je značně využívána řidiči při cestách z Prahy do Krkonoš.

Současná komunikace je však místem častých dopravních nehod. Průjezd Novou Pakou ztěžují dopravní závady, mezi něž patří zejména zúžení komunikace v úseku od firmy ZPA až k podjezdu pod železniční tratí, stejně tak mezi ulicemi Komenského a Kotíkova a v místní části Vrchovina. Komplikací je též malá podjezdná výška pod železniční tratí nebo nevyhovující křižovatky u železničního podjezdu i s ulicí Komenského.

„Stávající průtah silnice I/16 přes Novou Paku nevyhovuje směrově, výškově ani počtem a tvarem křižovatek standardům, které by měla mít silnice I. třídy. Přes Novou Paku projíždí vysoký podíl tranzitní dopravy a město je zatíženo také rekreačním provozem mířícím do hojně navštěvovaných Krkonoš,“ řekl k problémům současné komunikace Radek Mátl, generální ředitel ŘSD.

Nový obchvat, který povede z Kumburského Újezdu až do Vidochova, podle něj odvede z města veškerou tranzitní dopravu. Tím dojde k podstatnému zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu i zlepšení životního prostředí díky snížení emisí a poklesu hluku. „I tato stavba jako každá jiná přinese své problémy a svá úskalí. Vydržte to s námi a myslím, že ta odměna bude posléze sladká,“ požádal generální ředitel obyvatele města a přilehlých obcí o trpělivost.

Podobně jako Radek Mátl vnímá zahájení dlouho očekávané stavby ministra dopravy Martin Kupka. Navíc, jako rodák z regionu historii příprav budoucího obchvatu zná. „Vím velmi dobře, jak je tahle stavba potřebná. Moc mě těší, že po více než třiceti letech příprav se dnes zhmotňuje ta představa, že se konečně Nové Pace uleví,“ řekl při slavnostním zahájení.  

Nejen za stavbu obchvatu Nové Paky, ale také za celkový „stavební boom“ v Královéhradeckém kraji poděkoval ŘSD i ministru dopravy hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček. „Jsem nesmírně moc rád, že se konečně dočkáme i takto významných dopravních infrastrukturálních staveb, jako jsou obchvaty velkých měst na těch zatížených směrech, které v našem regionu jsou. Za obchvat Nová Paka děkuji a těším se za tři roky, že dojde k výraznému zlepšení komfortu cestování ve směru od Jičína.“

Projekt obchvatu provází starostu Nové Paky Josefa Cogana od jeho začátků ve funkci. Krátce po zvolení, v roce 2003, bylo definitivně rozhodnuto, že obchvat bude a nastavily se parametry pro projektování. V průběhu přípravných prací se projekt potýkal s obtížemi. „Přeji si, aby těch komplikací bylo co nejméně, protože je to obrovská stavba se spoustou mostů, kilometrů a těžký terén. Moc se těším na to, až se všichni svezeme kolem Paky a všechno bude funkční,“ doufá starosta, že práce už nic nezastaví.

Stavbu dlouhou 8,5 kilometru, jejíž součástí bude 16 mostů a 22 protihlukových stěn o celkové délce 4 180 metrů, provede stavební společnost Porr a. s.

Dle smlouvy činí cena za výstavbu 1 309 milionů korun. Stavba bude navržena ke spolufinancování z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Předpokládané zprovoznění obchvatu je plánováno na roku 2025. Poté bude stávající silnice I/16 převedena mezi silnice III. třídy. To umožní zakázat vjezd těžké tranzitní dopravy do města.

„To poděkování opravdu patří těm, kteří na tom léta pracovali a snažili se o to. Kdyby nebylo jejich úsilí, tak tady dneska nestojíme,“ uzavřel ministr dopravy.

Autor: Dagmar Lánská

Konečně! Po více než třiceti letech plánování se začíná stavět obchvat Nové Paky Foto: Dagmar Lánská. Konečně! Po více než třiceti letech plánování se začíná stavět obchvat Nové Paky Foto: Dagmar Lánská. Konečně! Po více než třiceti letech plánování se začíná stavět obchvat Nové Paky Foto: Dagmar Lánská. Konečně! Po více než třiceti letech plánování se začíná stavět obchvat Nové Paky Foto: ŘSD.
zpět na články

inzerce

nahoru