Otevřít menu
Doprava dnes
-

Kraj plánuje přímé napojení Pardubické nemocnice na rychlodráhu

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se sešel s 1. náměstkem primátora Pardubic Jakubem Rychteckým. V jejich gesci je mimo jiné i rozpočet Pardubického kraje. Došlo i na řešení dopravy ve spolupráci s Pardubickou nemocnicí.

7:28 / 14. listopadu 2022
Kraj plánuje přímé napojení Pardubické nemocnice na rychlodráhui

Foto: Pardubická nemocnice. Zdroj: pardubice.nempk.cz

V pátek 11. listopadu 2022 se sešli hejtman Martin Netolický a 1. náměstek primátora Jakub Rychtecký. Setkání věnovali debatám o investičních akcích ve městě a o spolupráci s vazbou na Pardubickou nemocnici. Dále hovořili o dopravě a také o školství. „V rámci nového městského zastupitelstva se objevují dotazy na zajištění lékařské pohotovostní služby, proto se mne pan náměstek Rychtecký dotazoval na možnosti pomoci ze strany města. K pohotovosti je potřeba říci, že potřebná péče je vždy pro pacienty zajištěna. Lékařskou pohotovostní službu pro dospělé pacienty může nahrazovat ústavní pohotovostní služba sloužená na příjmových ambulancích jednotlivých lůžkových oddělení Pardubické nemocnice,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Během setkání došla řeč i na lepší napojení nemocnice na rychlodráhu.  „V návrhu rozpočtu města na rok 2023 počítáme s finančními prostředky na projekční práce přímého dopravního napojení rychlodráhy ulice kpt. Jaroše s nadjezdem Kyjevská ve výši 3 milionu korun. Uvědomujeme si, že přímé dopravní napojení rychlodráhy s nemocnicí, jejímž vlastníkem je kraj, výrazně zlepší její dostupnost a odlehčí dopravní situaci v centru města,“ řekl náměstek Jakub Rychtecký.

Město Pardubice se v posledních letech zaměřilo na zlepšení dopravy, především pak té hromadné. S tím souvisí také budování terminálu B pro meziměstskou autobusovou dopravu v blízkosti hlavního železničního nádraží. Stavba je podpořená Integrovaným regionálním operačním programem. Jejím investorem je město, kterému kraj poskytne na tento projekt dílčí dotaci. „Po dohodě s panem náměstkem Kortyšem jsme na říjnovém jednání krajské rady schválili poskytnutí dotace pro město Pardubice ve výši devíti milionů korun jako naši spoluúčast na této velké investiční akci, která je důležitá i z našeho pohledu pro lepší provázanost železnice, meziměstské autobusové dopravy a městské hromadné dopravy,“ uvedl Netolický.

Náměstek Rychtecký ve vazbě na přípravu rozpočtu města informoval hejtmana také o připravenosti přistoupit k závazkům vyplývajících ze směnečného programu společnosti EBA. „V návrhu rozpočtu počítáme s částkou 17,5 milionu korun na pokrytí jistiny a úroků spojených s dokončenou výstavbou letištního terminálu Jana Kašpara,“ objasnil Rychtecký.  

Publikovala: Lucie Sogelová (zdroj: Pardubický kraj)

Kraj plánuje přímé napojení Pardubické nemocnice na rychlodráhu Foto: První náměstek primátora Jakub Rychtecký s hejtmanem Martinem Netolickým. Zdroj: pardubickykraj.cz.
zpět na články

inzerce

nahoru