Otevřít menu
Doprava dnes
-

Kraj Vysočina inovuje vozový park. Stávající vozidlo na fosilní paliva nahradí novým elektromobilem

Kraj Vysočina se uchází o podporu z finančních prostředků Národního plánu obnovy na pořízení nového elektromobilu a dobíjecí stanice. Stávající vozidla na fosilní paliva chce nahradit novými elektromobily díky dotacím.

10:23 / 23. června 2023
Kraj Vysočina inovuje vozový park. Stávající vozidlo na fosilní paliva nahradí novým elektromobilemi

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: Kraj Vysočina.

Postupnou obměnou vozového parku a zařazováním vozidel na alternativní paliva přispívá Kraj Vysočina ke snižování emisí z dopravy

„Rada Kraje Vysočina schválila na konci května znění žádosti o podporu do výzvy Ekomobilita, z níž mohou kraje, obce a některé další typy žadatelů získat dotaci na nákup nových elektromobilů nebo automobilů s vodíkovým pohonem a doplňkově také na pořízení chytrých neveřejných dobíjecích stanic pro dobíjení elektricky poháněných vozidel. Krajské zastupitelstvo dnes tomuto projektu dalo zelenou, když schválilo finanční prostředky na jeho předfinancování,“ informovala náměstkyně hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Hana Hajnová.

Předmětem krajského projektu je částečná obnova vozového parku pro potřeby zajištění pracovní mobility zaměstnanců Kraje Vysočina a rozvoj infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva. Nově pořízený elektromobil nahradí stávající starší vozidlo s benzinovým pohonem, do jehož údržby a oprav již není efektivní investovat. Na pořízení elektromobilu náhradou za stávající vozidlo na fosilní paliva může Kraj Vysočina získat podporu ve výši až 360 000 Kč, na chytrou neveřejnou dobíjecí stanici pak maximálně 40 000 Kč a současně maximálně 50 % celkových pořizovacích nákladů. „Postupnou obměnou vozového parku a zařazováním vozidel na alternativní paliva přispívá Kraj Vysočina ke snižování emisí z dopravy, redukci negativních vlivů dopravy na životní prostředí a návazně také ke zlepšování kvality ovzduší, čímž naplňuje současné rozvojové cíle EU ve vztahu k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství,“ vyzdvihla Hana Hajnová. S ohledem na současné dodací lhůty na trhu s motorovými vozidly vyjede nový krajský elektromobil na silnice nejdříve v 1. polovině příštího roku.

Publikoval: Karel Geba (Zdroj: Kraj Vysočina)

zpět na články

inzerce

nahoru