Otevřít menu
Doprava dnes
-

Kraje se budou těšit z příspěvku čtyř miliard od Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic

V Pardubicích byla ve čtvrtek 2. září 2021 zahájena Dopravní konference. Té se vedle zástupců Pardubického kraje zúčastnili také ředitelé Správy železnic, Ředitelství silnic a dálnic či Státního fondu dopravní infrastruktury a další odborníci včetně prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého. 

15:57 / 5. září 2021
Kraje se budou těšit z příspěvku čtyř miliard od Státního fondu dopravní infrastruktury na opravy silnic

Důležitou informací pro kraje je garance příspěvku ve výši čtyř miliard na rekonstrukce silnic II. a III. tříd z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury. Pro Pardubický kraj by to mělo znamenat 226 milionů korun.

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický se pro web pardubickykraj.cz netajil svými pozitivními pocity: „Po pravidelném a garantovaném příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury voláme každoročně a jsem rád, že již v září letošního roku nás pan ředitel Hořelica ujistil, že na příští rok počítá rozpočet SFDI s částkou čtyř miliard pro kraje na rekonstrukce silnic II. a III. tříd. To pro nás samozřejmě znamená, že můžeme pokročit v přípravě řady projektů, které máme v zásobníku, ale bez kompletního finančního krytí.“ 

Ředitel SFDI Zbyněk Hořelica prezentoval také souhrn prostředků, které jdou ze Státního fondu dopravní infrastruktury do Pardubického kraje. V roce 2020 se jednalo o téměř pět miliard korun a v letošním roce částka přesahuje osm miliard korun. „Z této částky jsme obdrželi v letošním roce 632 milionů korun na rekonstrukce silnic II. a III. tříd a na výstavbu přivaděčů k dálnici D35. Pro rok 2022 je v rozpočtu SFDI připravena částka 7,4 miliardy korun, a to jak pro ŘSD, Správu železnic, tak pro náš kraj. Na silnice II. a III. tříd bychom měli obdržet 226 milionů korun a na přivaděče 400 milionů korun,“ řekl hejtman Netolický.

Na dopravní konferenci v Pardubicích ve čtvrtek 2. září došlo i na dálnici D35 a aspekty její výstavby. „Ředitelství silnic a dálnic nás ujistilo, že první úsek dálnice z Opatovic nad Labem do Časů bude otevřen do konce roku 2021 s pracovním termínem 15. prosince 2021. V případě navazujícího úseku z Časů do Ostrova je stavba oproti původnímu plánu ve skluzu, a to z důvodu technologicky náročné a unikátní stavby mostu přes hlavní železniční koridor u Uherska. Ten je budován postupně ze dvou samostatných polovin, následně dojde k jejich propojení a kompletaci. Ze stavebního hlediska se bude jednat opravdu o zcela mimořádnou stavbu. V tuto chvíli je předpoklad dokončení druhého úseku dálnice do konce roku 2022. Velkým tématem je pro nás poškození silnic nižších tříd, po kterých stavební firmy vozí materiál na a ze stavby dálnice. Rádi bychom nastavili několikaletý plán na opravy těchto silnic s významným státním příspěvkem po dokončení stavby dálnice,“ řekl náměstek hejtmana pro oblast dopravy Michal Kortyš. Ten v rámci své prezentace seznámil účastníky s aktuálními investicemi do silniční infrastruktury v Pardubickém kraji, a to jak z vlastních krajských zdrojů, tak s projekty, jež jsou spolufinancované z Integrovaného regionálního operačního programu. 

zpět na články

inzerce

nahoru