Otevřít menu
Doprava dnes
-

Létání s drony má svá pravidla

Už více než rok platí pravidla pro provoz bezpilotních letadel, tzv. dronů, která připravila Evropská unie. Řízení letového provozu ČR spustilo k těmto pravidlům edukační kampaň. Ta informuje o aktuálních pravidlech i budoucích plánovaných změnách.

20:34 / 13. července 2022
Létání s drony má svá pravidlai

Foto: pixabay.com

Kampaň „Létejte zodpovědně“ přispívá k bezpečnosti a je určena pro:

- hobby piloty létající se svým dronem nebo modelem letadla za sportovním či rekreačním účelem, kteří si chtějí rozšířit znalosti;

- profesionální provozovatele, které informuje o možnostech provádět lety bez povolení Úřadu pro civilní letectví (ÚCL), ale také o možnostech specifického provozu schvalovaného ÚCL;

- širokou veřejnost, jež se zajímá o práva a povinnosti provozovatele dronu, včetně zásad ochrany osobních údajů.

Garanty projektu, jenž je neustále doplňován o aktuální informace a zajímavosti z národního i mezinárodního prostředí, jsou Ministerstvo dopravy ČR a Úřad pro civilní letectví.

Evropská pravidla k provozování dronů

Evropská unie připravila soubor nových pravidel pro provoz dronů platný od 31.12.2020. K nim se postupně přidávají další předpisy.

Registrace provozovatele

Registrace provozovatele dronu je povinná. Je nutné provést ji na webových stránkách dron.caa.cz; nově s prokázáním své totožnosti pomocí nástroje eIdentita.

„Minimální věk dálkově řídících pilotů provozujících bezpilotní systémy v otevřené a specifické kategorii je 16 let. Pro provozovatele mladší 18 let provádí registraci jejich jménem zákonný zástupce. Registr je zpřístupněn jak přes webové stránky ÚCL, tak i přes edukační webový portál Létejte zodpovědně,“ uvádí web.

Proces registrace je jednoduchý a intuitivní. Komunikace je vedena online, registrovat se tedy lze odkudkoliv a kdykoliv. Registrace bude platná ve všech státech EU po dobu stanovenou pro konkrétní kategorii. Po této době bude nutné registraci opět obnovit.

Registrace se dělí do dvou částí - registrace provozovatele a registrace pilota.

Povinná registrace se týká všech osob, které provozují letadlo těžší než 250 g. Registraci podléhá též letadlo, pokud je vybaveno kamerou, bez ohledu na rozlišení, nebo jiným senzorem, který je schopný zaznamenat „osobní údaje“, přestože jeho váha nepřesahuje 250 g. Registraci nepodléhají hračky do 250 g (dron, který je již předem vyvinutý jako zařízení určené k hraní pro děti do 14 let, je identifikován základním označením CE a je na něm uvedeno, že odpovídá směrnici č. 2009/48/ES). Dron, který není hračkou, by měl být na obalu jasně označen štítkem "14+". Uživatelům se dporučuje důkladně pročíst návod, kde by informace měly být uvedeny.

Označení dronu

Provozovatel musí všechny své drony, i ty soukromě zhotovené označit, registračním číslem ve formátu: CZE jako kód členského státu, následovaný 12 alfanumerickými znaky generovanými systémem, kontrolním součtem a třemi neveřejnými znaky. Toto číslo musí následně nahrát do "systému identifikace na dálku", je-li jím dron vybaven.

Registrace pilota

Na rozdíl od registrace provozovatele musí všichni piloti dronů (s výjimkou těch, kteří budou po uvedení na trh létat s velmi lehkými drony s označením třídy C0) absolvovat povinný výcvik a složit online zkoušku z teoretických znalostí. Požadavky na výcvik se liší dle kategorie provozu dronu. Pilot se musí seznámit s pravidly a dostupnými informačním materiály, které jsou dostupné a postupně doplňovány na webu ÚCL. Splněním veškerých podmínek získá pilot registrační číslo včetně oprávnění k provozování letadel v určité kategorii.

Zkouška znalostí

Online test se skládá ze 40 otázek na témata týkající se letecké bezpečnosti, omezení vzdušného prostoru, předpisů o letectví, omezení lidské výkonnosti, provozních postupů, obecných znalostí o bezpilotních systémech, ochraně soukromí a ochraně údajů, pojištění ochraně před protiprávními činy. K úspěšnému splnění je třeba 30 správných odpovědí a dokončit jej do 60 minut od jeho zahájení.

Po úspěšném absolvování testu, obdrží pilot automaticky e-mail s dokladem o absolvování online výcviku, který si lze uložit v elektronické podobě nebo vytisknout. V případně neúspěšného absolvování testu je možné test znovu opakovat. Nevyjde-li to ani na podruhé, je třeba provést registraci pilota znovu; možnost absolvovat test se tak obnoví.

Profesionální provoz dronů

Povinnost registrace a složení online testů platí i pro profesionální (komerční či nekomerční) činnosti, které lze provozovat v "otevřené" kategorii. Povinnost registrace provozovatele a složení online testů pro piloty kategorie OPEN tak platí pro úplně všechny subjekty. U profesionálních subjektů odpadá povinnost vlastnit povolení k provozování leteckých prací nebo pro vlastní činnost..

V kategorii "specifické" bude provoz umožněn na základě schválené žádosti o Oprávnění k provozu prostřednictvím posouzení rizik zamýšleného provozu pomocí metodiky pro posouzení rizik (SORA), Oprávnění k provozu prostřednictvím předdefinovaného posouzení rizika (PDRA) nebo Osvědčení provozovatele lehkých UAS (LUC). Od prosince 2021 také platí možnost provozu v rámci omezení standardního scénáře.

Modely letadel

Povinnost registrace a platnost nových pravidel se vztahuje také na modeláře. Pro již existující kluby a sdružení leteckých modelářů (v ČR se jedná o spolky) platí různá specifika. Avšak od 31. 12. 2020 i kluby a sdružení leteckých modelářů mají zcela zásadní povinnost registrace v registru provozovatelů bezpilotních letadel s využitím registračního nástroje ÚCL na stránkách dron.caa.cz. Za určitých podmínek může registraci svých členů v registru ÚCL centrálně provést klub nebo sdružení. Kluby a sdružení leteckých modelářů mohou požádat i o snížení minimálního věku pilota.

Pravidla provozu

Požadavky na provoz dronů jsou uvedeny v nařízeních Evropské unie.

Důležité! Je třeba bezpečně létat do výšky maximálně 120 metrů (v řízeném okrsku letišť ještě méně), mít neustálý přehled o aktuální poloze dronu a situaci v okolí a dbát na bezpečí nejen vlastní, ale i ostatních osob a majetku na zemi.

Nezapomenout! Na omezení nebo zákaz létání v blízkosti letišť, v ochranných pásmech a v jiných definovaných prostorech, které jsou zveřejněny formou vyhlášky vydané Úřadem pro civilní letectví.

Povinností všech pilotů dronů je pak vždy dát přednost a vyhnout se pilotovanému leteckému provozu. Konečná odpovědnost za bezpečný let je vždy pilotovi.

Na webových stránkách Úřadu pro civilní letectví určených pro létání s drony jsou veškeré informace neustále aktualizovány a doplňovány.

Nová pravidla provozu dronů platí již od 31.12.2020! Do poloviny tohoto roku pak následovaly další změny.

Řízení letového provozu ČR ve spolupráci s garanty Ministerstvem dopravy ČR a Úřadem civilního letectví vytvořili tzv. Desatero určené pro širokou veřejnost za účelem snadnějšího vnímání nové legislativy.

 

Publikovala: Dagmar Lánská (zdroj: letejtezodpovedne.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru