Otevřít menu
Doprava dnes
-

Letiště Praha posiluje protihluková opatření v okolních obcích

Letiště Praha jako jedno z mála letišť na světě opět chystá pro rok 2022 spuštění dalšího kola Programu ventilace pro obce nejvíce zasažené hlukem z leteckého provozu. Posiluje tak již realizovaná protihluková opatření v podobě výměny oken. Program se zaměří na vybrané obce v Ochranném hlukovém pásmu, které jsou nejvíce zatížené hlukem z leteckého provozu.

11:09 / 11. listopadu 2021
Letiště Praha posiluje protihluková opatření v okolních obcích

Konkrétně program budou moci využít obyvatelé Dobrovíze, Horoměřic, Jenče, Kněževsi, Přední Kopanině. V jeho rámci mohou získat obyvatelé těchto obcí příspěvek na pořízení a montáž ventilačních zařízení. „Cílem je snížení hluku a zlepšení kvality ovzduší ve vnitřních prostorách budov školských zařízení, rodinných domů a bytů v hlukem nejvíce zatížených oblastech. Obyvatelé vybraných obcí mají možnost požádat o příspěvek na pořízení a montáž ventilačních zařízení, která zajistí nepřetržitou výměnu vzduchu v uzavřených místnostech,“ říká Jiří Kraus, místopředseda představenstva Letiště Praha.

V první a druhé výzvě v letech 2020/2021 Letiště Praha schválilo přes 100 žádostí bytů a rodinných domů v celkové hodnotě 22 milionů korun. Dále byly ventilacemi vybaveny čtyři základní školy ve výši téměř 14 milionů korun. Program ocenili například obyvatelé obce Horoměřice. Podle nich napomáhá snižovat dopady hlukové zátěže. Ve spojení s předešlým opatřením, protihlukovými okny, dochází ke zlepšení života v naší obci, která je postižena nejen hlukem z leteckého provozu, ale také velkým automobilovým provozem. Předpokládáme, že i další kolo bude hojně využito,“ říká místostarosta obce Ivan Král.

Instalací ventilačního systému navíc žadatelé uspoří za vytápění. Ventilační jednotky totiž využívají rekuperaci – tedy předehřev přiváděného vzduchu. Čerstvý vzduch je přiváděn s minimální ztrátou energie. Díky účinné filtraci třídy F5/G4, kterou letiště vyžaduje po dodavatelích, zařízení zabraňuje pronikání prašnosti, vlhkosti, alergenů i plísní, a významně tak zvyšuje komfort pobytu v místnosti.

Letiště Praha přistupuje k řešení této problematiky v souladu s hlukovou strategií Mezinárodní organizace civilního letectví (ICAO), která je založena na konceptu tzv. vyváženého přístupu k regulaci hluku. Program ventilace navazuje na již v minulosti realizovaný program technických protihlukových opatření spočívající ve výměně oken bytových a rodinných domů, staveb určených pro výchovu a vzdělávání, zdravotní a sociální účely v ochranném hlukovém pásmu letiště.

Pro zájemce připraví Letiště Praha také několik setkání, v rámci kterých proběhne představení celého projektu a jeho podmínek. O termínech setkání bude letiště s předstihem informovat.

Autor: Bc. Filip Červinka (zdroj: prg.aero)

zpět na články

inzerce

nahoru