Otevřít menu
Doprava dnes
-

Letos se dokončí obchvaty Dašic a Kojic za více než miliardu korun. Pardubický kraj už počítá s dalšími investicemi do dopravy

Tento rok se řidiči v Pardubickém kraji dočkají otevření několika zmodernizovaných silnic II. třídy. Kraj plánuje zahájit i opravy silnic nižších tříd či rekonstrukce důležitých mostů.

7:32 / 20. ledna 2023
Letos se dokončí obchvaty Dašic a Kojic za více než miliardu korun. Pardubický kraj už počítá s dalšími investicemi do dopravyi

Foto: Pardubický kraj plánuje rekonstrukce silnic a mostů za stovky milionů korun. Zdroj: Pardubický kraj

V následujících měsících dojde v Pardubickém kraji k otevření několika modernizovaných silnic II. třídy. „Pro letošní rok plánujeme zprovoznění významných staveb, například obchvatu Kojic za 348 milionů korun, který by měl začít řidičům sloužit na jaře, a napojení silnice II/322 na mimoúrovňovou křižovatku s D35 u Dašic za 720 milionů. Ta by měla být uvedena do předčasného provozu ještě do konce letošního roku. V létě má také dojít k otevření komunikací II/343 Vršov – Seč za 139 milionů, II/315 Hrádek – Ústí nad Orlicí za 87 milionů, II/315 Ústí nad Orlicí – Skuhrov za 112 milionů či II/322 Komárov – napojení na D35 za 32 milionů korun,“ uvedl Michal Kortyš, náměstek hejtmana pro dopravu.

Mezi nové záměry kraje na letošní rok patří např. modernizace mostů ve Chvaleticích za 59 milionů Kč a v Chocni za 43 milionů Kč nebo úprava silnice II/366 v části Pohledy – křižovatka s I/43 za 132 milionů Kč. U těchto projektů se předpokládá s realizací do konce letošního roku.

S některými stavbami se sice začne ještě v tomto roce, dokončeny ale budou až v příštích letech. „To je například oprava Wonkova mostu v Pardubicích za 172 milionů, která začne v létě a bude trvat necelý rok. Dále plánujeme například zahájit opravu mostu v Řečanech nad Labem za 269 milionů či modernizovat silnici II/337 v úseku z Třemošnice až po hranici kraje za 178 milionů. Všechno to jsou projekty, které se bohužel nepodaří dokončit ještě v letošním kalendářním roce, a to kvůli koordinaci s ostatními záměry kraje či měst, technologickou náročností či smluvním lhůtám vzešlým z veřejných zakázek. Pevně věřím, že nás veřejnost pochopí, komunikace potřebují opravy a děkuji řidičům i cestujícím za trpělivost při nutných objížďkách, kterým se bohužel nevyhneme,“ doplnil Kortyš.

Pardubický kraj připravuje projekty i pro další roky. Dojít by mělo třeba na modernizaci silnic II/324 Staré Hradiště – Hrobice (zde je předpokládaná realizace v letech 2024-2025), II/362 Jedlová – hranice kraje (stavba proběhne pravděpodobně v letech 2024-2025). Dále pokračují přípravy Dopravního uzlu Pardubice v části západní tangenty spojující silnice I/2 a I/36. Tento uzel propojí vodní, železniční, silniční a leteckou dopravu.

Kraj bude i nadále pokračovat v přípravě výstavby přivaděčů k dálnici D35. „Přivaděč II/358 Litomyšl – Česká Třebová již od roku 2021 slouží veřejnosti. Zahájili jsme výstavbu obchvatu Rokytna, Dašic, modernizaci silnice II/360 z Litomyšle do Ústí nad Orlicí. K realizaci je připravena silnice II/312 z Chocně do Českých Libchav. Ve vysokém stupni přípravy je silnice ze Žamberka do Českých Libchav a Černá za Bory – obchvat Zminného – Dašice. Obchvat Vysokého Mýta, nová trasa silnice II/357 a obchvat Chocně se intenzivně připravují s cílem realizace v letech 2026 až 2030. V rámci projektu přivaděčů vzniknou obchvaty Rokytna, Býště, Dašic, Zminného, Vysokého Mýta, Chocně, Hemží a Běstovic. Na těchto projektech intenzivně pracujeme a ani v roce 2023 nehodláme polevit. Všechny tyto aktivity nejenom zvyšují kvalitu dopravní infrastruktury, ale do regionu přinášejí i státní dotační prostředky a podporují zaměstnanost,“ informoval Miroslav Němec, ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje.

Publikovala: Lucie Sogelová (zdroj: Pardubický kraj)

zpět na články

inzerce

nahoru