Otevřít menu
Doprava dnes
-

Liberecký kraj podpoří jízdy nostalgických vlaků i v dalších letech

Provoz nostalgických vlaků v Kořenově, Turnově, Martinicích v Krkonoších a v dalších místech Libereckého kraje bude probíhat i v následujících letech. Na základě uzavření již několikáté smlouvy se společností Zubačka provoz bude totiž z krajského rozpočtu opět financována jejich činnost.

15:01 / 24. července 2023
Liberecký kraj podpoří jízdy nostalgických vlaků i v dalších letechi

Foto: V červnu uzavřel Liberecký kraj smlouvu zajišťující provoz nostalgických vlaků až do roku 2028. Zdroj: Liberecký kraj

Až do konce roku 2028 bude Liberecký kraj financovat provoz nostalgických vlaků v regionu. Obyvatelé i návštěvníci této oblasti se tak mohou i v dalších letech těšit z ozubnicových vlaků na nejstrmější české trati mezi Tanvaldem a Kořenovem. I nadále se také svezou starými soupravami po mostech přes Jizeru na martinické lokálce v Krkonoších či využijí letní parní vlaky, mikulášské jízdy a jiné příležitostné akce.

„Financováním provozu vybraných nostalgických vlaků a jejich začleněním do dopravní obslužnosti kraje chceme nejen oživit historii, ale také podpořit cestovní ruch a rozvoj v hospodářsky slabších regionech. Vnímám to také jako symbolické ocenění práce aktivních členů místních spolků, kteří se výrazně podílejí na připomínání historie železniční dopravy. Navíc jsou jízdy nostalgických vlaků jedny z nejvíce navštěvovaných turistických akcí v regionu a považuji za správně takové události podporovat. Dále jsme ještě podpořili například opravu parní lokomotivy 312.3629, která bude brázdit po trati Kořenov–Harrachov, a to z peněz z vyšších daňových příjmů zkraje letošního roku,“ uvedl Martin Půta, hejtman Libereckého kraje.

Nově uzavřená smlouva mezi Libereckým krajem a společností Zubačka provoz umožňuje kraji každoročně určovat a upravovat rozsah aktivit a podpory s ohledem na jeho rozpočtové možnosti. Pokud by byl ze strany cestujících o jízdy parními vlaky velký zájem, může kraj rozsah objednaných služeb rozšířit. Liberecký kraj má také právo ukončit podporu, pokud dopravce neodvede práci ve sjednaném rozsahu a kvalitě. „Budeme moci ukončit smlouvu pro tu oblast, kde dopravce nesplnil její požadavky,“ sdělil Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana pro resort dopravy.

Organizování jízdy historickými vozidly se díky nové smlouvě může opřít o stabilní financování. To umožní lepší plánování provozu, opravy techniky a další rozvoj po všech stránkách náročné organizace všech činností.

Provoz nostalgických vlaků napomůže lepší prezentaci a dostupnosti nejnavštěvovanějších kulturních a přírodních památek Libereckého kraje, mezi které můžeme zařadit např. kořenovskou ozubnicovou železnici nebo nádraží v Martinicích v Krkonoších. Na tomto nádraží stále zůstávají v provozu stará mechanická návěstidla se sklopnými rameny ovládaná na dálku drátovody.

Jízdy historickými vozidly dlouhodobě organizují převážně volnočasová sdružení aktivních občanů. „V regionu máme na tři desítky různých aktivit a spolků věnujících se nostalgické železniční dopravě. Chceme, aby se jednotlivé aktivity vzájemně doplňovaly a nebyly si konkurencí. V souladu se zpracovanou Koncepcí turistické dopravy rozhodl kraj o zasmluvnění prioritních nostalgických aktivit, které jsou založené na vzájemné spolupráci spolků,“ doplnil Jan Sviták.

V letošním rozpočtu má Liberecký kraj na nostalgické aktivity vyčleněno celkem 6,5 milionu korun.

Publikovala: Lucie Sogelová (zdroj: Liberecký kraj)

zpět na články

inzerce

nahoru