Otevřít menu
Doprava dnes
-

Lidé se bojí o zdroje vody, které by mohla ohrozit stavba VRT z Prahy do Brna! Jsou obavy na místě?

V polovině května se uskutečnilo veřejné jednání v Uhlířských Janovicích na Kutnohorsku, kde se sešli zástupci z jednotlivých obcí, které trápí stavba vysokorychlostní tratě Praha – Brno. Ti mají obavy z tohoto projektu, protože by mohl až příliš zasáhnout do půdy, a tím ohrozit zdroje pitné vody.

4:00 / 1. června 2022
Lidé se bojí o zdroje vody, které by mohla ohrozit stavba VRT z Prahy do Brna! Jsou obavy na místě?i

Foto: Správa železnic

Je strach z tohoto projektu adekvátní? Naše redakce položila několik dotazů ohledně tohoto tématu Janu Nevolovi, tiskovému mluvčímu Správy železnic. Jaké reakce ze Správy železnic přišly?

Mnoho zástupců obcí má strach o zdroje pitné vody ve spojitosti se stavbou VRT Praha - Brno. Týká se to hlavně zásobárny vody Vrchlice. Je reálné, aby stavba vodu ohrozila?

Trať je navržena tak, aby se ochrannému pásmu vodní nádrže Vrchlice zcela vyhnula. Vzdálenost dráhy od břehu nádrže je několik kilometrů. Zachování vodního režimu v lokalitě je pro nás naprosto klíčové. Prioritou je to rovněž pro zástupce samospráv, se kterými jsme v uplynulých měsících pravidelně diskutovali o návrhu tratě vycházejícím ze studie proveditelnosti. Správa železnic společně s projektanty udělá maximum pro to, aby k negativním jevům spojeným s výstavbou a provozem VRT nedocházelo. Díky zkušenostem francouzských kolegů jsme připraveni navrhnout taková technická opatření, která vodní režim v oblasti zachovají. Vodoteče mohou být například přemostěny. Díky technickému návrhu tratě odteče srážková voda ze železničního svršku do stran, čímž zůstanou vodní poměry nedotčeny.

Jak moc může stavba této VRT zasáhnout do půdy? Můžou vzniknout nějaké problémy s prosáknutím země a znečištěním tamní vody?

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), která je dalším stupněm přípravy zpřesňující dosavadní návrh tratě ve středních Čechách, musí obsahovat také podrobný plán organizace prací, který počítá s různými riziky v průběhu stavby. Všechna rizika musejí být řešena ve výrazném předstihu a s potřebnými detaily o konkrétní lokalitě. Společně s projektanty se těmito opatřeními budeme zabývat a spolupracovat na tom budeme také s obcemi.

Starosta Chlístovic zmínil, že VRT těžce zasáhne do zábor země a katastrů. Jak reálně do území však zasáhne?

Dvoukolejná vysokorychlostní trať zabírá méně prostoru, než čtyřproudá dálnice. Prostor pro umístění kolejí je zhruba široký jako silnice I. třídy. Průměrný zábor včetně příkopů a svahů zemního tělesa předpokládáme v šířce zhruba 40 metrů. V ochranném pásmu dráhy (100 m od osy koleje) je zároveň možné nadále vykonávat například zemědělskou činnost. Důležitá je z našeho pohledu také průchodnost krajiny, která bude zajištěna v době výstavby ale také po zahájení provozu. Prakticky všechny polní/místní cesty budou zachovány, abychom neovlivnili běžný život občanů nebo podnikatelů. Se samosprávami budeme ještě probírat polohy nových křížení cest s dráhou. Na celé síti VRT platí, že tratě navrhujeme se snahou o co nejmenší fragmentaci krajiny.

Jakým způsobem budou probíhat jednání s tamními samosprávami? Bude muset SŽ v požadavcích a připomínkách obcí ustupovat?

Ve středních Čechách jsme již navštívili všechny katastry obcí, které mohou být výstavbou VRT dotčeny, a to opakovaně. Připomínky obcí intenzivně vnímáme a společně s projektanty uděláme maximum pro to, abychom jim vyšli vstříc. Projekt však již nyní obsahuje řadu úprav, které vychází z připomínek samospráv – úpravy komunikací, valy na ochranu před negativními vlivy apod.

Autor článku: Karel Geba

 

zpět na články

inzerce

nahoru