Otevřít menu
Doprava dnes
-

Méně byrokracie pro řidiče! To přinese novela zákona o podmínkách provozu vozidel

Prodloužení platnosti evidenčních kontrol, jednodušší registrace historických vozidel, zrušení velkého technického průkazu. To vše přináší důležitá novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, jejíž jednotlivé části budou v průběhu letošního roku vstupovat v účinnost. Co se pro řidiče mění?

7:44 / 2. března 2023
Méně byrokracie pro řidiče! To přinese novela zákona o podmínkách provozu vozideli

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: MDČR.

Evidenční kontrola – delší platnost a méně povinností 

První část zákona, která se týká především evidenčních kontrol a přepisů vozidel, vstoupila v účinnost od 1. března. Další část, kde je zahrnuta např. STK pro historická vozidla, pak začne platit 1. září. Ke zrušení velkého techničáku by mělo dojít k 1. lednu 2024. Od začátku března začnou platit novinky v oblasti registrace vozidel a evidenčních kontrol. U nich dojde k prodloužení platnosti ze současných 30 dnů na 1 rok, a to bez omezení počtu úkonů. Toto prodloužení platí zpětně i pro již proběhlé evidenční kontroly. Pokud tedy například řidič úspěšně absolvoval evidenční kontrolu v lednu 2023, platí mu nově do ledna roku 2024. Zároveň nebude nutné předkládat protokol o jejím provedení při zápisu vozidla ani při změně vlastníka či provozovatele. Tyto informace si digitální systémy státu předají mezi sebou automaticky.

Nově odpadá i dosavadní nutnost absolvovat evidenční kontrolu u některých úkonů.  Evidenční kontrolu tak nebude třeba provádět při změně, kdy se provozovatel vozidla stává vlastníkem, typicky po ukončení leasingu vozidla. Tedy v případě, kdy má být jako nový vlastník zapsán jeho dosavadní provozovatel. Jednodušší bude i rezervace registrační značky. Od 1. března si zájemci mohou zarezervovat značku už 1 měsíc před registrací vozidla. „Tím usnadníme práci a ušetříme čas například autodopravcům, kteří si zařizují všechny formality spojené se zařazením nového auta do svých flotil,“ zní z ministerstva dopravy, které dodalo: „Dobrou zprávu máme i pro držitele registračních značek na přání. K 1. březnu se též prodlužuje rezervace značky na přání při uložení značky na úřadu obce s rozšířenou působností, a to ze tří měsíců na šest.“ Od začátku března se již k novým vozidlům nebude vystavovat čistopis technického průkazu, který by byl v rámci prodeje předáván společně s vozidlem. Jediným dokumentem k vozidlu sloužícím jako doklad k registraci vozidla je nově Prohlášení o shodě, tzv. COC list. Teprve v rámci registrace vozidla bude na úřadě vytištěn a předán technický průkaz. Může se stát, že k vozidlu byl technický průkaz vystaven před 1. březnem a vozidlo fyzicky předáno až poté – v takovém případě technický průkaz s vozidlem předán bude. A konečně od začátku března platí, že v případě ukončení vyřazení vozidla už nebude nutné dokládat žádný další dokument, postačí pouze potvrzení o pojištění, tzv. zelená karta.

Jednodušší registrace historických vozidel

Další velký balík změn vstoupí v platnost od 1. září. Změny se dotknou především provozovatelů historických vozidel. Veterány bude možné nově registrovat nejen v místě bydliště, ale i na 14 úřadech obcí s rozšířenou působností v sídlech jednotlivých krajů a v Kolíně. Dochází také k prodloužení lhůt u testování historického původu vozidel a jejich technického stavu, a to ze dvou na pět let. Technická prohlídka na stanicích technické kontroly bude probíhat samozřejmě s přihlédnutím k různému stupni technického pokroku vzhledem k času uvedení do provozu. Za tímto účelem byly vytvořeny tři základní kategorie: novodobá historická vozidla (od 1. 7. 1972), poválečná vozidla (od 1. 7. 1953 do 30. 6. 1972) a předválečná a válečná vozidla (do 30. 6. 1953).

Jeden doklad namísto dvou 

Konec skladování zbytečných dokumentů. „Od 1. ledna 2024 rušíme velké technické průkazy. Řidiči tak místo dvou průkazů budou nově potřebovat jen jeden. Malý technický průkaz se obohatí o některé údaje, ostatní technické informace budou dostupné elektronicky a řidič je bude mít vždycky po ruce, třeba ve svém mobilu. K načtení dat z registru silničních vozidel bude stačit zadat číslo registračního dokladu nebo VIN kód vozidla. Informace budou k dispozici i na Portálu dopravy. Změna dvou průkazů za jeden nový bude postupná, řidiči se tedy nemusí bát žádných povinných návštěv úřadu. U starších vozidel se počítá s tím, že při nejbližším úkonu provedeném na registračním místě se technický průkaz odebere (odeberou se oba doklady) a vydá se doklad nový,“ zaznělo na MDČR.

Publikoval: Richard Mrkvička (Zdroj: MDČR)

zpět na články

inzerce

nahoru