Otevřít menu
Doprava dnes
-

Město Zlín a hejtmanství spojují síly, chtějí rychlejší napojení na dálnici D49

Statutární město Zlín a hejtmanství chtějí urychlit stavbu dopravního napojení na dálnici D49. Obě strany se dohodly, že další postup příprav už budou koordinovat společně. Úmluva zahrnuje rovněž vytvoření koordinačního výboru, jenž bude dohlížet na zrychlení projektů za investory, kterými jsou město Zlín, Zlínský kraj, Správa železnic a ŘSD.

10:50 / 8. května 2023
Město Zlín a hejtmanství spojují síly, chtějí rychlejší napojení na dálnici D49i

Foto: zlin.eu

„Fakt, že komunikaci propojující budovanou dálnici D49 a silnici I/49 staví čtyři investoři, je určité specifikum Česka. Proto vnímáme potřebu co nejvíce tyto jednotlivé subjekty koordinovat. Zároveň je pro získání externího spolufinancování vhodné jasně deklarovat, že se jedná o jednu významnou stavbu, ačkoliv ji staví více partnerů. Věřím, že se nám tak podaří zrychlit přípravy, samotnou stavbu i získat potřebné vícezdrojové financování,“ prohlásil primátor Jiří Korec.

Stěžejní částí zlínského přivaděče je stavba úseku z Fryštáku do Lípy, na který navazují další úseky. Celková délka přivaděče do Zlína (propojení dálnice D49 a silnice I/49) bude zhruba šest kilometrů.

„Napojení Zlína na nově budovanou dálnici je zcela klíčové pro kraj i samotné město. Roky se nic nedělo, dokud nezačala výstavba D49, a proto je teď nutné vše zrychlit a co nejdříve začít stavět. Budeme žádat o podporu Ministerstvo dopravy a vládu, aby byl přivaděč zařazen mezi stavby financované z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, popřípadě Evropské unie,“ přiblížil hejtman Radim Holiš.

Zlínský kraj se zavázal dokončit přípravu propojení mezi křižovatkou silnic II/490 a III/4911 u Kostelce po křižovatku u obchodního centra Kaufland, včetně napojení ulice Sokolské. Město Zlín pak dokončí přípravu propojení mezi křižovatkou u obchodního centra Kaufland kolem místní části Zálešná s napojením na ulici Podvesná XVII. Po vydání stavebního povolení převezme zodpovědnost za realizaci obou úseků Zlínský kraj. Město Zlín zařadí po dokončení silnici II/490 do místních komunikací (ulice Sokolská a Dlouhá).

Autor: Petr Dejnožka (čerpáno z zlin.eu)

zpět na články

inzerce

nahoru