Otevřít menu
Doprava dnes
-

Prezident SPS Nouza: MHD v Praze patří do TOP 5 v Evropě

Má bohaté zkušenosti ze soukromého sektoru i státní správy, kde se věnoval zejména oblasti dopravy, infrastruktury a životního prostředí. Nyní je Ing. Jiří Nouza prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS). Mezi jeho hlavní priority patří posílení pozice svazu ve vztahu ke státní a veřejné správě v oblasti legislativy.

11:36 / 9. října 2021
Prezident SPS Nouza: MHD v Praze patří do TOP 5 v Evropě

Svaz podnikatelů ve stavebnictví je dobrovolnou zájmovou organizací a zároveň vrcholným představitelem českého stavebnictví. Jeho přesnou činnost podrobně popisuje sám prezident Ing. Jiří Nouza: „Může být členem jiných zájmových organizací, kde hájí pozici stavebnictví, jak uvádějí jeho stanovy. V současné době je členem Federace evropského stavebního průmyslu (FIEC), poradních sborů a kolegií příslušných členů vlády pro sektor stavebního průmyslu, je součástí orgánů Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartita).
Je členem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů v ČR, SIA ČR - Radě výstavby a v dalších subjektech. Svaz také úzce spolupracuje s partnerskými podnikatelskými svazy v řadě zahraničních zemí. Sdružuje a zastupuje své členy v širokém portfoliu činností – investory, projektanty, stavební firmy, distributory, výrobce stavebních hmot a materiálů, technologické firmy a zastupuje rovněž kolektivní členy (typicky různé asociace a svazy ve stavebních oborech),“
vysvětluje prezident organizace.

Pandemie covidu sice přibrzdila ekonomiku téměř po celém světě. Investice do infrastruktury ale zažily historické období. Musím „vyseknout“ kompliment panu ministru Havlíčkovi, který opravdu dodržel svůj slib a významným způsobem posílil rozpočet SFDI. V loňském i letošním roce se pohybujeme na historických maximech a nezbývá než věřit, že kontinuita v tomto směru bude zachována i po volbách, ať bude resortu dopravy velet ten či onen,“ pochvaluje si. Ne všechno je ale podle prezidenta SPS růžové: Horší zprávou je, že tento segment je pouhou (i když významnou) čtvrtinou ročního obratu českého stavebnictví. Druhou čtvrtinu tvoří stavební investice ostatního veřejného sektoru (kraje, města, obce) a tam ještě není zcela jasné jakým směrem se bude investiční „apetit“ ubírat. Ubírat budou v tuto chvíli rostoucí ceny stavebních prací z důvodu bezprecedentního a skokového nárůstu cen vstupních materiálů,“ dodává. I přes to ale věří, že investiční akce budou pokračovat i v tomto sektoru: „Pro zachování investiční aktivity hovoří to, že rozpočty samospráv skončily v loňském roce v přebytku 19 mld. Kč (údaje MF ČR) a i v současné chvíli jsou ve zhruba 15 mld. přebytku. Tak uvidíme, jak se situace vyvine. Aktuální čísla hovoří o tom, že pozemní stavitelství má za sebou meziroční pokles, inženýrské stavitelství proti tomu rostlo.“ V českém stavebním průmyslu neustále přibývá zahraničních pracovníků. Musíme si otevřeně přiznat, že bez zahraničních pracovníků to v Česku v tomto oboru prostě a jednoduše nepůjde,“ tvrdí nejvyšší muž SPS.

Současný prezident SPS v minulosti působil také jako náměstek primátora hlavního města Prahy pro infrastrukturu a životní prostředí. Své tedy ví také o pražské MHD, kterou má velmi v oblibě: „Já jsem velikým obdivovatelem a podporovatelem pražské MHD, počítám ji mezi TOP 5 hromadných městských doprav minimálně v Evropě. A MHD v Praze potřebuje metro D. Je neuvěřitelné a těžko pochopitelné, že tuto bezpochyby veřejně prospěšnou stavbu dokáže zablokovat jakási paní Jílková z Prahy 4 bez jakéhokoliv relevantního důvodu. Znalí věci vědí o kom mluvím,“ řekl na toto téma. Doprava v Praze podle něj potřebuje uvolnit přetížené ulice: Velmi zjednodušeně řečeno, Praha potřebuje dokončit základní dopravní skelet. V tomto případě systém dvou okruhů – městského a silničního, a je spojujících radiálních komunikací. Pamatuji si, když jsem seděl s prof. Františkem Lehovcem, skvělým člověkem a odborníkem, a ptal jsem se v čem je výhoda tohoto systému. On odpověděl, že tento systém nasaje nebo chcete-li vysaje 80% městské dopravy (Prahou tranzitní doprava prostě nejezdí) a uvolní současně přetížené ulice a v konečném důsledku zprůjezdní Prahu i pro MHD,“ dodává.

SPS i prezident osobně kvitují změnu stavebního zákona: Přijetí nového, rekodifikovaného stavebního zákona je krok jednoznačně správným směrem. Princip jedné žádosti, jednoho rozhodnutí, jednoho razítka, apelačního principu a založení jedné linie stavebního úřadu v čisté státní správě a opuštění smíšeného modelu státní správy v přenesené působnosti je jednoznačně správné. Někomu se to nemusí líbit, ale je to tak. Ve všech směrech ještě vylepšuje trend, který nastavil Zákon o liniových stavbách,“ myslí si Ing. Jiří Nouza.

Úprava stavebního zákona by podle něj mohla pomoci také vzniku vysokorychlostních tratí (VRT), což kvituje: Já jsem samozřejmě podporovatelem výstavby „vrtek“. Jejich problémem bude, že stejně jako nové dopravní stavby (zejména dálnice) opouští již vytvořené koridory, jdou tzv. na „zelenou louku“ a narazí, resp. už narazily na odpor (tzv. NIMBY efekt). To bude v tomto směru bohužel jedině horší. Snad pomůže právě přijatá rekodifikace stavebního práva,“ přeje si.

Ing. Jiří Nouza se v minulosti sám setkal také s propojením veřejného a soukromého sektoru (tzv. PPP – Public Private Partnership): Bohužel mám osobní zkušenost z doby, kdy jsem pracoval na MD, kdy jsme řešili gigantický problém s dálnicí do Ostravy, kde byl tento způsob financování navržen. Z mnoha důvodů tento projekt nevyšel, al e to je minulost. Obecně platí, že je to jedna z možností, jak financovat veřejně prospěšné stavby včetně dopravní infrastruktury a je dobře, projekt D4 se tímto způsobem uskutečňuje, i když jsou tam některá ale,“ popisuje svoji zkušenost.

zpět na články

inzerce

nahoru