Otevřít menu
Doprava dnes
-

Mimoúrovňová křižovatka u Pardubic zprovozněna!

Ředitelství silnic a dálnic dnes slavnostně uvádí do provozu dostavbu mimoúrovňové křižovatky Palackého na silnici I/37.

11:38 / 27. září 2021
Mimoúrovňová křižovatka u Pardubic zprovozněna!

„Účelem akce byla přestavba stávajícího mimoúrovňového křížení do tvaru plnohodnotné deltovité křižovatky, díky čemuž došlo k propojení stávajících čtyřpruhů ve směru od Hradce Králové a od Chrudimi. Součástí stavby byly kromě výstavby hlavní trasy také úpravy stávajících komunikací, mostních objektů, opěrných zdí, vegetace a přeložky inženýrských sítí,“ představil dokončenou stavbu generální ředitel ŘSD Radek Mátl. 

Mimoúrovňová křižovatka Palackého je situovaná na západním okraji Pardubic. Po dokončení stavby „I/37 Pardubice – Trojice“ v roce 2017 zůstala v  prostoru křižovatky Palackého dvoupruhová silnice, na kterou z obou stran navazují čtyřpruhové úseky. Z tohoto důvodu docházelo v místě k častým dopravním komplikacím. Dostavbou nového jízdního pásu silnice I/37 v  prostoru křižovatky nyní došlo ke sjednocení profilu a tím ke zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy.

I/37 Pardubice – MÚK Palackého, dostavba

Hlavní trasa: 

  •  délka: 1,0 km 
  •  kategorie: MS 24,5/70 
  •  počet všech stavebních objektů: 33

Zhotovitel: Skanska

Cena stavby dle smlouvy: 185 mil. Kč bez DPH

Termín realizace: 2019 – 2021

Autor: Petr Dejnožka

zpět na články

inzerce

nahoru