Otevřít menu
Doprava dnes
-

Ministerstvo dopravy k přivaděči k dálnici D8: Buď Chrochvická varianta nebo nic

Na konci září se na ministerstvu dopravy (MD) konalo jednání o přípravě environmentálního hodnocení EIA plánované přeložky silnice I/13 Děčín – Knínice neboli „přivaděče“ k dálnici D8. Jednání iniciovalo vedení města Děčína, zúčastnil se ho náměstek pro dopravu Jiří Aster a zastupitel Ondřej Smíšek, za Jílové pak starosta Miroslav Kalvas a také zástupce ŘSD.

10:01 / 23. listopadu 2021
Ministerstvo dopravy k přivaděči k dálnici D8: Buď Chrochvická varianta nebo nici

Foto: mmdecin.cz

Hodnocení EIA na „přivaděč“ bylo před třemi roky vráceno pro řadu nedostatků, zejména byl reklamován chybějící geologický a biologický průzkum. Upravené hodnocení EIA je v současnosti prováděno na tři varianty: Chrochvickou, Pastýřskou a Malšovickou. Hodnocení dosavadních výsledků úpravy dokumentace EIA provedl zástupce zpracovatele firmy EIAServis s.r.o., zástupce zpracovatele technické dokumentace stavby firmy Valbek s.r.o. popsal problematiku realizace jednotlivých variant.

Zástupci Děčína informovali o přijatých usneseních zastupitelstva města, kde jedno odmítá variantu Pastýřská a druhé vyjadřuje podporu variantě Chrochvická. Dále zástupci města uvedli, že varianta Chrochvická je uvedena v návrhu územního plánu Děčína a dalších obcí, je konformní se Zásadami územního rozvoje Ústeckého kraje, je na ni provedeno strategické hodnocení koncepcí vlivu na životní prostředí SEA a je stavbou ve veřejném zájmu. Oproti tomu je Malšovická varianta odmítána Zastupitelstvem obce Malšovice, v Zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje není uvedena a není ani v Územním plánu obce Malšovice a technicky je velmi obtížně realizovatelná.

Pro MD je stávající stav a způsob napojení města Děčína na dálnici D8 nepřijatelný, stejně tak jako úvahy o přesunu veškeré zátěže směrem k D8 od města Děčína na silnici I/62 podle Labe. Jako jediná reálně proveditelná se ve všech ohledech jeví Chrochvická varianta. Pro ni hovoří i objem odvedené dopravy z komunikace po Teplické ulici, kdy by varianta Malšovická odvedla jen 35 % dopravní zátěže, varianta Chrochvická naopak až 70 % dopravy.

Termín odevzdání hodnocení EIA je konec roku 2021. V této souvislosti je pozitivní, že je konečně snad možné po více než 20 letech eskapád a zvratů posunout tento projekt pro Děčín nezbytně nutné komunikace, která by pomohla odlehčit dopravou neúnosně zatížené částí města do dalších fází přípravy stavby.

Autor: Jakub Cimburek (zdroj: mmdecin.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru