Otevřít menu
Doprava dnes
-

Ministerstvo dopravy ukázalo svůj postoj k emisní normě EURO 7

Ve středu 8. února 2023 proběhl v tiskovém atriu Poslanecké sněmovny tiskový brífink k pozici ČR k emisní normě EURO 7. O této normě bude navíc ministr dopravy Martin Kupka (ODS) jednat v Bruselu s eurokomisařem pro vnitřní trh Thierry Bretonem. Co na tiskové konferenci zaznělo? Jaký je postoj ČR k této normě?

13:57 / 8. února 2023
Ministerstvo dopravy ukázalo svůj postoj k emisní normě EURO 7i

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: MDČR.

Ministr dopravy Martin Kupka se k této problematice vyjádřil několik dní předem, přičemž podle něj tato emisní norma způsobí zpomalení obnovy vozového parku, pozastavení výroby malých automobilů a nárůst cen osobních i nákladních vozidel. „Měli bychom postupovat směrem k šetrnějším vozidlům, ale ne přemrštěně regulovat,“ tvrdí Martin Kupka.

Měli bychom postupovat směrem k šetrnějším vozidlům, ale ne přemrštěně regulovat

Tiskového brífinku se zúčastnil ministr dopravy Martin Kupka, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl a generální ředitel IVECO ČR David Kříž či ředitel vnějších vztahů ŠKODA AUTO Michal Kadera. „Postoj ČR je zcela odmítavý k té současné představené podobě Euro 7. Uvědomujeme si, že by představovala závažné ohrožení pro celou řadu vážných odvětví českého průmyslu. V případě automobilového průmyslu by zasáhla jak výrobu osobních, tak nákladních vozidel. Mohla by znamenat také ohrožení v dostupnosti automobilů pro českou veřejnost, ale nejenom pro ni. Řadu těchto opatření vnímáme jako nerealistických. Chtěli bychom v rámci těch následujících jednání apelovat na nezbytnou úpravu, která by neohrozila další výrobu vozidel, ale aby neprovedla ani medvědí službu k životnímu prostředí,“ řekl na brífinku ministr dopravy Martin Kupka a dodal: „Zásadní požadavek je, aby norma dala dostatek času výrobcům na to, aby se jí dokázali řídit. Kolegové řekli, že vyvinout vůz podle této normy bude trvat zhruba 4 roky. Další podstatná věc je zajištění senzorů, které by sledovaly emise těch vozů za jízdy. U malých vozidel to je velké podražení. Ty dopady by znamenaly zastavení dalšího rozvoje, obnovy vozového parku v ČR. Také by měla negativní dopad na životní prostředí. V tuto chvíli ta norma představuje více rizik než výhod.“

Michal Kadera ze ŠKODA AUTO zmínil: „Ta norma Euro 7 nepřináší zásadní průlom v  ekologii, naopak přináší mnoho rizik. Potřebujeme, aby byly vyloučeny rámcové podmínky. 

Ředitel společnosti IVECO David Kříž doplnil: „Norma Euro 7 podle propočtů výrobců autobusů a dalších podobných vozidel přinese pouze minimální snížení emisí. U autobusů by to mělo být do roku 2023 nula %.“

Norma EURO 7/VII může negativně ovlivnit celý automobilový průmysl a trh v České republice, který je největším tahounem české ekonomiky. Cílem jednání Martina Kupky v Bruselu bude vyjádření podpory českému autoprůmyslu, zachování finančně dostupných automobilů a pokračování výroby malých automobilů. Návrh nové emisní normy předložený Evropskou komisí v roce 2022 považuje Ministerstvo dopravy za příliš ambiciózní a obává se, že rozsah jeho požadavků, jakož i navržený časový rámec pro jejich plnění může zásadním způsobem ohrozit budoucnost automobilového průmyslu v ČR a způsobit vážné ekonomické a sociální dopady.

Hlavní vady normy Euro 7:

  • časová nerealističnost, neboť krátké datum vstupu v účinnost neposkytuje fakticky čas na vývoj a adaptaci výroby, což způsobí výpadky ve výrobě v řadě závodů;
  • ekonomická neefektivita, neboť vyžadované masivní investice budou využitelné jen pro relativně krátké časové období a omezený počet vozidel, přitom však výrazně omezí dostupné zdroje pro vývoj a výrobu zcela bezemisních vozidel, což bude mít negativní dopad na HDP i pracovní místa;
  • negativní dopad na občany, neboť povede k zásadnímu omezení nabídky dostupných menších vozidel a nárůstu nákladů na osobní silniční dopravu, potažmo mobilitu celkově;
  • zanedbatelný přínos pro životní prostředí, neboť při neexistenci systémové podpory obnovy zastarávajícího vozového parku, bude podíl emisí z provozu vozidel splňujících normy starší než Euro 7/VII, dlouhodobě výrazně převyšovat emise z vozidel na trh nově přicházejících. Přínos nové emisní normy přitom dále sníží rychle rostoucí podíl zcela bezemisních vozidel.

Publikoval: Karel Geba (Zdroj: MDČR a SAP)

zpět na články

inzerce

nahoru