Otevřít menu
Doprava dnes
-

Ministr dopravy Martin Kupka v Berlíně: Současná podoba návrhu EURO 7 se musí změnit

Zákaz prodeje nových vozidel se spalovacími motory po roce 2035, návrh normy EURO 7 a rozvoj přeshraničního spojení mezi oběma zeměmi. To byla hlavní témata jednání ministra dopravy Martina Kupky a německého spolkového ministra digitalizace a dopravy Volkera Wissinga.

12:44 / 4. března 2023
Ministr dopravy Martin Kupka v Berlíně: Současná podoba návrhu EURO 7 se musí změniti

Foto: mdcr.cz

Česko stejně jako Německo nepodpoří schválení omezení spalovacích motorů po roce 2035, pokud nebude jasná a závazná výjimka pro využití syntetických paliv. Jedná se o podmínku, kterou v rámci předsednictví prosadila Česká republika a přislíbila Evropská komise.

„Shodli jsme se také na tom, že současná podoba normy EURO 7 není přijatelná a musí se změnit. V současné podobě by zhoršila dostupnost malých vozidel, ohrozila automobilový průmysl i pracovní příležitosti. Dohodli jsme se na vytvoření širší koalice a v polovině března se chceme s dalšími ministry potkat v Bruselu a představit Evropské komisi naše požadavky,“ řekl po jednání ministr dopravy Martin Kupka.

„Česká a německé ekonomika jsou úzce propojené, a to hlavně v oblasti automobilového průmyslu. Proto pokládám za žádoucí, abychom v jednáních o budoucích parametrech evropského automobilového trhu postupovali co možná nejvíce jednotně,“ dodal ministr Kupka. Definitivní rozhodnutí o přijetí návrhu, který by znemožnil prodej nových aut se spalovacím motorem po roce 2035, bylo dnes odloženo. „Dnešní rozhodnutí dává prostor pro další jednání. Věřím, že nakonec zvítězí cesta podpory inovací a auta se spalovacím motorem na syntetická paliva se budou moci prodávat i po roce 2035,“ uvedl Kupka.  

Právě českému předsednictví se podařilo dojednat tuto výjimku. Ministr také připomněl další úspěch českého vyjednávání, a to přijetí revizní klauzule, která stanovuje, že rozhodnutí o zákazu prodeje nových aut se spalovacími motory v EU bude nutné v roce 2026 znovu kriticky posoudit a případně posunout jeho účinnost.    

Ministr Kupka spolkovému ministrovi Wissingovi také představil odmítavou pozici České republiky k navržené podobě emisní normy EURO 7. Hlavní připomínka ČR se týká navržených dat účinnosti, kdy návrh nedává dostatek času na přípravu, testy a přeschválení typu. Navržené dva roky na zavedení normy také neodpovídají tomu, že právní rámec bude úplný až po přijetí příslušných prováděcích předpisů.

„Žádáme odložení její účinnosti a změnu dalších parametrů. V současné podobě by mohla znamenat smrtící koktejl pro celý evropský automobilový trh, který se už nyní nachází ve složité pozici oproti dalším světovým konkurentům,“ zdůraznil ministr dopravy a dodává: „Německo naše obavy sdílí. Společně budeme hledat cestu, jak EURO 7 zásadně upravit.“  

Norma EURO 7 klade nové požadavky i na elektrická vozidla, jako je např. aplikace OBM (On-Board-Monitoring), životnost baterií, měření emisí z brzd a oděr pneumatik. Některé z těchto technologií nejsou přitom ještě ani vyvinuty. To může vést k dalšímu zdražení vozidel a konci výroby některých modelů.

Druhým důležitým tématem dnešního jednání byla železnice. Pro Českou republiku je klíčové zlepšit v současné době nedostatečné spojení na tratích Praha – Mnichov a Praha – Berlín. „Co se týká bavorské metropole, na naší straně připravujeme modernizaci úseku Plzeň – Domažlice – státní hranice, která povede ke zvýšení rychlosti až na 200 km/h. Pro úspěch tohoto projektu je důležité, aby došlo k elektrizaci celého spojení i ke zkapacitnění, zejména úseku Schwandorf – Furth im Wald na německé straně. Jsem rád, že DB Netz zahájila přípravu modernizace německého úseku,“ říká ministr Kupka. Očekává se, že základní posouzení na německé straně bude dokončeno v polovině roku 2024 včetně odhadu nákladů. Další postup by mělo urychlit i společné memorandum, které by oba ministři rádi uzavřeli v létě letošního roku.

Výrazně rychlejší spojení Prahy s Berlínem pak v budoucnu přinese vybudování vysokorychlostní tratě Via Vindobona, která spojí Berlín, Prahu a Vídeň, a jejíž součástí je také vysokorychlostní spojení Prahy s Drážďany. „Projekční práce na přípravě unikátního přeshraničního Krušnohorského tunelu jsou v plném proudu,“ řekl ministr Kupka. „Nyní je důležité se zaměřit na zvyšování povědomí veřejnosti o našich železničních projektech a trpělivé vysvětlování jejich aspektů dotčeným občanům. V této záležitosti můžeme s německými partnery postupovat ruku v ruce,“ uzavírá Kupka.

Autor: Petr Dejnožka (zdroj: TZ MDČR)

zpět na články

inzerce

nahoru