Otevřít menu
Doprava dnes
-

Ministr Havlíček a hejtman Vondrák podepsali dohodu o rozvoji železnic

Ministerstvo dopravy, Správa železnic a Moravskoslezský kraj chtějí společně rozvíjet železniční dopravu v tomto kraji. Uzavřeli proto memorandum, které má zajistit, že investice do infrastruktury bude plně v budoucnu využita a zároveň povede k vyššímu zabezpečení jednotlivých tratí.

19:07 / 8. října 2021
Ministr Havlíček a hejtman Vondrák podepsali dohodu o rozvoji železnic

„Chceme společně zajistit kvalitnější železniční infrastrukturu na území Moravskoslezského kraje, snahu napojit ji na okolní regiony, státy a transevropskou dopravní síť a přispět ke zlepšení podnikatelského prostředí. Mobilita je základním parametrem pro nové investiční a pracovní příležitosti,“ říká ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček.

Memorandum je souhrnem přípravy a realizace významných železničních staveb v Moravskoslezském kraji a její propojení s železniční sítí v Polsku, na Slovensku a v okolních krajích ČR. Zabývá se ale také implementací evropského zabezpečení ERTMS, zvyšováním bezpečnosti na tratích, ale také projektem vedoucím k přechodu na nízkoemisní dopravu.

„V memorandu vyjadřujeme naši vůli zachovat na jednotlivých tratích objednávku kraje, pokud bude nadále podporována státem na základě platné smlouvy o zajištění stabilního financování regionální železniční dopravy. Ministerstvu dopravy i Správě železnic budeme také poskytovat součinnost při jednání s městy, obyvateli, vlastníky pozemků, kterých se dotknou investice, jako je například příprava a stavba vysokorychlostních tratí,“ říká hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Účelem podepsaného memoranda je zájem všech tří stran vytvářet perspektivní dopravní systém s výrazným podílem kolejové dopravy, a tím zlepšovat kvalitu dopravní obsluhy na území Moravskoslezského kraje s důrazem na její hospodárnost, bezpečnost a šetrnost k životnímu prostředí.

„Pro nás je klíčové vědět, že investice do jednotlivých tratí mají smysl, stát i kraj s nimi do budoucna počítá a bude na jednotlivých tratích objednávat dopravu. Zároveň budeme v následujících letech modernizovat klíčový železniční uzel v Ostravě a připravovat na území Moravskoslezkého kraje první stavby, které  budou zapojené do systému vysokorychlostních tratí,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Důležitými záměry je příprava a realizace výstavby železničních staveb na území Moravskoslezského kraje v návaznosti na železniční síť v sousedním Polsku, Slovensku a v okolních krajích. A to ve snaze řešit jejich potenciální elektrizaci, modernizaci nebo zvyšování kapacity za předpokladu prokázání jejich ekonomické rentability, územní průchodnosti a zajištění dostatečného objemu finančních zdrojů na jejich realizaci s ohledem na státem celonárodně stanovené priority.

Memorandum se týká například těchto investičních akcí na tratích:

 • Ostrava-Kunčice – Frýdek-Místek – Frenštát pod Radhoštěm město/Ostravice – Valašské Meziříčí
 • Opava východ – Krnov – (Bruntál)
 • Ostrava Svinov – Opava východ
 • Ostrava-Svinov – Havířov – Český Těšín
 • Zapojení terminálu kombinované dopravy Mošnov
 • Modernizace železničního uzlu Ostrava
 • Modernizace Sedlnice – Štramberk
 • Realizace ramene RS1 na území Moravskoslezského kraje v rámci systému VRT/Rychlých spojení
 • Projekty konverze trakčního napájecího systému železnic v ČR z 3 kV DC na 25 kV AC
 • Projekty implementace evropského vlakového zabezpečení ERTMS včetně naplňování koncepce zvyšování bezpečnosti na tratích se zjednodušením řízení drážní dopravy
 • Projekty vedoucí k přechodu na nízkoemisní dopravu a naplňování cílů Zelené dohody pro Evropu

Autor: Mgr. Petr Dejnožka (zdroj: mdcr.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru