Otevřít menu
Doprava dnes
-

Ministr Martin Kupka jednal v Bruselu o normě EURO VII

Ministr dopravy Martin Kupka jednal v Bruselu s eurokomisařem Thierry Bretonem o výhradách ČR k plánu na zavádění nové emisní normy EURO VII pro osobní i nákladní automobily. Norma EURO VII podle něj musí být realistická a myslet na možnosti autoprůmyslu. Co dalšího ze schůzky vyznělo? Mininistr s komisařem probral i nové sídlo pro EUSPA v Praze.

16:45 / 15. února 2023
Ministr Martin Kupka jednal v Bruselu o normě EURO VIIi

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: MDČR.

Komisaře Bretona jsem upozornil na možné závažné dopady přijetí emisní normy EURO VII v navržené podobě a čase na její zavedení. Bereme ji jako riziko pro evropský automobilový průmysl i spotřebitele, kterým by norma zavedla výrazné zdražení aut a omezení dostupnosti malých vozů. Norma také může přinést přesně opačný efekt, než bylo zamýšleno: lidé nebudou mít dostatek peněz na nákup dražších ekologických aut, což také poznamená přirozený technologický vývoj autoprůmyslu, který jde směrem ke snižování emisí,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka. Hlavní připomínka ČR se týká navržených dat účinnosti, kdy zejména pro osobní a lehká užitková vozidla nebude dostatek času na přípravu, testy a schválení typu. Navržené dva roky na zavedení normy také neodpovídají tomu, že právní rámec bude úplný až po přijetí příslušných prováděcích předpisů.

Norma Euro VII klade nové požadavky i na elektrická vozidla, jako je např. aplikace OBM (On- Board-Monitoring), životnost baterií, měření emisí z brzd a oděr pneumatik, což může způsobit zdražení vozidel. „Pro přechod k elektromobilitě je pro nás zásadní zajistit cenovou dostupnost elektrických vozidel. Proto žádáme a navrhujeme odložení aplikace uvedených požadavků a jejich zmírnění,“ připomněl ministr Kupka. ČR bude usilovat o změny náběhu příslušných požadavků a nastavení takových termínů účinnosti předpisu v návaznosti na přijetí všech prováděcích předpisů, které odpovídají realistickým možnostem sektoru, a rovněž požadovat úpravu některých parametrů zkoušek v reálném provozu. „Požadavky by měly být upraveny tak, aby bylo možné zajistit jejich plynulé splnění, v návaznosti na probíhající technologický vývoj, odpovědný přístup ke správě veřejných rozpočtů a pokud možno bez zásadních sociálních dopadů na společnost. Cesta k ještě šetrnějším autům musí být sjízdná a nepoškozovat evropský autoprůmysl,“ zdůraznil ministr Kupka.

Evropské kosmické aktivity na jednom místě v Praze mají smysl a šetří prostředky

Ministr dopravy dnes jednal  s komisařem Bretonem i o rozvoji Agentury EU pro Kosmický program (EUSPA) se sídlem v Praze. „Na družicových systémech dnes závisíme více než kdykoliv dříve. Proto považuji za důležité, aby EUSPA se sídlem  v Praze pracovala na uplatnění Kosmického programu EU v praxi, jeho provozu a bezpečnosti s maximální efektivitou,shrnul Martin Kupka. Jednání se věnovalo zejména umisťování zvažovaných nových či záložních infrastruktur EUSPA. Aby byl výkon činností i financování agentury efektivní, svěřované úkoly by dle Kupky měly primárně mířit do sídla agentury, jak je to obvyklé u ostatních unijních agentur nebo do některé ze stávajících infrastruktur v členských státech, pokud svěřovaný úkol přímo souvisí s úkoly takého centra. „Další fragmentace činností agentury, které se již dnes, kromě jejího sídla, vykonávají v dalších 11 centrech, by již mohla být na úkor její výkonnosti a to si v dnešní vypjaté době nemůžeme dovolit,doplnil ministr.

Proto v rámci podpory rozvoje Unijních kosmických aktivit zajistila vláda ve spolupráci s hl. m. Prahou novou budovu v širším centru Prahy, do níž se bude rozšiřující se EUSPA stěhovat. Budova „Nová Palmovka“ bude EUSPA k dispozici po dokončení stavebních prací a dalších úprav v roce 2025. Z jednání s komisařem Bretonem dále vyplynulo, že aktivity EUSPA se budou v Praze dále rozšiřovat.

Publikoval: Karel Geba (Zdroj: MDČR)

zpět na články

inzerce

nahoru