Otevřít menu
Doprava dnes
-

Mladí řidiči způsobují nadprůměr nehod! Ministerstvo dopravy chystá novinky pro zvýšení jejich bezpečnosti

Ministerstvo dopravy ČR a BESIP ve čtvrtek 20. října 2022 uspořádalo odbornou konferenci na téma zvyšování bezpečnosti mladých a začínajících řidičů. Na akci vystoupili i zahraniční experti, kteří se věnují této problematice. Jaké jsou statistiky nehodovosti u mladých řidičů? A jakým způsobem to zástupci Ministerstva dopravy chtějí řešit?

10:29 / 20. října 2022
Mladí řidiči způsobují nadprůměr nehod! Ministerstvo dopravy chystá novinky pro zvýšení jejich bezpečnostii

Foto: Odborná konference na téma Zvyšování bezpečnosti začínajících řidičů. Zdroj: MDČR.

Seskupením těchto pomocníků nemůžeme nahradit chování řidiče, ví Martin Peleška

Konkrétní čísla a statistiky prezentoval ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič. „Děkuji panu ministrovi. Je to první ministr dopravy, který se zúčastnil osobně této diskuse. Je to důkaz, že MDČR dělá celou řadu kroků pro bezpečnost na silnici,“ pronesl Jindřich Frič. Ředitel Centra dopravního výzkumu se ve své prezentaci věnoval mladým lidem za volantem. Řešil se počet usmrcených osob, přičemž trend je klesající. V roce 2022 umřelo na českých silnicích 33 mladých osob. Zohledněn byl i vývoj těžkých zranění, který také klesá. Podle mnohých za to můžou pomocníci v moderních automobilech.

„Snažíme se na trh umístit produkty, které řídí mladí, a proto se za tuto oblast cítíme zodpovědní. Jsme to my, kteří jim poskytují dopravní prostředky, jež následně ovlivňují bezpečnost silničního provozu. Naše role v tomto světě silniční dopravy je spojena s naší touhou mít co nejspokojenější řidiče, ale spokojenost nejsme schopni dokázat skrze produkty a služby, ale snažíme se spokojenosti dosáhnout skrze bezpečné používání našich produktů. A tam směřujeme nejvíce naše síly z hlediska ochrany řidičů,“ řekl k problematice Martin Peleška ze společnosti Toyota a pokračoval: “ Moderní auta jsou v dnešní době naplněna spoustou aktivních i pasivních prvků bezpečnosti, které pomáhají mladým a novým řidičům ke zvládání velkého provozu na silnicích. Jsou to například adaptivní automaty, upozornění řidičů na procházející chodce, vozidla za vaším autem a další pomocníci jako pomocník pro udržení v jízdním pruhu. Všechny tyto prvky se pomalu aplikují do našich aut. Avšak musíme říct, že seskupením těchto pomocníků nemůžeme nahradit chování řidiče.“

Jindřich Frič dále pokračoval ve statistikách. Dopravní výkon u řidičů mezi 18 až 24 lety je pouhých 4,3 %. U řidičů od 25 do 34 let to činí 15 %, přičemž u těch nejmladších je to nejmenší dopravní podíl mezi všemi řidiči. Čísla navíc ukazují, že právě tito mladí řidiči a řidiči s praxí do dvou let způsobují nejvíce dopravních přestupků či nehod. U věkové skupiny 18 – 24 let je počet přestupků na 250 % a u skupiny 25 – 34 je to 150 % nad průměrem. Nejčastěji se jedná o přestupky typu alkoholu či návykových látek v krvi, nedání přednosti v jízdě nebo ujetí od nehody. V konkrétních hodnotách se u věkové skupiny řidičů 18 – 24 let jednalo o půl milionu přestupků, i když jejich dopravní výkon je nejmenší ze všech věkových skupin. Stejná čísla vykazují například řidiči mezi věkem 55 – 64 let, ti však mají mnohem více zkušeností a více jezdí, než mladí. Tato problematiky pramení v malé míře řízení pod dohledem, a proto je rizikovost u bezpečnosti mladých lidí násobná. Mladí řidiči tak mají nadprůměrný podíl mezi viníky, vyšší závažnost nehod a vyšší počet přestupků mezi věkovými skupinami. A proto by se jim měl zavést speciální přístup. Ředitel Centra dopravního výzkumu uvedl, že celkové ztráty z dopravní nehodovosti činili v roce 2020 asi 80 mld. Kč, z toho 9,3 mld. Kč zavinila věková skupina mezi 18 – 24 lety.

Říká se, že auto je symbolem svobody

„Říká se, že auto je symbolem svobody. Já si myslím, že vzhledem k tomu, jak nám doprava na silnicích vzrostla. Já bych s tím už byl trochu opatrnější. S tou hustotou provozu, kdy automobilky hlásí, že nemají co prodávat, bychom se měli začít chovat na těch silnicích tím odpovědněji. Uděláme pro to vše, doufám, že ta čísla budou v budoucích letech klesat,“ řekl k tématu Ivan Adamec, předseda Hospodářského výboru ČR.

Vyhodnocování národní strategie v této problematice bude projednáváno vládou slíbil ministr dopravy, což je pozitivní. Ten blíže představil ředitel BESIPU Tomáš Neřold. Ten nejdřív uvedl akční plán strategie BESIPU pro rok 2021 – 2022, kdy se spustily nové otázky v autoškolách, došlo na preventivní kampaně typu „Zpomal, dokud můžeš“ a další. Zmínil také novou novelu zákona o silničním provozu, ve které by měly figurovat dvě novinky. Jedná se o tzv. program L17, kdy by zájemci o řidičské oprávnění mohli řídit již od 17 let. Jednalo by se řidiče skupiny B, kteří by od 17 let mohli řídit s tzv. mentorem, který by sloužil jako jejich doprovod. Mentor by musel být zapsán v registru řidičů, přičemž by musel být 10 let držitelem řidičáku a nesměl by mít udělen ani jeden trestný bod za řízení. V tomto případě by mohl dohlížet na začínající řidiče, kteří by mohli mít maximálně 4 mentory. V 15,5 letech by adept nastoupil do autoškoly, v 17 letech by absolvoval řidičskou zkoušku a získal řidičské oprávnění a po roce by mohl řídit samostatně.

Druhým programem by měl být tzv. řidičák na zkoušku. Ten by měli řidiči na 2 roky od udělení řidičského oprávnění. Do tohoto programu by například také spadali řidiči, kteří by měli 6 bodové přestupky za předjíždění v místě, kde je to zakázáno, za ohrožení chodce či za porušení přestupku stůj nebo přejetí přejezdu, když to není povoleno. Ti by museli do 3 měsíců splnit určitý program. Pro řidiče se zákazem činnosti by tato varianta byla podmínkou pro vrácení řidičského oprávnění. Daný program, který by umožnil řidičům získat řidičák zpět by se skládal ze dvou částí. První z nich by byla psychologická, která by obsáhla 4 hodiny u dopravního psychologa. Tam by probíhal ve skupině A skupinový pohovor, rozebíraly se příčiny závažných dopravních nehod či osobnost a charakter řidiče. Skupina B by obsahovala skupinou diskusi, krizové situace a konkrétní přestupky a řešení konkrétních situací. Poté by došlo na evaluační jízdu v autoškole, která by probíhala pětkrát po 45 minutách. Jedna hodina by se věnovala teorii bezpečné jízdy, 3 hodiny by lidé jezdili v provozu a 1 hodina by připadla na vyhodnocení různých dopravních situací.

ČR se potýká s problémem, ke kterému existuje pouze omezené řešení

K problematice toho rázu přispěl i Štěpán Pták za platformu VIZE0, která se snaží vzdělávat v bezpečnosti silničního provozu: „VIZE0 cílí na vzdělávání mladých lidí, motoristů, motocyklistů, starších lidí, prostě všech zúčastněných. Jeden z projektů platformy VIZE0 je například Moje VIZE0 formou celorepublikové soutěže, která cílí na osobní zapojení studentů a prezentaci inovačních myšlenek jak zvyšovat bezpečnost na silnicích. Pasivní prvky bezpečnosti mohou být na špičce bezpečnosti, ale vždy rozhoduje chování řidiče. Oceňuji, že v ČR existují organizace jako BESIP, Centrum dopravního výzkumu, které se snaží neustále řidiče vzdělávat, čímž zajišťují maximální snížení nehod pomocí prevence.“

ČR se potýká s problémem, ke kterému existuje pouze omezené řešení. Jedná se o problém u vozidla, které v důsledku najetí na začátek svodidel nekontrolovatelně vyletí do vzduchu a poté narazí do pevné překážky. Řešení tohoto problému v Evropě existuje, a proto jej chce Štěpán Pták aplikovat i na českou silnici. „Jedná se o terminál, který se připevní na začátek svodidlové trasy a při nárazu dojde k absorpci kinetické energie a zastavení vozidla na místě. Toto řešení v ČR existuje už od roku 2018, ale my ho nevyužíváme, protože nevíme, jak ho využívat. Protože neexistuje žádná direktiva za jakých podmínek a kam ho umisťovat. Po zavedení tohoto opatření by mohlo snížit úmrtí. Členské státy jej využívají, ale my ne,“ řekl Štěpán Pták. Tento zástupce VIZE0 sesbíral metodické pokyny z Německa, Polska, Irska, Velké Británie a Holandska. Podle něj stačí adaptovat tyto bezpečnostní prvky a vytvořit dodatek u ŘSD k technické podmínce č. 114. V rozpočtu silničářů existuje položka pro tvorbu a revizi bezpečnostních podmínek. Jde tedy pouze o iniciativu.

Z řad psychologů zazněla otázka, kdo bude trestně odpovědný v systému doprovázeného. Řidič bude nezletilí, ale bude mít průkaz. Jak to tedy bude? Zodpovědnost je postavena na řidiči i v tomto modelu L17, zmínil ředitel BESIPU Tomáš Neřold. Dále se řešil zásah doprovodu do řízení nového řidiče. Jakým způsobem by mohl "mentor" zasáhnout? "Autoškoly nabízejí školení pro doprovázející. Počet lidí, kteří chodí na tyto semináře, je velý. Je to příležitost podpory pro tyto osoby. Tento systém by se mohl zavést i v ČR," řekla německá expertka Jacqueline Lacroix a dodala: "V tuto chvíli jsou hladiny studie, které to zkoumají. Mohu říct, že to má pozitivní vliv i na mentory. Tito lidé se začínají znovu zamýšlet nad spoustou faktů. Toto je pro ně příležitost se zaměřit na své řiičské návyky."

Autor: Karel Geba

zpět na články

inzerce

nahoru