Otevřít menu
Doprava dnes
-

Mnoho odborníků se přiklání k postupu přípravy obnovy mostu pod Vyšehradem

Více než 140 odborníků na mosty podpořilo postup v přípravě moderního železničního spojení přes Vltavu pod pražským Vyšehradem. Ministrovi dopravy zaslali dopis, který je příspěvkem do diskuse pro rozhodnutí o dalším postupu při obnově železničního mostu pod Vyšehradem, které má padnout do konce roku.

20:12 / 3. května 2023
Mnoho odborníků se přiklání k postupu přípravy obnovy mostu pod Vyšehrademi

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: MDČR.

V dopise odborníci shrnují postup dosavadních jednání i příprav projektu a popisují budoucí požadavky na provoz či aktuální diskusi. V závěru svého textu apelují na význam profesní odpovědnosti těch, kteří takovéto stavby projektují a ručí za ně, ta je dle nich v kontextu současné debaty rozhodující.

Dle závěrů této dokumentace je případná úprava nosných konstrukcí na hranici smysluplnosti

„Cílená příprava rekonstrukce mostu i navazujících úseků trati probíhá více než dvacet let. V jejím průběhu byly provedeny velmi podrobné diagnostiky a statický přepočet 120 let starého stávajícího mostu, včetně experimentálního ověření jeho závěrů měřením. Na základě těchto podkladů byla zpracována projektová dokumentace, která porovnávala různé varianty využití stávajících nosných konstrukcí mostu a jejich náhrady konstrukcemi novými. Dle závěrů této dokumentace je případná úprava nosných konstrukcí na hranici smysluplnosti, neboť výměny či zesílení více než 60% konstrukčních prvků by umožnily provoz pouze redukovaného železničního zatížení v omezeném průjezdném profilu, a to po dobu nejdéle 30 let. Varianta nových nosných konstrukcí s minimální životností 100 let je proto pro vlastníka mostu (tedy stát) i jeho správce jednoznačně vhodnější z provozního i ekonomického hlediska,“ napsali odborníci na mosty v dopise a pokračovali: „Na železničním mostu pod Vyšehradem lze prezentovat i velmi znepokojivé narušování legitimních postupů lokálními politiky. Dříve odsouhlasené kroky v procesu jeho přípravy (výsledky soutěže, závěry kolokvia) jsou opakovaně zpochybňovány, pokud neodpovídají jejich tužbám. Veřejné mínění je ovlivňováno odkazy na nepochopené či snad záměrně zkreslené závěry zahraničních studií, které zatím zdaleka nedosahují vypovídací hodnoty prací provedených tuzemskými mostními inženýry.“

Proč potřebujeme nový most?

Železniční most na Výtoni je již přes sto let jednou z dominant pražského panoramatu, zároveň tvoří nedílnou součást klíčové dopravní infrastruktury. Každý den po něm projede přibližně 300 vlaků. Rozvoj železniční dopravy, která je nejekologičtějším způsobem cestování, je investicí do udržitelné budoucnosti. Plán do roku 2035 počítá s navýšením počtu vlaků v úseku na více než 500. Tříkolejné řešení mostu je tak základním předpokladem pro zajištění dostatečné kapacity a hladký provoz i v dlouhodobém horizontu. Ocelová konstrukce mostu, která pochází z roku 1901, se již ocitla na hranici své životnosti a je nutné ji nahradit novým řešením. Projekt kromě zlepšení dostupnosti železnice cestujícím také uleví místním od hluku a zkultivuje přilehlé okolí na obou březích.

Publikoval: Richard Mrkvička (Zdroj: MDČR a SŽ)

zpět na články

inzerce

nahoru