Otevřít menu
Doprava dnes
-

Modernizace koridoru mezi Brnem a Blanskem běží na plné obrátky

V obří staveniště se proměnila část tranzitního koridoru mezi stanicemi Brno-Maloměřice a Blansko. Ačkoliv se práce na modernizaci dvou mezistaničních úseků a stanice v Adamově částečně rozběhly už na podzim, jejich hlavní část musí stavbaři zvládnout během ročního zastavení provozu. Intenzivní stavební činnost proto probíhá po celé délce dotčené trati. O aktuální postup prací na trojici investičních staveb Správy železnic se přímo na staveništi v Adamově zajímal také ministr dopravy Martin Kupka.

 

12:25 / 14. března 2022
Modernizace koridoru mezi Brnem a Blanskem běží na plné obrátkyi

Foto: blansko.cz

Změny ve stanici Adamov jsou už v současné době nepřehlédnutelné. Koleje byly kompletně sneseny a odtěžilo se kolejové lože. Demontováno bylo trakční vedení, zcela odstraněna byla také původní nástupiště. V současné době probíhají práce na zakládání protihlukových, opěrných a zárubních stěn a na základech pro nové trakční vedení. Probíhá rovněž zakládání nové technologické budovy. Z původního nádraží zůstane zachovaná jen výpravní budova, kterou dočasně nahrazují provizorní pokladny. V interiérech se pracuje na odstraňování podlah, otloukání omítek či izolacích a připravují se práce na vnějším plášti budovy a zateplení fasády.

Obyvatelům Adamova zatím slouží původní lávka přes stanici. V místě bývalé restaurace se už ale začíná budovat schodiště a rampa pro lávku novou, která obě části Adamova bezbariérově propojí také s novými ostrovními nástupišti. Stavební práce provádí Společnost Adamov (Swietelsky Rail CZ + Elektrizace železnic Praha) za 834 milionů korun bez DPH.

Intenzivní stavební ruch panuje také na obou přilehlých traťových úsecích. Mezi Brnem-Maloměřicemi a Adamovem práce zajišťuje Společnost MALADA (Subterra, STRABAG Rail a Elektrizace železnic Praha). Zakázku realizuje za 2,4 miliardy korun bez DPH. Práce mezi Adamovem a Blanskem provádí Společnost AdaBla (OHL ŽS + Firesta-Fišer, rekonstrukce, stavby + TRAMO RAIL). Vysoutěžená cena za rekonstrukci tohoto úseku činí 2,62 miliardy korun bez DPH. Obě stavby jsou spolufinancované z úvěru od Evropské investiční banky.

Demontované je původní trakční vedení a zároveň už se betonují základy pro nové stožáry. Pracuje se na přeložkách sdělovacího a zabezpečovacího zařízení a sanaci skalních svahů. Prakticky z celé trati už byl odstraněn železniční svršek a stavbaři mohou pracovat na jednotlivých stavebních objektech, propustcích a demontáži stávajících mostních konstrukcí. Pokračují rovněž práce na sanaci tunelů. Například v Blanenském tunelu č. 8/2 se nyní buduje nové ostění.

Na zastávkách v Adamově, Bílovicích nad Svitavou i Babicích nad Svitavou byla odstraněna dosavadní nástupiště, která nahradí bezbariérová nástupiště se standardizovanou výškou. V Bílovicích už také v polovině března začne zemními pracemi budování podchodu pro snazší přístup k vlakům ve směru na Brno. „Rozsah prací je skutečně obrovský, díky úplnému zastavení provozu je ale možné zrealizovat je v poměrně krátkém čase. Při částečném zachování dopravy by výrazná omezení pro cestující trvala mnohonásobně déle,“ říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Vlaky se na koleje mezi Brno a Blansko vrátí v polovině prosince. S celkovým dokončením rekonstrukce trati a souvisejících prací se počítá během prvního pololetí příštího roku. Do podzimu pak bude kompletně v novém i stanice Adamov.

Publikoval: Jakub Cimburek (zdroj: TZ Správy železnic)

zpět na články

inzerce

nahoru