Otevřít menu
Doprava dnes
-

Modernizace trati mezi Brnem a Blanskem finišuje

Modernizace trati mezi Brnem, Adamovem a Blanskem probíhající od dubna letošního roku se pomalu blíží do finále. Stavební práce jsou uskutečňovány především na železničním svršku a na všech souvisejících prvcích okolní infrastruktury. Vlaky se po půlroční pauze budou moci vrátit zpět na koridor 11. prosince.

13:33 / 16. října 2022
Modernizace trati mezi Brnem a Blanskem finišujei

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: pixabay.com

V úseku Brno-Maloměřice – Adamov byly již úspěšně položeny obě dvě koleje. Aktuálně zde probíhá i sypání štěrku, podbíjení a čištění. Také se tu pracuje na kabelových trasách, trakčním vedení, pozemních objektech a protihlukových stěnách. Dále dochází k osazování návěstidel a svařování kolejových pásů, jsou dokončovány tunely a opěrné zdi. Úprava se nevyhýbá ani skalním svahům. Minulý týden tu dokonce u dvou mostních konstrukcí proběhly zatěžkávací zkoušky. Podobné úpravy probíhají i v úseku Adamov – Blansko. Zde byly položeny koleje vedoucí od stanice Adamov k tunelům 8/2 a 8/1.

Cestující musí ve stanici Adamov využívat provizorní lávku pro pěší. V těchto místech jsou totiž pokládány koleje, zároveň jsou zde instalovány protihlukové stěny a dokončovány mostní objekty a opěrné stěny. K dalším probíhajícím pracím v této části trati patří montáž trakčního vedení a elektroinstalace kabelových tras. Zvelebují se i vnitřní prostory nádražní budovy v Adamově – zde jsou práce zaměřené na nové malby, obklady a dlažbu. Také je tu instalováno nové sdělovací zařízení. Stavební práce ve stanici se však týkají i vnějšího zateplovacího systému a terénních úprav v blízkosti výpravní budovy.

Na zastávce Blansko město se pracuje na zastřešení a montáži inženýrských sítí a kabelových tras. Společně s tím je tu přesně podle plánu budován i podchod, jenž by měl být pro veřejnost otevřen pravděpodobně 9. prosince.

Podle nového jízdního řádu by na zmodernizovanou trať mezi Brnem a Českou Třebovou měly vlaky vyrazit 11. prosince. Jako první budou obnoveny regionální spoje a rychlíkový linka R19. Dálková doprava mezi Brnem a Prahou se pravděpodobně na koridorovou trať vrátí v polovině roku 2023. Aktuálně je odkloněna přes Vysočinu. Poté co se vlaky vrátí zpět na zmodernizovanou trať, budou dál probíhat dokončovací stavební práce, které by však drážní dopravu měly ovlivnit jen minimálně. Určitá omezení můžeme ale předpokládat během března a dubna příštího roku, kdy se během výluk vždy u jedné z kolejí provede třetí podbití a broušení kolejnic. Úpravy však neminou ani okolní komunikace, jež byly modernizací traťového úseku zasaženy.

Publikoval: Filip Červinka (zdroj: spravazeleznic.cz)

Modernizace trati mezi Brnem a Blanskem finišuje Foto: Železniční stanice v Adamově. Zdroj: cs.wikipedia.org.
zpět na články

inzerce

nahoru