Otevřít menu
Doprava dnes
-

Modernizace trati Praha – Kladno? Naprosto zásadní stavba, upozorňuje ministr dopravy Karel Havlíček

V úterý 7.10. se v železniční stanici Kladno, respektive v konferenčním voze Správy železnic, uskutečnila tisková konference k aktuálnímu stavu přípravy modernizace trati Praha – Kladno s odbočkou na Letiště Václava Havla a naše redakce byla u toho! 

15:55 / 7. října 2021
Modernizace trati Praha – Kladno? Naprosto zásadní stavba, upozorňuje ministr dopravy Karel Havlíček

Příprava modernizace železniční trati z centra Prahy do Kladna dospěla k dalšímu zásadnímu bodu. Správa železnic vypsala výběrové řízení na dodavatele stavebních prací pro úsek z Kladna do Kladna-Ostrovce. Zahájení stavby je plánováno v příštím roce, zahrnovat bude kompletní rekonstrukci, zdvoukolejnění a elektrifikaci celého úseku. S dokončením všech etap projektu se počítá v roce 2029. Stavba zcela změní podobu železnice na území Kladna. Její součástí je i rekonstrukce výpravní budovy ve stanici Kladno, která dostane důstojnější podobu. Příprava projektu intenzivně pokračuje také pro další úseky mezi Kladnem a Prahou, aby se v roce 2029 jezdilo mezi oběma městy rychleji a zároveň pohodlněji,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Na začátek tiskové konference se slova ujal také premiér vlády Andrej Babiš: „Virtuálně to je velice zajímavé. Jsou to krásné stavby, které připravili naši architekti. Doufám, že i příští vláda bude pokračovat v těchto projektech, o kterých se mluví dlouze,“ věří.

V roce 2029 by mělo být hotovo


Pro Kladno, které je největším městem Středočeského kraje, se jedná o zásadní projekt. Nejen z něj, ale i okolních obcí dojíždí denně do Prahy více než 16 000 osob. „Jedná se o naprosto zásadní stavbu, a to z důvodu, že obecně 30 % celé příměstské dopravy v České republice, se nachází v okolí Prahy. Kladno je největší město středních Čech a spojení Kladna a Prahy je zcela kruciální. Jedná se o 16 tisíc lidí denně, kteří dojíždí a jedná se o 2 500 aut,“ upozornil vicepremiér vlády ČR a mimo jiné i ministr dopravy Karel Havlíček. 

Ministr dopravy pokračoval v dalším pozitivním duchu: „O této trati se už hovoří mnoho let a já jsem moc rád, že jsme ji prakticky zahájili, a to nejenom z Prahy na Kladno, což už bylo minulý rok, protože jsme otevřeli Negrelliho viadukt, kdy jsme udělali první úsek. Příští rok zahájíme i úsek z Kladna do Kladna Ostrovce, právě proto byl dnes vyhlášen tendr. Je to mega stavba, která bude stát 50 miliard korun a bude komplet zdvoukolejněna,“ upozornil Karel Havlíček. „Časově pojedeme z Kladna logicky přes letiště Václava Havla do Prahy pod 30 minut. Na letiště Václava Havla z Prahy, když pojedeme opačně z Masarykova nádraží, tak pojedeme řádově pod 25 minut, to jsou zcela zásadní změny, které díky této stavbě a projektu vzniknou,“ těší ho.   

„Důležité je, že se stavba zahájila. Nyní budeme pokračovat od Kladna a postupně se budeme přibližovat. U Negrelliho viaduktu je to hotové, dále se bude pokračovat Bubny, Holešovicemi, Dejvicemi, Veleslavínem a mezitím se pojede z druhé strany z Kladna a na letišti Václava Havla se potkáme v roce 2029, kdy by mělo být komplet vše hotovo,“ uvedl na závěr svého proslovu vicepremiér a ministr dopravy ČR Karel Havlíček.

Součástí modernizace bude zřízení mimoúrovňových křížení


Součástí aktuálně soutěžené etapy Kladno – Kladno-Ostrovec bude také vybudování záchytného parkoviště P+R u stanice Kladno s kapacitou téměř 300 míst, které zajistí lepší dopravní obslužnost pro celý okres.„Jedná se o projekt desetiletí rozložený opravdu až do konce tohoto období k roku 2030. Dnešním dnem a skutečně dnes ráno bylo i podepsáno vyhlášení té první cesty odtud směrem k letišti a na Prahu. Jedná se konkrétně o úsek Kladno – Kladno Ostrovec. Délka trati je 4 kilometry, není to samozřejmě pouze o té trati jako takové, ale i o rekonstrukci nádraží, výstavby přístřešku, bezbariérovosti a zároveň na to navazující úsek dvou dalších zastávek,“ vypočítával v rámci své úvodní řeči k prezentaci jednotlivých úseků a rekonstrukcí generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. 

Součástí výstavby trati Kladno – Praha bude i nový železniční svršek a spodek, protihluková opatření a zejména nasazení moderních souprav budou mít za následek snížení hluku v okolí trati a větší komfort cestujících.

Součástí modernizace bude zřízení mimoúrovňových křížení, která nahradí dnešní přejezdy a napomohou plynulejší dopravě jak na silnici, tak i na kolejích. Tímto způsobem dojde i k odstranění železnice jako bariéry v území. Současně se zvýší traťová rychlost, což umožní zkrácení cestovního času. Namísto dnešních téměř 53 minut osobním vlakem bude cesta z Kladna na Masarykovo nádraží trvat méně než půl hodiny. „Je velice adresné, že sedíme v tomto voze a vidíme, kde se nacházíme nyní z pohledu bariér a nástupu do souprav a kde se budeme nacházet po té rekonstrukci, kterou jsme dnes vyhlásili,“ pokračoval v prezentaci generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. 

„Není to nějaká fikce Správy železnic, ale v současné době už i objednatelé služby přímo řeší, jaký typ souprav tady bude jezdit, už si připravují tyto soutěže a objednávku. Samozřejmě se to posune pak úplně někam jinam než v současné době. Jak zde zaznělo, přesun počtu lidí na Prahu je obrovský, takže není to jen o Kladně jako takovém, ale je to i o spádové oblasti v celé délce trati,“ upozornil Svoboda.

Stanice Kladno s moderními nástupišti i výpravní budovou


S vypsáním výběrového řízení na dodavatele stavebních prací pro úsek mezi stanicemi Kladno a Kladno-Ostrovec včetně rekonstrukce kolejiště i výpravní budovy ve stanici Kladno dospěla příprava modernizace k dalšímu zásadnímu bodu. Součástí stavby bude kompletní rekonstrukce úseku, jeho zdvoukolejnění a elektrifikace. Modernizovat se bude zhruba 5,3 kilometru železniční trati. Opraví se také budovy na městské zastávce a v Ostrovci. 

Železniční stanice Kladno bude modernizována a vzniknou zde nová nástupiště i bezbariérově přístupný podchod. Interiér budovy bude rekonstruován, což umožní vznik bezpečných a komfortních prostor pro cestující nebo více komerčních služeb. Zastávka Kladno město se posune k centru Kladna, v podstatě půjde o novou zastávku. Mimoúrovňový přístup na nástupiště bude z chodníků silničního nadjezdu, a to po schodištích a eskalátorech, bezbariérový přístup zajistí výtahy. Přímo u zastávky vnikne nový přestupní uzel na městskou dopravu. Ve stanici Kladno-Ostrovec vznikne nový podchod se schodištěm a bezbariérovým přístupem na nástupiště. Hotovo bude v roce 2024, plánované náklady jsou zastropovány částkou 4,020 miliardy Kč, která může být nejvyšší přípustnou nabídkovou cenou.  

Intenzivně se připravují také další úseky


Projekt železnice Praha – Kladno – Letiště Václava Havla je rozdělen do více úseků. Na kolejovém rozvětvení stanice Kladno naváže na aktuální etapu další, konkrétně modernizace trati Praha-Ruzyně – Kladno. Ten je momentálně ve fázi přípravy podkladů pro stavební povolení a realizovat se bude v letech 2022 až 2025. V rámci další etapy proběhne modernizace traťového úseku Praha-Veleslavín – Praha-Ruzyně. Bude vybudována nová železniční stanice Praha-Veleslavín, jejíž otevřená architektura vytvoří komfortní a přehledné prostředí pro cestující a díky víceúrovňovému řešení se stane vysoce kapacitním dopravním uzlem umožňujícím přestup z vlaků na metro a další linky pražské MHD. Projekt je nyní ve fázi přípravy potřebné dokumentace a realizovat se bude v letech 2024 až 2027.

Současnou trať mezi stanicemi Praha-Dejvice a Praha-Veleslavín nahradí v letech 2025 až 2029 tunel. Stanice Praha-Dejvice bude nově vybudována jako podzemní. Mezi Prahou-Bubny a novou zastávkou Praha-Výstaviště se plánuje realizace stavebních prací v letech 2022 až 2024. V současné době se připravuje tendr na zhotovitele. V roce 2023 začne modernizace a dostavba stanice Praha Masarykovo nádraží a potrvá přibližně tři roky. Stavba zahrnuje komplexní modernizaci stanice, rozšíření stávajícího počtu kolejí ze sedmi na devět a vybudování nového vestibulu a platformy nad kolejištěm.

Na rekonstrukci trati z centra Prahy do Kladna naváže novostavba v úseku Praha-Ruzyně – Praha-Letiště Václava Havla. Ta se bude realizovat v letech 2024 až 2029. V rámci tohoto projektu vznikne nový přestupní terminál Dlouhá Míle s kapacitním parkovištěm P+R. Samostatnou akcí bude novostavba stanice Praha-Letiště Václava Havla Praha. Ta se začne budovat v roce 2024 a dokončena bude o pět let později. Půjde o podzemní stanici a cestující se z ní dostanou přímo k oběma letištním terminálům. V roce 2026 by se mělo začít pracovat na zaokruhování železničního spojení na Letiště Praha. Kolejové propojení z letiště směrem na Jeneč umožní jeho přímé spojení s Kladnem. 


Autor: Bc. Filip Červinka 
Zdroj fotek a některých textů: Správa železnic

 

Modernizace trati Praha – Kladno? Naprosto zásadní stavba, upozorňuje ministr dopravy Karel Havlíček . Modernizace trati Praha – Kladno? Naprosto zásadní stavba, upozorňuje ministr dopravy Karel Havlíček . Modernizace trati Praha – Kladno? Naprosto zásadní stavba, upozorňuje ministr dopravy Karel Havlíček . Modernizace trati Praha – Kladno? Naprosto zásadní stavba, upozorňuje ministr dopravy Karel Havlíček . Modernizace trati Praha – Kladno? Naprosto zásadní stavba, upozorňuje ministr dopravy Karel Havlíček . Modernizace trati Praha – Kladno? Naprosto zásadní stavba, upozorňuje ministr dopravy Karel Havlíček .
zpět na články

inzerce

nahoru