Otevřít menu
Doprava dnes
-

Modernizace úseku Blansko – Brno hotova! Slavnostně ho znovuotevřel premiér s ministrem dopravy ČR!

Na zmodernizovaný úsek mezi Brnem a Blanskem se pomalu navrátí vlaky, a to se začátkem nového jízdního řádu. Modernizace trvala rok. Část zmodernizovaného úseku si prohlédl premiér Petr Fiala společně s ministrem dopravy Martinem Kupkou a generálním ředitelem Správy železnic! Jak slavnostní znovuotevření proběhlo? A co zmodernizovaný úsek nabízí?

13:47 / 10. prosince 2022
Modernizace úseku Blansko – Brno hotova! Slavnostně ho znovuotevřel premiér s ministrem dopravy ČR!i

Foto: Slavnostní znovuotevření zmodernizovaného úseku Brno - Blansko. Zdroj: Správa železnic, Facebook Martina Kupky, Facebook Petra Fialy a twitter Jiřího Svobody.

Přestavba a modernizace se uskutečnila na 20 kilometru dlouhém úseku, která je součásti 1. tranzitního koridoru. Správa železnic rekonstruovala mezistaniční úseky, stanice a zastávky, ale také se modernizovaly tunely a mosty. Největší proměnou prošla železniční stanice Adamov. Zmodernizovaný úsek podél řeky Svitavy začnou nejprve obsluhovat osobní vlaky a rychlíky, expresní spoje se na něj vrátí v polovině příštího roku.

Investice do železniční infrastruktury jsou důležité nejen pro rozvoj dopravy

Investice do železniční infrastruktury jsou důležité nejen pro rozvoj dopravy, ale také jako podpora domácího průmyslu. Kvalitnější cestování navíc usnadňuje život našim občanům. Proto jsem rád, že se přísun finančních prostředků určených na modernizaci železnice nezastavil ani v dnešní složité době. Naopak, Správa železnic bude v příštím roce disponovat rekordním rozpočtem v předpokládané výši 70 miliard korun, včetně úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou,“ uvedl předseda vlády Petr Fiala a doplnil svůj názor na železniční odvětví: „V rychlosti a kvalitě dopravy často zaostáváme za našimi sousedy. Musíme zlepšit kvalitu našich železnic, dálnic a silnic, proto příští rok do resortu dopravy pošleme o 30 miliard korun více než letos.“

K dalším přínosům modernizace patří vybudování nové odbočky Svitava

Trať z Brna do České Třebové vznikla už v roce 1849. V letech 1992 až 1998 prošla první zásadnější modernizací spojenou také s elektrizací. Cílem aktuálních stavebních prací bylo odstranění historického dluhu. „Jsem rád, že se nám daří postupně dokončovat významné investiční akce na hlavních tratích v naší republice. V tomto konkrétním případě si práce vyžádaly roční úplné přerušení provozu vlaků, což se zákonitě odrazilo na kvalitě cestování, kdy lidé byli nuceni přesedat do autobusů. Stavbaři ale za tu dobu odvedli velký kus práce, což je nejvíc vidět v Adamově, kde svou podobu zcela změnily jak místní stanice, tak i nedaleká zastávka,“ zmínil ministr dopravy Martin Kupka, který dále vyzdvihl: Moderní nástupiště s bezbariérovým přístupem získali cestující na zastávkách v Bílovicích nad Svitavou, Babicích nad Svitavou a Adamově. Obyvatelé Adamova jistě také ocení novou lávku propojující obě části města rozdělené kolejištěm. K dalším přínosům modernizace patří vybudování nové odbočky Svitava, která se nachází mezi bílovickou a babickou zastávkou a která umožní lepší řešení mimořádných událostí.“

Stanice Adamov nově disponuje dvěma ostrovními nástupišti s bezbariérovým přístupem. Ten zajišťují výtahy z nové lávky, která vede nad celým kolejištěm a propojuje také části města po obou stranách stanice. Rekonstrukcí prošly rovněž odbavovací prostory pro cestující. Prodloužení třetí staniční koleje pak umožní odbavení nákladních vlaků o délce 740 metrů. Moderní nástupiště s bezbariérovým přístupem získali cestující na zastávkách v Bílovicích nad Svitavou, Babicích nad Svitavou a Adamově. K dalším přínosům modernizace patří vybudování nové odbočky Svitava, která se nachází mezi bílovickou a babickou zastávkou a která umožní lepší řešení provozních mimořádností. 

Na modernizaci úseku Blansko – Brno šlo 7,2 miliardy korun v rámci tří investičních akcí

Při přípravě staveb mezi Brnem a Blanskem jsme zvolili variantu ročního úplného zastavení provozu vlaků, čemuž odpovídal i zkrácený harmonogram prací. Menší intenzity provozu v navazujících částech trati do České Třebové jsme pak využili k budování podchodu na zastávce Blansko město, rekonstrukci mostu v Dolní Lhotě a také k rozsáhlé sanaci náspu v Hradci nad Svitavou. Díky dobré koordinaci prací s ŘSD se navíc podařilo vybudovat přeložku trati kvůli budování dálnice D35 u Opatovce, dočasně nevyužívaný prostor kolejí v Brně-Maloměřicích se zase využil při budování nadjezdu na brněnském městském okruhu,“ doplnil generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda, který dále poděkoval: „Stavbařům se za rekordní čas podařilo zrekonstruovat 20 kilometrů trati, 10 tunelů, mosty, 3 zastávky a stanici Adamov. Velký dík patří všem zhotovitelským firmám!“

Celkovou rekonstrukcí prošly také všechny tunely a řada mostů, stavbaři současně provedli obnovu a sanaci skalních svahů a opěrných zdí. Do oblouků o malých poloměrech se použily kolejnice s větší odolností proti opotřebení. Na trati v úzkém údolí Svitavy se takových oblouků nachází velké množství, díky úpravě jejich parametrů bude po rekonstrukci možné zvýšit traťovou rychlost o 5 až 10 km/h.

Na samotném modernizovaném úseku budou nyní probíhat pouze dokončovací práce, které nebudou mít vliv na železniční dopravu. Na přelomu března a dubna příštího roku se v rámci jednokolejných výluk provede třetí podbití. Kromě toho se budou zajišťovat opravy komunikací zasažených stavbou. Úpravy se budou týkat i protihlukových stěn v Adamově. Některé budou pokryty popínavými rostlinami, na jiných se vytvoří vzor podle schválené projektové dokumentace, na dalších částech pak bude aplikováno řízené graffiti ve spolupráci s místními umělci. Součástí stavby je i vybudování parkoviště ve zdejší stanici, a to s kapacitou 30 vozidel. Dokončí se v závěru března. Veškeré stavební úpravy mezi Brnem-Maloměřicemi a Blanskem byly součástí tří samostatných investičních akcí Správy železnic s celkovými předpokládanými náklady ve výši 7,2 miliardy korun.

Publikoval: Richard Mrkvička (Zdroj: Správa železnic)

 

Modernizace úseku Blansko – Brno hotova! Slavnostně ho znovuotevřel premiér s ministrem dopravy ČR! Foto: Slavnostní znovuotevření zmodernizovaného úseku Brno - Blansko. Zdroj: Správa železnic, Facebook Martina Kupky, Facebook Petra Fialy a twitter Jiřího Svobody.. Modernizace úseku Blansko – Brno hotova! Slavnostně ho znovuotevřel premiér s ministrem dopravy ČR! Foto: Slavnostní znovuotevření zmodernizovaného úseku Brno - Blansko. Zdroj: Správa železnic, Facebook Martina Kupky, Facebook Petra Fialy a twitter Jiřího Svobody.. Modernizace úseku Blansko – Brno hotova! Slavnostně ho znovuotevřel premiér s ministrem dopravy ČR! Foto: Slavnostní znovuotevření zmodernizovaného úseku Brno - Blansko. Zdroj: Správa železnic, Facebook Martina Kupky, Facebook Petra Fialy a twitter Jiřího Svobody.. Modernizace úseku Blansko – Brno hotova! Slavnostně ho znovuotevřel premiér s ministrem dopravy ČR! Foto: Slavnostní znovuotevření zmodernizovaného úseku Brno - Blansko. Zdroj: Správa železnic, Facebook Martina Kupky, Facebook Petra Fialy a twitter Jiřího Svobody.. Modernizace úseku Blansko – Brno hotova! Slavnostně ho znovuotevřel premiér s ministrem dopravy ČR! Foto: Slavnostní znovuotevření zmodernizovaného úseku Brno - Blansko. Zdroj: Správa železnic, Facebook Martina Kupky, Facebook Petra Fialy a twitter Jiřího Svobody.. Modernizace úseku Blansko – Brno hotova! Slavnostně ho znovuotevřel premiér s ministrem dopravy ČR! Foto: Slavnostní znovuotevření zmodernizovaného úseku Brno - Blansko. Zdroj: Správa železnic, Facebook Martina Kupky, Facebook Petra Fialy a twitter Jiřího Svobody.. Modernizace úseku Blansko – Brno hotova! Slavnostně ho znovuotevřel premiér s ministrem dopravy ČR! Foto: Slavnostní znovuotevření zmodernizovaného úseku Brno - Blansko. Zdroj: Správa železnic, Facebook Martina Kupky, Facebook Petra Fialy a twitter Jiřího Svobody..
zpět na články

inzerce

nahoru