Otevřít menu
Doprava dnes
-

Ministr dopravy Martin Kupka na inspekci v Heřmaničkách: Modernizace jde do finále

Už na přelomu června a července se rozjedou první vlaky po přestavěné trati mezi Voticemi a Sudoměřicemi na hranici Středočeského a Jihočeského kraje. Převážná část z přibližně 20kilometrového úseku povede po nové přeložce, která umožní zvýšení rychlosti vlaků až na 200 km/h a zajistí vyšší kapacitu dopravní infrastruktury i vyšší plynulost železniční dopravy. V pátek 4. února si stavbu prohlédl ministr dopravy Martin Kupka.

 

15:22 / 4. února 2022
Ministr dopravy Martin Kupka na inspekci v Heřmaničkách: Modernizace jde do finále

Modernizace jednoho z posledních úzkých hrdel čtvrtého tranzitního železničního koridoru vedoucího z Prahy do Českých Budějovic v úseku Votice – Sudoměřice začala v květnu 2018. Definitivně hotovo sice bude až v příštím roce, už letos ale vlaky začnou využívat přibližně 19 kilometrů prakticky nové trati. Jejími dominantami jsou především tři viadukty v okolí Heřmaniček, dva tunely (Mezno a Deboreč), jedna nová stanice a pět nových zastávek. „Tato modernizace je velmi důležitá, neboť zvýší kapacitu a zajistí také vyšší plynulost železniční dopravy. Díky tomu by vlaky mohly přilákat nové cestující. Dobrá dopravní síť má navíc celou řadu pozitivních dopadů do ekonomiky země a také do kvality života lidí,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. „Díky novostavbě trati a zvýšení maximální rychlosti vlaků až na 200 km/h se opět o něco zkrátí jízdní doba vlaků mezi Prahou a Českými Budějovicemi. Posílí se také konkurenceschopnost železniční dopravy oproti dopravě silniční,“ navázal generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Nová trať se dostaví během tříměsíční výluky

Během 90denní nepřetržité výluky, která začne 2. dubna, se zrealizuje přesmyk celého traťového úseku do nové stopy. Nákladní vlaky začnou novostavbu trati využívat 30. června navečer. První osobní vlaky projedou úsekem 1. července. Mezi Voticemi a Červeným Újezdem bude dočasně v provozu pouze druhá traťová kolej, dále do Sudoměřic se bude jezdit po obou kolejích. Úplný dvoukolejný provoz v celém úseku bude zahájen v září, kdy dojde k zahájení zkušebního provozu. Rychlost vlaků se bude postupně zvyšovat až na 160 km/h. Po zavedení výhradního provozu ETCS zde budou moci vlaky s naklápěcí skříní jezdit rychlostí až 200 km/h, běžné soupravy pak maximálně 170 km/h. V současné době se pracuje zejména na železničním svršku, dokončení nových mostních objektů a tunelů i instalaci potřebné technologie. Celkové náklady dosáhnou částky 6,7 miliardy korun. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Příspěvek EU může dosáhnout až 3 966 814 703 Kč. Národní financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem prací je firma OHLA ŽS.

Vlaky se letos rozjedou i po nové trati u Soběslavi
Další důležitou investiční akcí Správy železnici v jižních Čechách je modernizace trati mezi Soběslaví a Doubím. Ta začala v srpnu 2019, s jejím úplným dokončením se počítá v srpnu 2023. Cílem projektu je nahrazení kapacitně a stavebně nevyhovující jednokolejné trati novou dvoukolejnou přeložkou, vedenou částečně v souběhu s dálnicí D3. Zahájení jednokolejného provozu po nové přeložce se předpokládá na počátku letošního září, na konci listopadu bude možné jezdit po obou kolejích. Nová trať bude dlouhá 8,8 kilometru, plánovaná rychlost zde bude 200 km/h. Mezi nejvýznamnější objekty stavby patří Zvěrotický tunel, estakáda přes údolí Černovického potoka, estakáda přes Kamenný rybník a přeložka silnice II/135. V rámci stavby bude zřízena nová zastávka Myslkovice. Celkové investiční náklady akce činí 4,8 miliardy Kč bez DPH. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Příspěvek EU může dosáhnout až 1 511 088 992 Kč. Národní financování zajistí Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem je společnost Soběslav – Doubí tvořená firmami STRABAG Rail, EUROVIA CS a METROSTAV.

Autor: Mgr. Petr Dejnožka (zdroj: TZ SŽ)

zpět na články

inzerce

nahoru