Otevřít menu
Doprava dnes
-

Na bilančním semináři odpovídal ředitel dopravní policie ČR na dotazy!

Na bilančním semináři, který se uskutečnil k zahájení zimní silniční sezóny, vystoupil i plk. Jiří Zlý. Ředitel dopravní policie ČR prezentoval aktuální statistiky k silničnímu provozu mezi měsíci říjen až prosinec. Poté dal prostor novinářům k dotazům. Co zaznělo? 

3:18 / 29. října 2022
Na bilančním semináři odpovídal ředitel dopravní policie ČR na dotazy!i

Foto: Ředitel dopravní policie ČR plk. Jiří Zlý. Zdroj: YouTube ČTK.

Ta problematika netrápí pouze ČR

Od letošního roku máme dost důležitou změnu zákona o řidičských průkazech č. 361 (zákon o silničním provozu – pozn. red.). Vy jste jmenoval elektrokola jako velmi rizikovou záležitost, nicméně přidala se tam jedna důležitá věc. A to je kategorie s motocykly, které mají rychlost do 125 km/h, a které je možné řídit bez řidičského oprávnění, což nám otvírá daleko větší prostor do budoucna pro to, aby z neznalosti věci motocykl řídila osoba, která není dostatečně způsobilá k řízení motorového vozidla. Jak by se k tomuto mělo přistoupit? Zabýváte se preventivně touto problematikou? Byly nějaké osvětové kampaně?

Ta problematika netrápí pouze ČR. V první řadě, k zodpovězení větší části té otázky by tady měl sedět někdo také z Ministerstva dopravy ČR, které je zodpovědné za schvalování prodeje takovýchto výrobků na českém trhu, a které by taktéž prostřednictvím svého BESIPU mělo šířit osvětu nejen k prodejcům. Měli by mít jasno v tom, jakou kategorii vozidel prodávají. Veřejnost by měla vědět, jakou kategorii vozidel používá a jaké má povinnosti.

My se tou problematikou intenzivně zabýváme, protože nesedíme v kancelářích, ale jsme na ulicích a setkáváme se s tímto problémem docela často. To znamená, ano, věnujeme se tomu, ale musíme si to také vyříkat s gestorem příslušných zákonů, o co jde a jaké jsou povinnosti. Tu věc neustále řešíme s MD ČR, není to jednoduchá záležitost.

V prosinci bude rada vlády pro BESIP. Měla by tam být řešena tato problematika, není to pro policisty venku vůbec jednoduché. Na českém trhu se prodává celá řada elektro nemotorových vozidel, kde mnohdy zákazníci nejsou zcela přesně seznámeni s tím, o jakou kategorii jde. Setkáváme se i s tím, že jsou tyto stroje přečipovávány a pak dosahují vyšších rychlostí.

Jaký je Váš přístup k navrhované novele silničního zákona v ohledu k té věkové otázce, kdy bude smět automobil řídit člověk od 17 let? Jaký je Váš názor na mentora, který bude sedět na sedačce spolujezdce?

Na novelu silničního zákona mám velmi pozitivní názor vzhledem k tomu, že jsme byli u toho, když se tvořila. Ona je prakticky převzata z minulého volebního období a určitým způsobem doupravena. Bohužel skončila na půdě Poslanecké sněmovny ČR, ale nebyla zařazena ani k prvnímu čtení, což mě mrzí. Není to pouze o úpravě bodového systému, ale je to jednoznačně o rozlišování těch nebezpečných přestupků a těch méně závažných.

Co se týká toho řízení v nižším věku s označením L17, tak na to mám velmi pozitivní názor, a je to na základě zkušeností z jiných zemí, kde to již zavedli. Budeme mít pod určitým dohledem toho mladého začínajícího řidiče a právě díky dohledu toho mentorství budeme edukovat podstatně větší motoristickou část. Ten rodič, strejda či teta budou muset znát trošičku více než doposud. A díky tomu, že se k tomu mentorství člověk přihlásí a bude zapsán v registru jako mentor, tak už bude mít určitou zodpovědnost a nesmí k tomu přistupovat lajdácky.

Na novelu silničního zákona mám velmi pozitivní názor

Jak přistupujete otázce většího informativního značení, jak je tomu třeba v zahraničí?

Pokud se to týká těch různých informativních svislých dopravních značek, tak jsme domluveni s ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic – pozn. red.), že na každých mimoúrovních křižovatkách a vjezdech rozmístí ty pacičky, které jsou v rámci celé ČR. Budeme to s generálním ředitelem ŘSD řešit. Co se týká upozorňujícího značení, například jezděte vpravo, tak v současné době jsme s Národním dopravním informačním centrem řešili otázky využívání telematiky na dálnicích. Na můj vkus, to je pouze můj názor, je jich docela málo. Měly by být častěji. Jsme domluveni na různých informačních textech, když se na daném úseku nic neděje. Například dodržuj bezpečnou vzdálenost, uprav rychlost, jezdi vpravo a podobně. Například země Balkánu, tak tam se to docela často a efektivně využívá.

Již proběhlo vypořádání připomínek k novele zákona a právě Ministerstvo vnitra dalo spoustu připomínek a jedna z nich je ta, aby se zpřesnila působnost policie ČR při stanovování a umísťování místní a přechodné úpravy. To bylo však zamítnuto.

Ano, to bylo na můj návrh. Myslím si, že právě orgán dohledu by měl mít daleko větší pravomoc v rámci umísťování dopravního značení.

Mezi příčinami jste neprezentoval nezpůsobilost technického stavu vozidel. Máme to chápat tak, že na silnicích se vyskytují už pouze způsobilá vozidla?

V prezentaci bylo prvních 10 příčin, samozřejmě dopravní nehody způsobené technickou závadou evidujeme také, ale to číslo je tak nízké, že se tam nedostalo, což je dobře.

Zvažuje se zvyšování rychlosti na českých dálnicích. Jaký na to máte názor? 

Ano, je to předmětem návrhu té novely. Názor na to mám negativní. Pokud se na to podíváte, tak s tím policie nesouhlasí z mnoha důvodů. Jeden důvod je, že aktuálně máme rozevřené nůžky mezi nejnižší rychlostí a maximální. Ta nejnižší pro nákladní vozidla je 80 km/h, ta maximální je 130 km/h pro všechny účastníky, což je rozdíl 50 km/h. Jestliže je ještě více otevřeme, budeme mít 80 a 150, což nám vytvoří podstatně větší interval těch rychlostí. Druhá věc je, že aktuálně všechny české dálnice jsou postaveny s návrhovou rychlostí 120 km/h. To je prostě fakt.

Zpřísní se dohled a postih cyklistů, zejména v Praze?

Jednak je to o vzájemné ohleduplnosti. Musí to takhle fungovat, jinak to nepůjde. Příští pondělí máme tzv. kulatý stůl na téma Dáme respekt, a to se vztahuje k toleranci mezi motoristy a cyklisty, tam je aktivní pan Kreuziger. Pokud se řešení týká přestupků tady v Praze nebo jinde, tak to nespadá do kompetence jenom Policie ČR, ale také městské policie.

Autor: Karel Geba

Na bilančním semináři odpovídal ředitel dopravní policie ČR na dotazy! Foto: Ředitel dopravní policie ČR plk. Jiří Zlý. Zdroj: YouTube ČTK.. Na bilančním semináři odpovídal ředitel dopravní policie ČR na dotazy! Foto: Ředitel dopravní policie ČR plk. Jiří Zlý. Zdroj: YouTube ČTK..
zpět na články

inzerce

nahoru