Otevřít menu
Doprava dnes
-

Na co přišli ministři dopravy při neformálním zasedání v Praze?

V pátek 21. října 2022 proběhlo neformální zasedání evropských ministrů dopravy. Zástupci jednotlivých států probírali ceny energií a rozvoj železnice či budoucí podobu sítě TEN-T. To byla hlavní témata neformální schůzky Rady ministrů pro dopravu. K čemu ministři dospěli?

20:46 / 21. října 2022
Na co přišli ministři dopravy při neformálním zasedání v Praze?i

Foto: Rada ministrů dopravy EU. Zdroj fotky: MDČR.

Dopoledne ministři jednali o rozvoji vysokorychlostních tratí

Dopoledne ministři jednali o rozvoji vysokorychlostních tratí. Debata se týkala regionu střední Evropy. Bavili se také o směřování dalších investic z peněz Evropské unie. Řešilo se rovněž zapojení některých nových spojení do celoevropské páteřní dopravní sítě TEN-T a celkově lepší propojenost železnice."Pokud chceme udělat železnici v evropském kontextu konkurenceschopnou k letecké dopravě, musíme výrazně rozšířit evropskou síť vysokorychlostních tratí a zajistit dobrou propojenost jednotlivých národních železničních sítí. V tuto chvíli nám chybí rychlé železniční propojení středoevropských metropolí Prahy, Berlína a Vídně, které by do budoucna mělo vyřešit rychlé spojení Via Vindobona. Stejně tak musíme pracovat na propojení Pobaltí v rámci Rail Baltica, ale třeba i na rychlém spojení Pyrenejského poloostrova s Francií a trati San Sebastian – Bordeaux. Pokládám za klíčové, aby se tyto cíle promítly i do revize nařízení o celoevropské dopravní síti TEN-T," doplnil ministr dopravy ČR.

„Posílení vztahů v oblasti dopravy nepochybně přispěje nejen ke snadnějšímu pohybu lidí, ale zlepší také hospodářské a sociální vazby jak v rámci EU, tak i navenek. Musíme najít způsob, jak udělat železniční dopravu efektivnější a atraktivnější pro cestující. Po omezeních způsobených pandemií covidu-19 vidíme rostoucí zájem o cestování, zároveň ale sledujeme překážky, které brání většímu využívání železnice hlavně v přeshraničních spojeních,“ řekl k jednáním ministr dopravy Martin Kupka.  

Návrh revize sítě TEN-T pak předpokládá vyřazení těch páteřních spojení, která se nacházejí na území Ruska a Běloruska.

Připravili jsme soubor konkrétních opatření z praxe, prozradil ministr dopravy ČR

Dalším tématem neformální schůzky Rady ministrů pro dopravu byly aktuální ceny energií, které šéfové resortů probrali na neformálním obědě. Právě železniční dopravu růst cen citelně zasáhl a téma drahých energií se také stalo jedním z těch stěžejních v rámci českého předsednictví. Ministři přišli na to, že i přes rostoucí ceny energií je nutné pokračovat v další elektrifikaci železnic. Ministři také hovořili o tom, co jednotliví dopravci a správci infrastruktury můžou udělat, aby snížili energetickou náročnost tak, aby zachovali současné kapacity dopravy.

„Připravili jsme soubor konkrétních opatření z praxe ke snížení spotřeby energií na železnici, které využívají jednotlivé členské státy. Jde o pořízení úspornějších vozidel schopných rekuperace, sjednocení napájecích soustav, větší využití lokálních obnovitelných zdrojů, zvýšení plynulosti jízdy bez nutnosti častého zastavování nebo výměna osvětlení nádražních budov a kolejišť za úspornější typ,“ pronesl na tiskové konferenci ministr Kupka.

Odpolední jednání se věnovalo hledání způsobů, jak zkvalitnit železniční dopravu a zajistit její větší spolehlivost. Ministři řešili, jak odstranit technické překážky, špatnou koordinaci nebo návaznost spojů. Nezapomněli ani na ceny jízdného, vyplácení náhrad za zpoždění, lepší informovanost cestujících o nehodách a jiných mimořádnostech nebo snadnější nákup mezinárodních jízdenek.

Autor: Karel Geba

Na co přišli ministři dopravy při neformálním zasedání v Praze? Foto: Rada ministrů dopravy EU. Zdroj fotky: MDČR.. Na co přišli ministři dopravy při neformálním zasedání v Praze? Foto: Rada ministrů dopravy EU. Zdroj fotky: MDČR..
zpět na články

inzerce

nahoru