Otevřít menu
Doprava dnes
-

Na které významné dopravní konference se můžeme těšit v roce 2023?

Každý rok se koná mnoho odborných konferencí ze světa dopravy. Na těchto akcích se prezentují aktuální témata, která pálí jak železniční, tak silniční dopravu České republiky. Nejenže se prezentuje, ale následně se debatuje, jak některé problémy vyřešit a posunout tak českou infrastrukturu dále. Budou se tato setkání nést v podobném duchu?

23:35 / 28. března 2023
Na které významné dopravní konference se můžeme těšit v roce 2023?i

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: Rail Bussines Days.

Jak za sebou půjdou železniční a silniční konference?

V lednu již proběhla jedna odborná konference ze světa dopravy. Byla jí konference Železniční mosty a tunely 2023, která se konala v O2 universum pod záštitou SUDOP Praha a.s. a Správy železnic. Cílem konference byla výměna poznatků a praktických zkušeností v celé šíři problematiky železničních mostů a tunelů. Velkým tématem byla optimalizace traťového úseku Děčín východ – Děčín – Prostřední Žleb. Myslelo se i na architektonickou soutěž výtoňské mosty. Odborníci na tyto objekty mohli diskutovat například s ministrem dopravy Martinem Kupkou či generálním ředitelem Správy železnic Jiřím Svobodou. „Na konferenci Železničních mostů a tunelů jsme diskutovali se správci, investory, projektanty a staviteli železniční infrastruktury. V rámci této akce jsme si vyměnili řadu poznatků a praktických zkušeností v celé šíři problematiky železničních mostů a tunelů. Železniční mosty jsou podstatnou součástí železniční infrastruktury a zajištění jejich trvalé provozuschopnosti je zásadní pro bezpečnost železničního provozu v České republice,“ řekl ministr dopravy Martin Kupka. Hlavními tématy letošního ročníku konference byly zajímavé realizace železničních mostů a tunelů u nás i v zahraničí, nové poznatky, technologie a stavební hmoty v oboru železničních mostů a tunelů, normy a předpisy v oboru železničních mostů a tunelů či problematika správy mostů a tunelů.

Dopravní konference začnou naplno probíhat zejména s přicházejícím jarem. Na 2. března 2023 je připravena Konference dozorování 2023, která nabízí unikátní prostor pro diskusi o investorském projektovém řízení dopravních staveb obecně, o změnách přístupu správy staveb, o nutnosti a prospěšnosti standardizace dopravního oboru a v neposlední řadě i o nezbytnosti modernizace, ať již jde o digitalizaci nebo automatizaci procesů a činností. Ve stejném čase poběží od 1. března do 3. března 2023 XII. Konference železniční systémy | intermodální fórum. Toto setkání proběhne ve Wisle v Polsku, kde vystoupí i čeští odborníci v oblasti železnice. Na konferenci se bude diskutovat o současné situaci na domácím i světovém trhu železniční a intermodální dopravy, analyzovat nejnovější trendy v oboru.

V roce 2023 také proběhně Železniční konference 2023 v Pardubicích, a to 13.4.. Tato akce je odborným setkáním železničních odborníků, kteří se již pravidelně scházejí v Pardubicích. Loni na ní nechyběl ministr dopravy Martin Kupka, generální ředitel Správy železnic či nový generální ředitel Českých drah. „Symbol české železnice, Jan Perner, se narodil právě zde v Pardubicích a jsem proto rád, že Pardubice se opět po roce staly jejím pomyslným centrem,“ zmínil k loňskému ročníku poslanec Martin Kolovratník. Mezi 18. a 19. dubnem 2023 je na programu po konferenci Dopravní infrastruktury. Konat se bude v Litomyšli na Zámeckém návrší, konkrétně v multifunkčním sále Jízdárna. „Po roční covidové pauze (2021) a po olomouckém ročníku (2022) vracíme konferenci Dopravní infrastruktura již popáté do Zámeckého pivovaru Litomyšl, a to ve zcela nové vizuální identitě a s posíleným týmem. Připravili jsme pro Vás 42 přednášek v šesti programových blocích a diskusní panel Kudy kam? Jednání konference proběhne v Jízdárně, poprvé s brilantní projekcí na velkoplošné LED obrazovce. Doprovodná výstava se koná ve výstavní hale EXPO na prvním zámeckém nádvoří. Společenský večer letos poprvé proběhne ve Smetanově domě. Stojí za to přijet,“ lákají pořadatelé akce. Sdružení železničních nákladních dopravců ČR, ŽESNAD.CZ, uspořádalo 5. Konferenci ŽESNAD.CZ. Ta se nesla ve znamení diskuzí o přesunu zboží ze silnice na železnici. Můžeme tak očekávat, že tato akce proběhne i letos v podobném termínu. „Letos je to již pátá konference. Za těch pár let se nám leccos podařilo, ale na české i evropské železnici nás také čeká ještě spousta práce. Velmi si vážím toho, že nás za ta léta bere Ministerstvo dopravy ČR i Správa železnic jako rovnocenného partnera, se kterým se chce domluvit, protože chce mít stabilního a odborně kvalifikovaného partnera pro záměry státu v oblasti železniční nákladní dopravy,” řekl před rokem na akci ředitel ŽESNAD.CZ Oldřich Sládek.

Je otázkou, zda bude na programu také 26. ročník Konference Železnice v O2 universum. V Praze se také uskuteční Světový silniční Kongres. Česko od 2. do 6. října 2023 bude hostit tuto významnou dopravní akci. „Je mi potěšením vás pozvat na XXVII. světový silniční kongres PIARC, který se uskuteční v hlavním městě České republiky Praze. Kongres proběhne v Kongresovém centru od 2. do 6. října roku 2023. Jeho tématem je „Praha 2023 – spolu znovu na cestě“, což je velmi příhodné vzhledem k pandemii, která nás na dlouho od sebe odloučila. Rozvoj a ekonomický růst jsou předpoklady prosperity zemí. Pandemie a výzvy související s nutností zohlednit aspekty systémové odolnosti ve výstavbě a údržbě silniční infrastruktury nás přiměly opustit pragmatismus takového přístupu. Náš přístup by měl zahrnovat sociální cíle a měl by směřovat ke snižování chudoby a prosazování inovací vedoucích ke zvyšování kvality života. Silniční infrastruktura se jako veřejný statek ukázala být v průběhu let mocným nástrojem ve zvyšování kvality života a podpoře sociální soudržnosti. K dosažení požadovaných cílů v oblasti udržitelnosti je ovšem nutný integrovaný, kooperativní a inkluzivní proces. Je důležité, aby rozvinuté a rozvíjející se země spojily síly, přijaly odpovědnost za naše společné cíle udržitelného rozvoje a soustředily se na snižování chudoby ve světě. Silniční infrastruktura vždy hrála ústřední roli v podpoře sociálně-ekonomického rozvoje společnosti,“ řekl prezident PIACR Nazir Alli.

Lákadlem budou Rail Business Days

Jednou z nejvýznamnějších konferencí a veletrhů z dopravního světa je Rail Business Days 2023. Pořadatelé už delší dobu znají svůj termín, přičemž museli změnit místo konání. Z Brna se veletrh přesunul do ostravského Trojhalí Karolina, kde se od 5. do 7. června sejdou jak odborníci, tak fanoušci železnice. Akce se bude konat pod záštitou Ministerstva dopravy ČR, Moravskoslezského kraje, Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR, ACRI, Svazu dopravy ČR, Svazu osobních železničních dopravců a Spolku Zelená železnice. Loňský ročník, kde jsme byli mediálním partnerem, navštívilo 10 800 návštěvníků a 76 vystavovatelů. Tak neváhejte a přijďte se podívat na železniční událost roku, která nabízí efektivní příležitost pro setkání investorů, projektantů a zhotovitelů železniční infrastruktury, výrobců vozů a komponentů pro kolejovou dopravu, provozovatelů, vývojových a výzkumných subjektů, veřejných dopravních institucí a odborníků.

Vnitřní expozice nabídnou 4800 m2 a venkovní 800 m2. Železniční kolejová vozidla budou vystavena na 500 m kolejí. „Z důvodu chystaných stavebních úprav v Brně nelze pro další ročník veletrhu využít areálu BVV, neboť by již nebylo možné využít vlečku skrz město pro dopravu kolejových vozidel. Podařilo se nám však v tuzemsku téměř nemožné, a to najít nový areál v Ostravě, který vyhovuje našim velmi náročným požadavkům na prostor, kolejiště a je situován téměř v centru města. Za celý produkční tým mohu říci, že se opravdu těšíme na přípravu dalšího ročníku v areálu Trojhalí Karolina,“ představila koncept akce Monika Svobodová, managing director RAIL BUSINESS DAYS. K tomu z vedení RBD Robert Pagan řekl: „Koncept akce se nám velmi osvědčil. Veletržní část tak bude opět přístupná odborné i široké veřejnosti. Nabídne návštěvníkům vnitřní a venkovní expozice výrobců kolejových vozidel, provozovatelů železniční osobní i nákladní dopravy, subjektů a společností zaměřených na správu a výstavbu infrastruktury, vývojových a výzkumných subjektů, veřejných dopravních institucí i úřadů. Jedním z velkých lákadel, nejen pro návštěvníky z řad veřejnosti, bude zajisté znovu venkovní expozice železničních kolejových vozidel a další techniky. Na stovkách metrech kolejí se přímo v areálu představí až desítky osobních, nákladních i dalších speciálních vozidel.“

Zapomenout se nesmí již na tradiční Dopravní konferenci a Silniční veletrh. První zmíněná akce proběhne 7. září 2023 a ta druhá o den déle. Pardubice se tak opět stanou městem dopravy, přičemž pro Dopravní konferenci to bude již 12. ročník a pro Silniční veletrh 22. ročník. Stěžejními tématy Dopravní konference budou rozvoj a financování dopravní infrastruktury v regionu východních Čech v nadcházejících letech s ohledem na strategie Ministerstva dopravy, dopravní uzel Pardubice, silniční hospodářství a dopravní obslužnost východočeského regionu, nejvýznamnější stavby Pardubického kraje, budoucnost regionální železniční a vodní dopravy a modernizace letiště v Pardubicích. Otázkou také je, zda České dráhy uspořádají další ročník Národního dne železnice či  zda proběhne moderní veletrh Smart City Solutions, pro který by to byl druhý ročník. Milovníci autobusů se zase mohou těšit na autobusový veletrh CZECHBUS, který je naplánován na 21. – 23. listopadu 2023.


Autor: Karel Geba.

zpět na články

inzerce

nahoru