Otevřít menu
Doprava dnes
-

Na náměstí Jiřího z Poděbrad probíhá ražba výtahů! Od poloviny ledna se stanice pražského metra uzavře

Pražský dopravní podnik (DPP) uzavře v sobotu 14. ledna 2023 stanici metra A "Jiřího z Poděbrad". Soupravy metra budou touto stanicí pouze projíždět. Důvodem uzavření stanice je celková rekonstrukce, výměna eskalátorů a také instalace výtahů. DPP stanici znovu zpřístupní cestujícím až na přelomu října a listopadu 2023. 

6:04 / 14. prosince 2022
Na náměstí Jiřího z Poděbrad probíhá ražba výtahů! Od poloviny ledna se stanice pražského metra uzavřei

Foto: Ilustrační foto. Zdroj: DPP - Daniel Šabík.

Společně s modernizací ve stanici vybudujeme výtahy

Stanice pražského metra "Jiřího z Poděbrad" na lince A prochází od loňského září kompletní rekonstrukcí, jejíž součástí je kromě výměny eskalátorů především vybudování nového bezbariérového přístupu z nástupiště až do uliční úrovně ve Vinohradské ulici v podobě dvou dvojic výtahů propojených přestupní chodbou o délce cca 41 metrů. Stavba tedy probíhá na dvou hlavních staveništích. V jihovýchodní části náměstí u Vinohradské ulice zhotovitelé vyhloubili cca 31 metrů hlubokou šachtu. Ze dna této šachty probíhaly horizontální ražby tunelu, tj. budoucí spojovací chodby mezi oběma dvojicemi výtahů. V těchto dnech společnost STRABAG dokončuje hloubení dvojice zhruba 20 metrů hlubokých šachet mezi traťové tunely, z nichž bude ražba pokračovat směrem ke stávajícímu staničnímu nástupišti. Druhým staveništěm je samotná stanice metra včetně jejího technologického zázemí. Letos zde probíhaly práce především v neveřejných částech, např. v technologickém tunelu pod eskalátory a dalších technologických místnostech. Zhotovitelé zde vyměnili kabelové lávky, zasanovali ostění původních tybinků, nahradili staré dveře, vše při respektování aktuálních požadavků na bezpečnost, požární odolnost a funkčnost. Na nástupišti v částečných záborech probíhají předstihové práce, zhotovitelé zde například snesli původní obklady. Na konci nástupiště vznikl zábor, ve kterém se připravuje prorážka pro budoucí výtah do uliční úrovně. Ve vestibulu stanice stavbaři v současnosti demontují podhledy a vyměňují poškozené kamenné obklady za nové. 

„Stanice Jiřího z Poděbrad byla uvedena do provozu před Vánocemi roku 1980 a od té doby neprošla žádnou zásadnější rekonstrukcí. Je tudíž stále bariérová. Po 42 letech provozu, většinou s původní technologií, v ní musíme provést kompletní modernizaci, počínaje sanací původních konstrukcí, přes obnovu podhledů, modernizaci technologického zázemí, jako je např. vzduchotechnika, kabelové rozvody či osvětlení za nové, energeticky úspornější, až po výměnu původních eskalátorů. Veškeré úpravy jsou koordinovány architektkou metra tak, abychom ctili původní podobu stanice. Společně s modernizací ve stanici vybudujeme výtahy. Na základě dohody a koordinace s Prahou 3 a DPP se povedlo spojit všechny stavební činnosti do sice větší a delší akce, ale ve stanici metra uděláme vše najednou. Občané Prahy 3 tak dostanou v roce 2024 první bezbariérovou a kompletně zrekonstruovanou stanici metra. Na tuto akci pak navážou práce na povrchu rekonstrukcí Vinohradské ulice, včetně bezbariérového okolí stanice i tramvajových zastávek,“ řekl Adam Scheinherr, náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Kvůli zahájení prací na výměně eskalátorů bude od soboty 14. ledna 2023 stanice kompletně uzavřena pro veřejnost

„Realizujeme stavbu ve stanici, která patří mezi tři nej v několika kategoriích pražského metra – jedná se o druhou nejhlubší stanici pražského metra (hloubka středu nástupiště 45 metrů a dna výtahové šachty téměř 52 metrů), dále má druhý nejdelší eskalátorový tunel (73,1 metru) a dopravní výška zdejších eskalátorů s téměř 37 metry je třetí nejvyšší. Tomu odpovídá náročnost a délka modernizace stanice. Pevně věřím, že kompletní odstranění všech tří ramen současných eskalátorů, všechny opravy a sanace průsaků v eskalátorovém tunelu, výstavbu nových součástí, instalaci nových pohyblivých schodů a obkladů v tunelu, technické zkoušky a uvedení do provozu se podaří zrealizovat nejpozději do přelomu října a listopadu 2023,“ pronesl Marek Kopřiva, člen představenstva a technický ředitel DPP – Metro a dodal: „Kvůli zahájení prací na výměně eskalátorů bude od soboty 14. ledna 2023 stanice kompletně uzavřena pro veřejnost včetně všech vstupů z uliční úrovně. Vlaky budou stanicí v tomto období pouze projíždět. Pokud budou práce postupovat podle plánu, na začátku listopadu 2023 bychom chtěli nové eskalátory uvést do provozu a stanici opět otevřít. Výtahy by podle aktuálního vývoje razících prací měly být zprovozněny na konci druhého čtvrtletí roku 2024. Všem obyvatelům Prahy 3 i návštěvníkům Vinohrad se omlouváme za komplikace způsobené naší stavbou. Výsledkem ale bude kompletně zmodernizovaná a bezbariérová stanice metra, která bude, pevně věřím, bezvadně sloužit cestujícím další desetiletí.“

Současně s výměnou eskalátorů zhotovitelé odstraní také dva původní přístřešky u výstupu ze stanice do Vinohradské a Slavíkovy ulice. V průběhu dočasné uzavírky stanice Jiřího z Poděbrad budou chodníky v přilehlé části Vinohradské a Slavíkovy ulice součástí oplocené plochy zařízení staveniště. „Na stavbě výtahů ve stanici Jiřího z Poděbrad pomocí nové rakouské tunelovací metody (NRTM) vyrazíme celkem více než 74 metrů chodeb včetně zarážek a křížení. Dosud jsme odtěžili cca 8 000 m3 rubaniny a použili zhruba 1 500 m3 stříkaného betonu pro zajištění primárního ostění výrubu. V závěru letošního roku zahájíme poslední horizontální část ražeb směrem k prorážce do stanice. Po dokončení ražeb budeme v příštím roce pokračovat v budování hydroizolací a definitivního ostění, pak bude následovat osazování dvojic výtahů a únikových schodišť v šachtách,“ uzavírá Jan Panuška, projektový manažer a hlavní stavbyvedoucí modernizace stanice metra Jiřího z Poděbrad ze společnosti STRABAG.

Publikoval: Karel Geba (Zdroj: DPP)

Na náměstí Jiřího z Poděbrad probíhá ražba výtahů! Od poloviny ledna se stanice pražského metra uzavře Foto: Ilustrační foto. Zdroj: DPP - Daniel Šabík.. Na náměstí Jiřího z Poděbrad probíhá ražba výtahů! Od poloviny ledna se stanice pražského metra uzavře Foto: Ilustrační foto. Zdroj: DPP - Daniel Šabík..
zpět na články

inzerce

nahoru