Otevřít menu
Doprava dnes
-

Na Příbramsku byla uvedena do provozu část silnice I/18

Ředitelství silnic a dálnic uvedlo do provozu část silnice I/18 na Příbramsku. Jedná se o průtah obcemi Havírna a Bohutín. Oprava komunikace začala na začátku letošního září, dokončovací práce proběhnou ještě na jaře roku 2023.

7:31 / 20. prosince 2022
Na Příbramsku byla uvedena do provozu část silnice I/18i

Foto: Část silnice I/18 na Příbramsku byla uvedena do provozu. Zdroj: ŘSD

Do režimu předčasného užívání byla uvedena část silnice I/18 na průtahu obcemi Havírna a Bohutín na Příbramsku. Oprava komunikace byla zahájena 2. 9. 2022. Rekonstrukce se týkala především konstrukčních vrstev 1 663 metrů dlouhé vozovky.

V rámci stavebních prací proběhlo i odvodnění komunikace včetně pročištění a rekonstrukce propustků, pročištění stávajících a zřízení nových uličních vpustí za účelem zajištění plné funkčnosti systému odvodnění. Dále došlo na řešení přeložky vodovodu. Ta totiž byla v kolizi s plánovanou novou opěrnou zdí komunikace délky necelých 100 metrů. Součástí silničních oprav byla také stavba nového rámového propustku v místě stávajícího a již po stavební stránce nevyhovujícího objektu.

Na jaře příštího roku budou na silnici I/18 ještě probíhat dokončovací práce. Pokud by je bylo nutné provést přímo ze silnice, dojde už jen na lokální a krátkodobé omezení silničního provozu.

Publikovala: Lucie Sogelová (zdroj: ŘSD)

Na Příbramsku byla uvedena do provozu část silnice I/18 Foto: Silnice je v režimu předčasného užívání. Zdroj: ŘSD.
zpět na články

inzerce

nahoru