Otevřít menu
Doprava dnes
-

Na tradičním setkání Drážního úřadu s železničními dopravci se řešila nejen bezpečnost provozu.

Setkání Drážního úřadu s železničními dopravci se konalo 29. listopadu, účastnili se ho  i zástupci Evropské železniční agentury (ERA) a slovenského Dopravného úradu. Drážní úřad spolu s ERA upozornil na to, že bezpečnost není jen slovo!

18:06 / 7. prosince 2022
Na tradičním setkání Drážního úřadu s železničními dopravci se řešila nejen bezpečnost provozu.i

Foto: Ilustrační fotka (zdroj: Drážní úřad).

Bezpečnost drážní dopravy je i stav, který je výsledkem aktivní práce všech složek systému. Na prvním místě při podnikání v tomto sektoru musí vždy stát bezpečnost a až na druhém ekonomika a další ukazatele. K zajištění bezpečnosti drážního provozu je nutné poskládat všechny dílky systémové skládačky, které do sebe musí zapadat. „Často se při našich státních dozorech setkáváme se situací, kdy si železniční podnik myslí, že pro naplnění požadavků evropské a národní legislativy stačí předložit předpisy se soupisy postupů směřujících k zajištění bezpečnosti provozování drážní dopravy. To ale rozhodně dostatečné není!“ zdůraznil Jiří Kolář, ředitel Drážního úřadu. 

Na zasedání se řešila celá řada dalších záležitostí. „Rutinou při všedních činnostech dopravců, stejně jako správců infrastruktury či subjektů odpovědných za údržbu vozidel, se musí stát soustavné zajišťování, ověřování a zvyšování bezpečnosti. Jinými slovy, teoreticky nastavené postupy je nutné také uplatňovat v každodenní praxi,“ upozorňuje Jiří Kolář. 

Celospolečenským zájmem je, aby železnice byla bezpečná!

Na společném setkání se mimo jiné řešilo vydávání jednotného osvědčení o bezpečnosti dopravce, které je nezbytnou podmínkou pro provozování drážní dopravy. Ředitel provozně-technické komise sekce Drážního úřadu pan Radek Šafránek upozorňuje hlavně na praxi: „Právě praktické plnění nastavených bezpečnostních cílů a dodržování předpisů je nyní hlavním zaměřením všech našich kontrolKe každému požadavku souvisejícímu se systémem zajišťování bezpečnosti, který Drážní úřad v rámci procesu udělování osvědčení o bezpečnosti prověřuje, budeme vyžadovat konkrétní důkazy o tom, že žadatel skutečně pracuje v souladu s postupy nastavenými v jeho předpisech.“

Výše zmíněné osvědčení je platné maximálně 5 let, ale už není jako v minulosti samozřejmé, že je udělováno vždy na nejdelší možnou dobou platnosti. Díky nové legislativě a zavedení 4. železničního balíčku dále platí, že proces podávání a zpracování žádosti je jednotný pro všechny státy, pouze se zohledňují regionální specifika. 

Mluvilo se také o zavádění evropského zabezpečovače ETCS, jehož jednou z nejdůležitějších úloh je eliminace selhání lidského faktoru. Zkušenosti zástupců ERA i Dopravného úradu potvrdily, že obdobná témata se řeší ve všech státech napříč Evropou. „Je celospolečenským zájmem i společným cílem nás všech vynaložit všechny dostupné prostředky a síly k tomu, aby železnice byla bezpečná, spolehlivá a pro své zákazníky prioritní. Toho nikdy nebude možné docílit bez vzájemné spolupráce a důvěrné komunikace všech subjektů, mezi které patří právě i národní bezpečnostní úřady a Evropská železniční agentura (ERA),“ uzavírá Jiří Kolář.

Podrobnější informace najdete na webu https://www.ducr.cz/cs/o-nas/setkani-s-dopravci-a-vyrobci

 

Autor: Filip Červinka (zdroj: TZ Drážního úřadu).

zpět na články

inzerce

nahoru