Otevřít menu
Doprava dnes
-

Na valné hromadě Svazu dopravy ČR vystoupil ministr dopravy Martin Kupka!

Ve čtvrtek 30. června 2022 valná hromada Svazu dopravy ČR hlasovala o novém představenstvu a dozorčí radě pro nové funkční období od roku 2022 do 2025. K této příležitosti na valné hromadě vystoupil ministr dopravy Martin Kupka (ODS), který přidal svůj názor k aktuálnímu dění v dopravě, navíc odpovídal na další dotazy.

5:00 / 13. července 2022
Na valné hromadě Svazu dopravy ČR vystoupil ministr dopravy Martin Kupka!i

Foto: Ministr dopravy diskuteje s bývalým prezidentem SD ČR Jaroslavem Hanákem. Zdroj fotky: Svaz průmyslu a dopravy ČR.

Děkuji i přes někdy ostrou kritiku panu prezidentovi Svazu dopravy Jaroslavu Hanákovi

„Ministr by neměl příliš chválit prezidenta zaměstnavatelů, ale já děkuji i přes někdy ostrou kritiku panu prezidentovi Svazu dopravy Jaroslavu Hanákovi za přímočarost, otevřenost a snahu o to, aby se vše podařilo vyřešit,“ řekl na valné hromadě SD ČR ministr dopravy. Poté Martin Kupka navázal na kritiku české vlády. „Naše vláda v porovnání například s Francií je docela úspěšná. Máme problém vysvětlit některé věci, ale je fakt, že některé věci prostě vláda vyřešit nemůže. Musíme držet sociální smír a udělat věci, které třeba nejsou ekonomicky správné, ale politicky rozumné a žádoucí,“ dodal ministr dopravy Martin Kupka.Je třeba udržet i financování výstavby. Nemůžeme rozhazovat, ale budeme se snažit udržet co největší objem národních prostředků, udělat pořádek v prioritách s jasným a rozumným plánem, investovat do klíčových věcí. Chystáme vějíř dalších finančních nástrojů, PPP projekty úvěrové, neúvěrové, mimorozpočtové financování,“ zmínil k aktuální situaci v dopravě.

Požádal jsem Německo o uvolnění železniční cesty, omezení plánovaných výluk. Domluvili jsme i zdvoukolejnění tratí

Ministr se nevyhnul i dotazům z valné hromady. Jeden z nich řešil plavební stupeň Děčín a Přelouč, kterými se bude ministerstvo dopravy zabývat. Ředitel ČSAD MHD Kladno Ludomír Landa se dotázal, zda ministerstvo dopravy pracuje na ulehčení přísunu zahraničních zaměstnanců. Ministr dopravy odpověděl: „Zadali jsme na Ministerstvu dopravy ČR soupis opatření a doporučení, již jsme předali na Ministerstvo práce a sociálních věcí, a pohlídáme, abychom měli odpovědět, co z toho bude uděláno. Zároveň s děkany stavebních fakult chceme hledat, a u dopravy potřebujeme stejnou cestu, jak posílit atraktivitu zaměstnání u studentů. Musíme se rozloučit s těmi obory, které nemají perspektivu, je třeba tlačit ty, které uplatnění budou mít. To platí pro SŠ i VŠ, kde některý přínos je problematický, a to zejména u humanitních oborů.“ Téma se dále přesunulo ke QR kódům ohledně slev pro invalidy třetího stupně a náklady spojené s technologií. Ministr reagoval: „Chápu náklady, ale je třeba postoupit. Invalidita 3. stupně je prostě důvod, proč to udělat. Proto QR kód, který je flexibilním systémem. Chceme jej využít i pro další věci, prokazování všech slev v dopravě, využití v jednotné aplikaci. Není to komfortní, chápu to, ale je zde vidina univerzálního systému. Je plánováno spojení s elektronickou matrikou vysokých škol.“ Řešil se i kanál D-O-L (pozn. redakce Voní koridor Dunaj – Odra – Labe) či vlakové spojení do západní Evropy. „Požádal jsem Německo o uvolnění železniční cesty, omezení plánovaných výluk. Domluvili jsme i zdvoukolejnění tratí od Mnichova do Domažlic. Liberec-Zhořelec bude také prioritní. DOL je mrtvý, netřeba se jím více zabývat,“ uzavřel své vystoupení Martin Kupka.

Autor: Karel Geba

 

 

zpět na články

inzerce

nahoru