Otevřít menu
Doprava dnes
-

Na veletrhu TRAKO k vidění špička českého železničního průmyslu

Zveme vás 14. ročník mezinárodního železničního veletrhu TRAKO, který se bude konat ve dnech 21. až 24. září 2021 v polském Gdaňsku. Za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO) se v rámci oficiální účasti České republiky na společném stánku představí 12 firem sdružených v Asociaci podniků českého železničního průmyslu – ACRI.

 

10:16 / 20. září 2021
Na veletrhu TRAKO k vidění špička českého železničního průmyslu

Letos se v rámci české oficiální účasti představí polskému trhu tyto společnosti: AV R&D, BORCAD, CZ testing institute, IG Watteeuw ČR, MSV elektronika, RETIA, SKF CZ, SVÚM, ŠKODA Transportation, T-CZ, VÚKV, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň. Mimo českou oficiální účast se veletrhu dále zúčastní společnosti AMiT, AŽD Praha, BONATRANS GROUP, DAKO-CZ, MSV METAL STUDENKA, První Signální a STROJÍRNA OSLAVANY.  

Společnost ŠKODA Transportation a.s., přední evropský výrobce vozidel pro městskou a železniční dopravu, je dynamickou a rychle rostoucí společností s rozsáhlou tradicí výroby přesahující více než 160 let.

Obor dopravního strojírenství stále prochází v této společnosti dynamickým vývojem. Tato oblast má celosvětově obrovský potenciál. Škodovka je dnes v oblasti kolejových vozidel jedničkou ve střední Evropě. Z dílen v hlavním plzeňském areálu putují k tuzemským i zahraničním zákazníkům moderní elektrické lokomotivy, soupravy metra, nízkopodlažní tramvaje a další důležité komponenty kolejových vozidel.

Škoda Transportation dodá až 45 šesti vozových souprav metra pro Varšavu. Jedná se o moderní vozy s kapacitou až 1500 lidí s maximální rychlostí 90 km/h. Soupravy umožňují plnohodnotné elektrodynamické brzdění při všech režimech obsazení soupravy s preferencí rekuperačního brzdění, při kterém je elektrická energie předávaná zpět do napájecí soustavy. Soupravy jsou navrženy podle EN a UIC norem. Součástí bude také kamerový systém. Tyto dodávky navazují na úspěšné dodávky tramvají do měst Krakov a Wroclaw. 

AŽD Praha s.r.o. je významným ryze českým dodavatelem a výrobcem zabezpečovací, telekomunikační, informační a automatizační techniky, zejména se zaměřením na oblast kolejové a silniční dopravy včetně telematiky a dalších technologií. Společnost zajišťuje výzkum, vývoj, projektování, výrobu, montáž, rekonstrukce a servis zařízení, systémů i investičních celků.

Produkty, které společnost vyrábí, zachycují nejnovější technické a užitné trendy. Ve firmě AŽD je v současné době zaměstnáno přes 1 500 pracovníků. Díky své dlouholeté tradici, která se datuje již od roku 1954, si firma získala stálou pozici a vedoucí postavení mezi ostatními dodavateli ve svém oboru. 

BONATRANS a.s. představují významnou část historie výroby dvojkolí. Celé generace skutečných odborníků neustále přispívají k postupnému vývoji dvojkolí. S úctou k minulosti, ale také s výhledem do budoucna, vytvářejí průkopníci výroby dvojkolí vysoce kvalitní řešení pro kolejová vozidla po celém světě díky mistrné zručnosti a odbornosti předávané z generace na generaci.

GHH BONATRANS vytvořily silnou skupinu, která dodává kompletní sortiment prvotřídních výrobků a spolehlivých řešení: železniční dvojkolí pro vysoké rychlosti a lokomotivy, nízkopodlažní řešení včetně pryží odpružených kol, a řešení pro tlumení hluku. Neutuchající duch zvědavosti a vášně pro dokonalost umožňuje zrod nových inovativních řešení, které posouvají celé odvětví vpřed. 

BORCAD cz s.r.o. vyvíjí a vyrábí sedadla do železničních vozidel, je na trhu už přes 30 let a mezi jeho největší zákazníky patří firmy Siemens, Stadler a Škoda. Spolupracuje i s polským výrobcem PESA Bydgoszcz SA. „S Pesou jsme mimo jiné realizovali projekt pro Deutsche Bahn a s jejich platformou LINK nás čeká jedna z největších zakázek na české železnici. Prosadili jsme se v největším tendru na regionální vlaky v Polsku za poslední léta – dodáváme naše sedadla VISIO pro Stadler Polska pro jejich platformu FLIRT určenou pro Koleje Mazowieckie. Musím říct, že tato reference výrazně akcelerovala prodeje produktu VISIO po celé Evropě, a jsem rád, že se nám podařilo uspět na vysoce konkurenčním polském trhu i mezi domácími producent,“ říká majitel firmy, Ivan Boruta.

BORCAD cz s.r.o. uvedl na minulém ročníku veletrhu TRAKO své horké novinky – VISIO pro regionální dopravu a FLEXIO pro dopravu dálkovou. Letos ukáže i verzi FLEXIO pro 1. třídu. „Pracujeme i na nových vývojových projektech s našimi partnery, zejména s firmou Siemens. Jejich uvedení na veletrzích ale plánujeme až na rok 2022, kdy se snad i marketingové a veletržní aktivity v Evropě vrátí do normální. TRAKO je ostatně první výstava po dvou letech, které se účastníme. Tou poslední byl právě gdaňský veletrh v roce 2019,“ uzavírá Ivan Boruta. 

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o. nabízí široké spektrum specializovaných služeb pro výrobce dopravních prostředků a energetický průmysl. Mezi hlavní odborné kompetence společnosti patří: komplexní materiálová diagnostika, akreditované testování mechanických vlastností a únavové životnosti konstrukcí dopravních prostředků, pevnostní a termodynamické výpočty, měření hluku a vibrací, vývoj a aplikace žárových nástřiků, únavové a seismické zkoušky. Zkušební laboratoře jsou akreditovány dle EN ISO/IEC 17025: 2005, management jakosti je certifikován dle EN ISO 9001:2009. 

Společnost IG Watteeuw ČR vyrábí převodovky do všech typů železničních vozidel, počínaje tramvajemi přes vozy metra a EMU jednotky, až po těžkotonážní lokomotivy a vysokorychlostní vlaky. Od založení naší firmy v roce 1992 dodali již více než 10.000 převodovek do celého světa, počínaje samozřejmě ČR a Polskem a konče například dodávkami do Austrálie na jednom konci světa a do Peru a Chile na druhém. 

V posledních letech patří k nejzajímavějším projektů dodávky převodovek pro tramvaje pro tureckou firmu Durmazlar, která pak hotové tramvaje dodala do polského města Olsztyn. V současnosti realizují dodávku převodovek pro společnost Škoda Transportation pro metro ve Varšavě. IG Watteeuw ČR jsou rovněž dodavatelem převodovek pro lokomotivy Griffin, které vyrábí polský výrobce Newag. 

RETIA, a.s. byla založena v Pardubicích v roce 1993 týmem špičkových odborníků z oborů zpracování, zobrazení a přenosu radiolokačních signálů a oboru telekomunikace. Z oboru telekomunikace vyprofilovala svou obchodní divizi záznamových systémů ReDat, disponující vlastním vývojem a výrobou. Pro dispečinky systém ReDat zajistí, že budete schopni v kterýkoliv okamžik analyzovat, online sledovat nebo pouze kontrolovat vzniklé situace komplexně s využitím všech dostupných prostředků. Systém navíc umožňuje vytvářet komplexní reporty, které automaticky generuje a odesílá dle požadavků uživatele.

Systém ReDat pomáhá zdokonalovat schopnosti dispečerů a agentů, snižuje náklady na jejich školení, a tím zefektivňuje provoz a zlepšuje služby. Silnými stránkami společnosti RETIA jsou přizpůsobení produktů požadavkům zákazníka, popřípadě kompletní zákaznické realizace a schopnost nabídnout svým zákazníkům transfer technologií. Naše záznamová řešení jsou implementována ve více než 50 zemích po celém světě. 

ACRI je asociace sdružující podniky českého železničního průmyslu a je současně národním členem UNIFE – Evropské asociace železničního průmyslu.

ACRI reprezentuje zájmy členské základny a oborové zájmy železničního průmyslu především vůči českým institucím a prostřednictvím UNIFE i vůči institucím evropským. Společnosti sdružené v ACRI v současnosti zaměstnávají v ČR přes 20 000 pracovníků, dosahují celkový roční obrat 78 miliard Kč z toho export 53 % a nemalou měrou svou podnikatelskou činností přispívají k zaměstnanosti a k tvorbě HDP v ČR. 

zpět na články

inzerce

nahoru