Otevřít menu
Doprava dnes
-

Nejstrmější trať v ČR čeká velká oprava

Na ozubnicové trati vedoucí z Tanvaldu do Kořenova proběhne celková rekonstrukce, kterou provede společnost Chládek a Tintěra, Litoměřice. Nepřetržitá výluka je plánovaná od poloviny dubna příštího roku. Stavební práce potrvají do února 2026.

10:21 / 5. června 2024
Nejstrmější trať v ČR čeká velká opravai

Foto: Ozubnicovou trať čeká celková obnova. Zdroj: Správa železnic

Správa železnic vybrala zhotovitele stavebních prací, který provede obnovu jediné ozubnicové trati v České republice. S vítěznou nabídkou ve výši 432 100 624 korun přišla společnost Chládek a Tintěra, Litoměřice. Stavba bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím přeshraničního programu INTERREG Česko – Polsko 2021–2027. Předpokládá se, že celková výše dotace bude činit 15 445 991 eur. Obnova zubačky je totiž zahrnuta do projektu „Obnova úseků trati Tanvald – Szklarska Poreba“.

Předmět zakázky

Rekonstrukce ozubnicové trati přinese lepší stavebně-technický stav trati, a zároveň i její větší bezpečnost. Práce na nestrmější trati u nás zahrnuje výměnu dřevěných a ocelových pražců za ocelové ve tvaru ypsilon, a to v celém úseku z Tanvaldu do Kořenova včetně hlavní koleje v dopravnách Desná a Dolní Polubný. Spolu s tím dojde na výměnu kolejnic a na strojní čištění štěrkového lože. V rámci projektu budou také opraveny výhybky v dopravnách Desná, Dolní Polubný a na odbočce do areálu firmy Ornela.

Kromě výše uvedeného dojde i na obnovu odvodnění a sanaci skalních zářezů. Stavbaři dále vymění přejezdové konstrukce na sedmi přejezdech a opraví nástupiště na nádražích Desná, Dolní Polubný a Kořenov zastávka.

Výluka a ukončení prací

Do konce letošního roku budou vyrobeny speciální komponenty ozubnice a ocelové pražce. Nepřetržitá výluka trati bude zahájena 15. dubna roku 2025 a bude využita k výměně kolejnic v úseku od státní hranice do stanice Szklarska Poręba Górna. Kromě toho dojde i k zabezpečení dvou železničních přejezdů. Hotovo by mělo být do února roku 2026.

Publikovala: Lucie Sogelová (zdroj: Správa železnic)

zpět na články

inzerce

nahoru