Otevřít menu
Doprava dnes
-

Neumírej zbytečně! učí studenty, jak se chovat při dopravní nehodě, co udělat a jak poskytnout první pomoc

Nový program, který připravil Tým silniční bezpečnosti, funguje na bázi fiktivní dopravní nehody, která má základ v reálných událostech. Studenti při ní pomáhají zraněným, zjišťují příčiny celé události, učí se ohleduplnosti a spolupráci v silničním provozu.

7:48 / 24. října 2022
Neumírej zbytečně! učí studenty, jak se chovat při dopravní nehodě, co udělat a jak poskytnout první pomoc i

Foto: www.tymbezpecnosti.cz

Základem programu Neumírej zbytečně! je naaranžovaná nehoda, při které došlo ke střetu osobního auta s člověkem na elektrokoloběžce

 „Osobní automobil míří k jedné z mnoha městských křižovatek. Ve stejném okamžiku na ní přijíždí jezdec na elektrokoloběžce. Ve vteřině do okolí pronikne nepříjemné kvílení brzd, zvuk nárazu a posléze tupého pádu na zem. Střetu předcházel okamžik, kdy oba mladí aktéři dramatu možná zariskovali, možná to byla chvilková nepozornost nebo panická reakce na nastalou situaci. Byla to vteřina, která rozhodla nejen o následujících událostech, ale také o budoucnosti účastníků dopravní nehody.“

Studenti zpočátku váhají, následná diskuze pak pro ně má velký přínos

Nehoda je však fiktivní jen do té míry, že je připravená v učebně, jinak vychází z reálných událostí. Studenti se potom v rámci simulace snaží zraněným účastníkům střetu (studentům figurantům) poskytnout první pomoc.

Tým silniční bezpečnosti již realizoval 14 takových akcí. Podle Markéty Novotné, členky týmu, vypovídají o mnohém prvotní reakce studentů: „Namaskované figuranty rozmístíme ve třídě, kterou poté zpřístupníme zbytku třídy a ten se o ně musí postarat. Zkrátka udělejte to, co považujete za nezbytné a důležité. Zpočátku váhají, s čím začít, ale po čase začnou fungovat, popsala  začátek aktivity Markéta Novotná s tím, že studenti od týmu obdrží od telefon, aby zavolali zdravotnickou záchrannou službu prostřednictvím výukové verze aplikace Záchranka. Následně postupují podle instrukcí operátora. „Zjistí, že si nesmí zapomenout vzít reflexní vesty, umístit výstražný trojúhelník, začnou ošetřovat … hodně věcí si uvědomí. Mladí lidé nejsou hloupí,“ dodala.

Přínos dvouhodinového zážitku pro středoškoláky od 15 do 18 let představuje kromě simulace nehody, při které zjistí, jak se chovat a co udělat, také řízená diskuze. Z té si odnesou mnohem víc než jen zápisky z velkokapacitních přednášek pořádaných v rámci jiných programů.  

Studenti se při diskuzi s dopravním expertem podílejí na rozboru dopravní nehody. Formou detektivky ji potom rozklíčují a zjistí příčiny kolize. Rovněž určí  faktory, které měly na událost vliv i možnosti,  jak by se jí dalo předejít. „Zjistili jsme, že při diskuzi a rozboru nehody si většina studentů uvědomí třeba i to, že koloběžkář neměl přilbu. Dojde jim, že přilba na koloběžce má smysl a výrazně snižuje riziko těžkého zranění nebo i smrti,“ podotkla Markéta Novotná.

Dopravní nehodou to nekončí

V programu pak také studenti pochopí, že dopravní nehodou to nekončí. Následky si totiž nesou zranění i další účastníci střetu. Patří sem dopady na psychiku, případné trauma z prožité události i ekonomické důsledky, nejsou-li dotyční pojištění.

 „Cílem programu Neumírej zbytečně! je zamezit tomu, aby se z rizikového mladého řidiče nestal řidič zlý a bezohledný, ale defenzivní a kooperativní,“ uvedl za Tým silniční bezpečnosti Jan Polák. „Mladý řidič bude mít stále tendenci riskovat, ale méně, protože si bude více uvědomovat rizika a důsledky svého chování. Snahou je, aby vnímal okolí a spolupracoval s ním. Víme, že se nestanou přespříliš opatrnými a úzkostnými řidiči, ale budou počítat s tím, že na silnici jsou i ostatní lidé,“ dodal Jan Polák

Věk hraje důležitou roli

Program právě pro středoškoláky má své opodstatnění. Vliv na osobnost člověka kolem patnáctého roku života mají podle Jana Poláka vzory z jeho okolí. V tomto věku mají mladí lidé snahu začlenit se do různých skupin, také přebírají jiné vzory než ty rodinné. „Utváří si vlastní hodnoty a normy, a to je čas, kdy máme možnost formovat mladé řidiče,“ upozornil.

Mladí lidé mnohdy nedomýšlí důsledky svého chování. Žijí „tady a teď“. „Patrné to je u mladých na koloběžkách, kole nebo i pěších. Často mají na uších sluchátka, dívají se do telefonu a nevnímají okolí, natož dopravní situaci. Několikrát jsem byla svědkem, když dospívající přecházeli přes silnici bez rozhlédnutí. Přecházejí za odjíždějící tramvají a málem je srazí tramvaj jedoucí v protisměru,“ poukázala na časté situace Markéta Novotná.

Program pro mladé řidiče Neumírej zbytečně! zaplnil na středních školách mezeru v oblasti dopravní výchovy, která většinou končí ve čtvrté třídě získáním takzvaného průkaz cyklisty. K dalšímu vzdělání v této oblasti se mladí lidé vrací vstupem do autoškoly v 15 let a poté v 18 letech.

Dopravní výchova není v edukaci systémově dostatečně zakotvená. Některé školy ji však do výuky začlenily. „Pokud ale chceme vzdělávat mladé lidi, vyplatí se individuální přístup. Proto jsme vymysleli program maximálně pro třicet studentů, tedy jednu třídu,“ uzavřela Markéta Novotná

Osobnost „mladého řidiče“ již před několika roky definovala Zpráva BESIP a Centra dopravního výzkumu na základě analýzy dopravních nehod zaviněných právě mladými řidiči. Zpráva uvádí, že výhodu mladých řidičů tvoří schopnost velice rychlé reakce a dobrého vizuálního vnímání. Ve spojitosti s nezkušeností však vede k rizikovějšímu chování, zejména v případě, kdy mladí řidiči podcení své dovednosti. Tyto situace pak mohou vyvrcholit panickou reakcí, na něž nedovedou reagovat správně.

Program Neumírej zbytečně! je realizován v rámci projektu Markétina dopravní výchova financovaný z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a podporovaný řadou partnerů, k nimž patří Platforma VIZE 0, z.ú., ŠKODA AUTO a.s. nebo Marius Pedersen a.s.

Více informací o projektu, jeho výstupy, materiály a další jsou uvedeny na www.dopravnivchovy.cz.

 

Publikovala: Dagmar Lánská (zdroj: www.tymbezpecnosti.cz)

zpět na články

inzerce

nahoru